Ytterøy i utvikling - prosjekt
<< prosjekt
sist endret: 13.09.2010
historikk
 
Norges Vel har fra 16. september 2009 og fram til jul kontordag hver onsdag i det gamle legekontoret på kommunehuset fra kl. 09.00 - 14.00.
Ta gjerne kontakt i forkant av eventuelt møte/besøk.
Geir Moe tlf.: 74 01 56 60 / 91 14  34 66 eller Tore Sæther tlf.: 74 01 56 60 / 90 98 18 81

------------------------------------------------

09.04.10 - Sluttrapport - Forprosjektet ” Ytterøy i utvikling” PDF

------------------------------------------------

Etablering av ”Ytterøy Energi SA”
stiftelsesmøte den 16. november på rampa kl. 10:00 PDF

------------------------------------------------

Biogassmøte Ytterøy tirsdag 27.10.09 - klikk for plakatBiogassanlegg PDF
Velkommen til et møte på Rampa tirsdag 27. oktober kl. 10.00 for å diskutere hvordan gårdbrukere og andre med råstoff til biogass på Ytterøya, sammen kan skaffe seg midler til å utrede mulighetene for et biogassanlegg på Ytterøy.

 

 

------------------------------------------------

29.05.09 - Arbeidet med prosjektet Ytterøy i utvikling har gått siden årsskiftet, men det er ikke ferdig enda. Men den lyse årstiden er ikke den rette tiden å arbeide med slike prosjekter på.

Derfor er Norges Vel blitt enige med Levanger kommune om å avbryte arbeidet nå og ta det opp til høsten.
Det vil si starten av september og at det ikke blir kontor dager på Ytterøya i juni, juli og august. Men vi i Norges Vel er tilgjengelig for kontakt i sommer. Vi treffes på kontoret på Moafjæra på Levanger eller på våre mobiltelefoner, Geir 911 43466, Marit 918 86339 og Tore 909 81881.

------------------------------------------------

Levanger kommune ønsker å ta et klart eierskap til de utfordringer nedleggelsen av kyllingslakteriet utløser for lokalsamfunnet på Ytterøya.

Overordna mål for prosjektet:
Vekst i sysselsetting og verdiskaping gjennom etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende på Ytterøy. Dette som erstatning for bortfall av arbeidsplasser etter nedlegging av kyllingslakteriet.

Motivere næringsaktører og folk generelt på Ytterøya, og utenfor, til å engasjere seg i næringsutvikling på Ytterøya.

Norges Vel har overtatt driftinga av Ytterøyprosjektet fra 15. februar 2009.
Kontoret på Ytterøy blir betjent på onsdager av Norges Vel sitt Levanger kontor.

Referat fra arbeidsmøte 28.05.09 - PDF
------------------------------------------------

Torsdag 28. Mai hadde vi et arbeidsmøte på Samfunnshuset.
Referat fra dette møtet PDF


Ytterøy i utvikling
 inviterer til:

Arbeidsmøte - åpent for alle

Tid: Torsdag 28. mai 2009 kl. 19.00-22.00

Presentasjon Lierne-modellen - klikk for PDFSted:  Samfunnshuset, Ytterøy

·         Næringsutvikling i Lierne, inkl. bakeriet v/Einar Kvemo

·         Informasjon fra prosjektet

·         Hva foreligger av forretningsidéer til fri bruk?

Arbeidsmøte Ytterøy - Tid: Torsdag 28. mai 2009 kl. 19.00-22.00 - klikk for invitasjon i PDF·         Gruppearbeid. Hva kan vi lære av ”Li-byggen”?

 

Vel møtt!

------------------------------------------------

Aktivitet i Ytterøy utvikling
Norges Vel har og har hat kontor dag på Ytterøya hver onsdag. Enkelte kontor dager har det vært mye besøk og andre dager har det ikke vært besøk i det hele tatt.

Det er kommet inn mange gode forslag til etablering i den prosessen som er kjørt til nå. En del av idène er det personer som ønsker å starte opp med selv, men mange har bare sendt inn forslag slik at andre kan ta tak i dem. Derfor ønsker vi nå å ha et nytt stormøte på Ytterøya torsdag 28. mai.  Vi vil der presentere de forslagene som ligger til åpent bruk for alle.

I tillegg har vi fått tak i Einar Kvemo til å fortelle oss om etableringen av Lierne Lefsebakeri og de andre etableringene som har vært i Lierne etter at saueholdet i kommunen måtte kraftig reduseres.

Møt opp. Nærmere program vil komme til helga.

--------------------------------------------

Etablereropplæring på Ytterøy
Norges Vel arrangerer Etablereropplæring i Nord-Trøndelag på vegne av Innovasjon Norge. Kurset er for alle som går med en idé om egen virksomhet de ønsker å realisere og de som har kommet et stykke på vei.  

Etablereropplæringa er svært praktisk og konkret med forelesninger, gruppearbeid og hjemmearbeid med egen forretningsplan. Forelesere er fra Innovasjon Norge, Norges Vel, Proneo AS, NAV, lokale banker, bedrifter, gründere, media, skoler, regnskapsbyrå og ligningskontor. Viktige tema er utvikling av produkter og tjenester, marked, økonomi, budsjett, regnskap, lover og regler, registrering av foretak og presentasjon av egen forretningsplan.

Etter kurset har hver deltaker en gjennomarbeidet skriftlig forretningsplan på egen forretningsidé.

Oppstart: 4. mai 2009

Påmeldingsfrist: 25. april

Etablererkurset består av 5 samlinger som går over to hele dager a 8 timer.
Kursavgift kr. 3.300,- inkl. kaffe og lunsj.
 

Vi oppfordrer interesserte til å ta kontakt med Norges Vel for en avklaringssamtale.

Mer informasjon om kursene, programmet og påmelding

eller ta kontakt med:
Geir Moe
Seniorrådgiver
Telefon: 74 01 56 60 / 911 43 466
E-post:
geir.moe@norgesvel.no

----------------------------------------------

Prosjektleder Grete Ludvigsen
Prosjektleder Grete Ludvigsen

Oversiktskart Ytterøy - klikk neste kart for større kart
kart Ytterøy - oversiktskart

Dokumenter
  •  

Ytterøyportalen
Ytterøyportalen

Norges Vel
Norges Vels
kontor i Levanger
 
Moafjæra 10,
7600 Levanger
Tlf: 74 01 56 60
Kart

Geir Moe
Seniorrådgiver
Telefon:
74 01 56 60 / 911 43 466
E-post:
geir.moe@norgesvel.no

Historikk:
27.03.09

Biogass Fra husdyrgjødsel - klikk for plakat i PDF-formatBiogass Fra husdyrgjødsel
Orienteringsmøte om biogass fra husdyrgjødsel og annet biologisk materiale. Kom og hør Svein Lillieengen fra Ørlandet orientere. Svein har 10 års erfaring med eget biogassanlegg, samt masse kunnskap fra utlandet.
Tid: Fredag 27. mars kl. 10.30 Sted: Rampa på Ytterøy

 

 

13.02.09 YTTERØY i utvikling inviterer til: ARBEIDSMØTE - åpent for alle Tid: Fredag 13. februar 2009 kl. 19.00-21.30 Sted: Samfunnshuset, Ytterøy PDF (rev. 10.02.09)
29.01.09 Kontoret bemannes i uke 5 av Proneo AS (Randi Mona 99444482) på torsdag 29.01.09 kl.0900-15.00. For øvrig er onsdager fast kontordag.

 

<< prosjekt
Gå til Levanger kommunes hovedside ^