Eksempler og tips - Regneark (Excel)
<< brukertips

Det tas forbehold om evt. feil i eksemplene, arkene er kun ment som eksempler på bruk av excel
Eksempel Bruk av funksjoner
1 Foreldrebetaling i barnehage HVIS-funksjon, Validering, Absolutte adresser, Beskyttelse av celler
2 Valg av medlemmer til komiteer
(kun regnearket utlagt, må åpnes med makroer, svar Ja)
24.10.01 - utvidet til 20. kvotient ved ekstremfordeling av stemmer
ANTALL.HVIS-funksjon, Makro
(ved å flytte stemmer fra et parti til et annet beregnes hvor mange medlemmer hvert parti får i ny komite)
3 Autofilter Trekk ut ønskede data fra tabell
4 Jordkrumming beregn høydeforskjell (forfatter: Øystein Lunnan)
5 Beregning av representanter i Levanger kommunestyre etter valget 2003 (les  og utfør merknad til høyre først) OBS ! Hvis du får Advarsel om sikkerhetsnivå: Start excel - For at Makro'er skal fungere må Sikkerhet settes til Middels, avslutt excel og Internettprogrammet ditt (explorer). Ved oppstart velger du Aktiver makroer. (forfatter: Øystein Lunnan)
6 Valg av Formannskap (9 medlemmer, 35 medlemmer i kommunestyre) OBS ! Hvis du får Advarsel om sikkerhetsnivå: Start excel - For at Makro'er skal fungere må Sikkerhet settes til Middels, avslutt excel og Internettprogrammet ditt (explorer). Ved oppstart velger du Aktiver makroer
7 Valg av Komiteer (11 medlemmer, 35 medlemmer i kommunestyre) OBS ! Hvis du får Advarsel om sikkerhetsnivå: Start excel - For at Makro'er skal fungere må Sikkerhet settes til Middels, avslutt excel og Internettprogrammet ditt (explorer). Ved oppstart velger du Aktiver makroer
8 Avrund kronebeløp til nærmeste 50-øre En mulig løsning er vist (abr)
Funksjoner benyttet: HVIS, HELTALL

Gå til Levanger kommunes hovedside ^