Gå til Levanger kommunes hovedside

17. mai - Levanger 2003
kommunekart | foto
 | >>

HOVEDKOMITEEN FOR 17. MAI
I LEVANGER KOMMUNE I 2003
VIL ØNSKE ALLE KOMMUNENS INNBYGGERE
EN RIKTIG GOD 17. MAI.

Gå til 17. mai på nettet17. mai 2001 - klikk for større foto Program som PDF | som word
Oppstilling Levanger: Barnetog | Borgertog


[LEVANGER] [EKNE] [MARKABYGDA
[RONGLAN] [SKOGN] [YTTERØY] [ÅSEN]

Kirkegata, Håkon den godes gate og deler av Jernbanegata i Levanger sentrum
blir stengt for all trafikk lørdag 17.05.2003 fra kl. 0800 - 1700.

LEVANGER, FROL OG NESSET 

0700

SALUTT

0700

Festringing fra Levanger kirke

0705

Musikk i gatene v/Levanger Musikkforening. Flaggborg ved speiderne.
Musikk utenfor
Sykehuset Levanger

0900

Bekransing av minnebauta ved Levanger kirke. Sang av Levanger Blandakor.
Tale ved Johan Fossan.  Musikk av Levanger barne- og ungdomskorps.

1000

SALUTT
Barnetog
med start og slutt på Torvet

1100

Levanger Mannsonglag synger på sykehuset.

1100-1400

Bymuseet i Levanger holder åpent hus på Brusve. Salg av kaffe, vafler, brus og is. Levangerringen danser og Levanger Spellmannslag spiller.  Prolog.

1100-1500

Åpent i Levanger Menighetshus. Middag, kaffe og bløtkake. Sangstund kl.13.00.

1130

Gudstjeneste i Levanger kirke. Musikk av Levanger barne- og ungdomskorps

1230

Konsert i Øvre park ved Levanger Musikkforening

1500

SALUTT
Borgertoget
med start og slutt på Torvet. Sang ved Levanger Mannssonglag. Musikk ved Levanger Musikkforening, Levanger barne-og ungdomskorps, Mule skolekorps, og Okkenhaug musikkorps. Tale for dagen ved Gunnveig Slapgard Lein. Tale ved rødrussepresident Edgar Alstad,  svartrussepresident Stina Ferstad og svartrussvisepresident Erik Naavik Reinan. ^

UNDERHOLDNING PÅ INSTITUSJONENE

1045

Breidablikktunet v/Skogn Mannskor

1100

Sykehuset Levanger v/Levanger Mannssonglag

1130

Levanger Bo- og aktivitetssenter v/Levanger Blandakor

1700

Breidablikktunet v/Levanger Trekkspillklubb og Edvin Salater  ^

TILSTELNINGER I KRETSENE

1130

Levanger skole v/foreldrerådet. Leker og kaffe.

1130-1330

Halsan skole. Salg av pølser, brus, kaffe. Utlodning

1130-1330

Hegle skole. Leker og konkurranser.  Salg av kaffe, brus, is og kaker.  

1130-1430

Okkenhaug skole v/foreldreråd og musikkorps.  Tilstelning på Breidablikk grendehus.

1200-1330

Nesheim skole v/FAU arrangerer leker. Salg av is, brus, kaffe og kaker.

1200-1430

Tradisjonelt arrangement på Mule Oppvekstsenter m /kaffe, kaker og tale for dagen. Mule skolekorps og Mule Quadruppelqvintett deltar.  Arrangør: 7. kl.   ^

SKOGN LYSAKER

0700

SALUTT

0800

Flaggheising i Parken v/speiderne. Skogn Skolemusikk spiller.

0815

Speidertog starter nederst i Elgveien. Toget følger Elgveien over til Skogveien, nedover Åsveien fram til Skogn Helsetun.  Avslutter med nasjonalsangen. Skogn skolemusikk spiller.

0930

Skogn Hornmusikklag spiller på Bjørnang rekv. hjem.

0945

Skogn Mannskor synger på Skogn Helsetun.

1030

Gudstjeneste i Alstadhaug kirke. Skogn  Jentekor synger.

1030

Serveringen starter i Skognhallen

1130

Barnetoget starter fra AAlstadhaug kirke. Toget følger samme rute som tidligere og ender opp inne i  Skognhallen. Arrangementet fortsetter inne i Skognhallen med allsang, tale for dagen og underholdning av barnehagene.  Skogn hornmusikklag og Skogn skolemusikk spiller.  Leker for barn og voksne.

1830

Borgertoget starter fra parken i sentrum.  Toget følger Åsveien til Konvallveien, ned gangveien til Mønsterhaugveien og tilbake til sentrum.  Toget går videre gjennom Skogn Helsetun, oppover Lundveien og tilbake til parken i sentrum.  Avslutter med nasjonalsangen. ^

RONGLAN

0945

Oppmøte ved Tuv oppvekstsenter.

1000

Buss fra Tuv til Alstadhaug kirke.

1030

Gudstjeneste

1130

Barnetog fra Alstadhaug kirke til Reemyra

1230

Servering av middag og kaffe på Tuv oppvekstsenter.

1300

Leiker for barna.

1430

Tale for dagen v/7.klassinger.

1500

Borgertog. Etter toget: Fotballkamp mellom 7. klassen og foreldrene. ^

EKNE

0930

Ekne skolemusikk spiller ved kirka

1000

Familiegudstjeneste ved sokneprest Oddvar Dahl.

1100

Folketog til Falstadskogen. Tale og kranspålegging ved Asbjørn Andresen. Etter toget blir det servering og leiker på Grendehuset. ^

MARKABYGDA

0800

Flaggheising på skolen. Korpset spiller.

0830

Korpset spiller i Finne boligfelt.

1130

Familiegudstjeneste i Markabygda kirke v/sogneprest Johnsen.

1215 (ca)

Barnetog til Halltun samfunnshus.  Kaffeservering, leker, underholdning, salg av middag.

1530

Borgertog - Tale for dagen v/7.klasse. ^

ÅSEN

0600

Åsen Hornmusikklag spiller rundt omkring i bygda.

1000

Familiegudstjeneste i Åsen kirke.

1100

Folketog til Åsen Helsetun. Ved helsetunet blir det allsang, sang og musikk av kor og korps.  Tale for dagen ved elever fra 10. klasse ved Åsen oppvekstsenter.

1230

Folketoget går til Åsen Samfunnshus

1300

Servering til barna. Salg av pølser, is, brus, kaffe og kaker.

1345

Aktiviteter for barna

1400

Korpsmusikk og korsang i samfunnshuset.

1430

Salg av middag (sodd). ^

YTTERØY

0850

Buss fra Hokstad, sørvegen til Sandstad

0920

Buss fra Skaukorsen, Nordvegen til Hokstad

1000

Oppmøte Hokstad

1015

Barnetog til Ytterøy kirke. Ytterøy skolekorps spiller.

1100

Familiegudstjeneste ved sokneprest Eirik Bakken. Ytterøy Hornmusikk spiller.

1205

Buss fra kirka til Soltun (gamle E-verket)

1220

Tog fra Soltun til Ytterøy Helsetun. Tale for dagen på Helsetunet ved Knut Grendstad. Ytterøy skolekorps og Ytterøy Hornmusikk spiller. Barn fra barnehagen og skolen synger. Toget fortsetter til Ytterøy skole.

1300

Arrangementet fortsetter ved Ytterøy skole. Konsert ved Ytterøy skolekorps.

1315

Bevertning for barna. Salg av kaffe, is, brus og pølser. Salg av middag. Leker for barna.

1400

Allsang, tegnefilm.

1530

Ytterøy Hornmusikk spiller ved Ytterøy Helsetun.

1900

Borgertog fra Soltun til Ytterøy samfunnshus. Ytterøy Hornmusikk spiller.

1930

Ungdomslaget Vårglimt  arrangerer 17.mai fest. Dans til musikk av P.A.Røstad`s.  ^

| >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^