Gå til Levanger kommunes hovedside

17. mai - Levanger 2004
kommunekart | foto
<< | >>

HOVEDKOMITEEN FOR 17. MAI
I LEVANGER KOMMUNE
VIL ØNSKE ALLE KOMMUNENS INNBYGGERE
EN RIKTIG GOD 17. MAI.

Gå til 17. mai på nettetBarnetoget 2003 - klikk for større foto Program som PDF | som word
Oppstilling Levanger: Barnetog | Borgertog


[LEVANGER] [EKNE] [MARKABYGDA
[RONGLAN] [SKOGN] [YTTERØY] [ÅSEN]


flere foto

Kirkegata, Håkon den godes gate og deler av Jernbanegata i
Levanger sentrum blir stengt for all trafikk mandag 17.05.2004 fra kl. 0800 - 1700.

Levanger, Frol og Nesset:
0700        SALUTT

0700        Festringing fra Levanger Kirke
0705        Musikk i gatene v/Levanger Musikkforening. Flaggborg ved speiderne.
                Musikk utenfor Sykehuset Levanger
0900        Bekransing av minneplate ved Levanger Kirke. Sang av Levanger Blandakor.
                Tale ved Asbjørn Eklo.  Musikk av Levanger barne- og ungdomskorps.

1000        SALUTT

Barnetog med start og slutt på Torvet

1130 - Gudstjeneste i Levanger kirke
1000 - 1400 Bymuseet i Levanger holder åpent hus på Brusve. Salg av kaffe, vafler, brus og 
            is. Levangerringen danser og Levanger Spellmannslag spiller.
1100 - 1500 Åpent i Levanger Menighetshus. Middag, kaffe og bløtkake. Program kl.13.00.

1230 - Konsert i Sejerstedts park ved Levanger Musikkforening.

1500   SALUTT

Borgertog med start og slutt på Torvet. Sang ved Levanger Mannssonglag. Musikk ved Levanger Musikkforening, Levanger barne-og ungdomskorps, Mule skolekorps, og Okkenhaug musikkorps. Tale for dagen ved Albertine Nyirakwesi. Tale ved rødrussepresident Jostein Lein og svartrussepresident Kristin Chruicshank.

^

Underholdning på institusjonene:

1030            Breidablikktunet, Breidablikk v/Skogn mannskor

1100            Breidablikktunet, Storstua v/Skogn mannskor

1100            Sykehuset Levanger v/Levanger Mannsonglag

1130            Levanger Bo-og aktivitetssenter v/Levanger Blandakor

1700            Breidablikktunet, Storstua v/Levanger trekkspillklubb

1700            Breidabliktunet, Breidablikk v/The Maroders 

Tilstelninger i kretsene:
1130
               Levanger skole v/foreldrerådet. Leker og kaffe
1130-1330
      Halsan skole. Salg av pølser, brus, kaffe. Utlodning.
1200-1330
      Nesheim skole v/FAU arrangerer leker.
                       Salg av is, brus, kaffe og kaker.
1200-1430     Tradisjonelt arrangement på Mule Oppvekstsenter m /kaffe, kaker, kiosksalg og tale for dagen.
                       Mule skolekorps og Mule Quadruppelqvintett deltar.  Arrangør: 7. kl.
1130-1430     Okkenhaug skole v/foreldreråd og musikkorps.  Tilstelning på Breidablikk grendehus.
1130-1330     Frol oppvekstsenter, barnetrinn.  Leker og konkurranser.  Salg av kaffe, brus,
is og kaker.

^

Ekne:
0930        Ekne skolemusikkorps spiller ved kirka.
1000        Familiegudstjeneste ved Ekne kirke.
1100        Folketog til Falstadskogen. Tale og kranspålegging ved Per Sandberg.
                Etter folketoget blir det servering og leiker på Grendehuset.

^

Markabygda:
0800        Flaggheising på skolen. Korpset spiller.
0830        Korpset spiller i Finne boligfelt.
1130        Familiegudstjeneste i Markabygda kirke v/sogneprest Jesper H.Johnsen.

1215(ca) Barnetog fra kirka til Halltun samfunnshus.  Kaffeservering, leker, film for barna og salg av middag.
1530        Borgertog- Tale for dagen v/Asbjørn Folkvord.

                ^

Ronglan:
1000        Buss fra Tuv til Alstadhaug kirke.
1030        Gudstjeneste.
1130        Barnetog fra Alstadhaug kirke til Skogn barne- og ungdomsskole.
                Buss fra Reehaug til Tuv.
1300        Servering av middag(sodd) og kaffe på Tuv oppvekstsenter.
                Leiker for barna.
1445        Tale for dagen v/7.klassinger.
                Musikk ved Skogn skolemusikk.
                Utdeling av innsatspokalen v/R.I.L.
                Borgertog.
1600        Fotballkamp mellom 7. klassen og foreldrene.

^

Skogn Lysaker:
0700        SALUTT
0800        Flaggheising i Parken v/speiderene.

                Skogn skolemusikk spiller.

0830        Speidertoget starter nederst i Elgveien, oppover mot Skogveien, hele Skogveien, ned
                Åsveien fram til Helsetunet, hvor toget avsluttes med Nasjonalsangen.

                Skogn skolemusikk spiller.

0930        Skogn Hornmusikklag spiller på Bjørnang rekv. hjem.
1030        Gudstjeneste i Alstadhaug kirke. Skogn jentekor synger.
1030        Serveringen starter i Skognhallen.
1130        Barnetoget starter fra Alstadhaug kirke. Toget følger samme rute som tidligere og
 ender opp
                 utenfor  Skognhallen. Etter en kort pause fortsetter arrangementet inne med tale for dagen og sang
                 fra barnehagene. Musikk ved Skogn Hornmusikklag.   Leker for barn og voksne.
1830        Borgertoget starter fra parken i sentrum.  Toget følger Åsveien til Konvallveien, ned gangveien til
                Mønsterhaugveien og tilbake til sentrum.  Toget går videre gjennom Skogn Helsetun, oppover
                Lundveien og tilbake til parken i sentrum.  Avslutter med nasjonalsangen.
1930        17. mai fest på Fokus-bygget. Arr. Normisjon.

^

Ytterøy:
0850        Buss fra
Hokstad, sørvegen til Sandstad.
0920        Buss fra Skaukorsen, Nordveien til
Hokstad.
1000        Oppmøte
Hokstad.
1015        Barnetog til Ytterøy kirke.
1100        Familiegudstjeneste ved sokneprest Kjartan Bergslid. Ytterøy Hornmusikk spiller.
1205        Buss fra kirka til Soltun (gamle E-verket)

1220        Tog fra Soltun til Ytterøy Helsetun. Tale for dagen på Helsetunet ved Fridtjof Berg. Ytterøy
                skolekorps og Ytterøy Hornmusikk spiller. Barn fra barnehagen og skolen synger. Toget fortsetter til
                Ytterøy skole.
1255        Arrangementet fortsetter ved Ytterøy skole.
1305        Bevertning for barna. Salg av kaffe, is, brus og pølser. Salg av middag. Leker for barna.
1400        Ytterøy Hornmusikk spiller.
1530        Ytterøy Hornmusikk spiller ved Ytterøy Helsetun.
1900        Borgertog fra Soltun til Ytterøy samfunnshus. Ytterøy Hornmusikk spiller.

^

Åsen:
0600        Åsen Hornmusikklag spiller rundt omkring i bygda.
1000        Familiegudstjeneste i Åsen kirke.

1100        Folketog til Åsen Helsetun. Ved helsetunet blir det allsang, sang og musikk av kor og korps. 
                Tale for dagen v/ordfører
Odd Thraning.
1230        Folketoget går til Åsen Samfunnshus.
1300        Servering til barna. Salg av pølser, is, brus, kaffe og kaker.
1345        Aktiviteter for barna.
1400        Korpsmusikk og korsang i samfunnshuset.

kommunekart | foto
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^