Gå til Levanger kommunes hovedside

17. mai - Levanger 2005
kommunekart | foto
<< | >>

HOVEDKOMITEEN FOR 17. MAI
I LEVANGER KOMMUNE
VIL ØNSKE ALLE KOMMUNENS INNBYGGERE
EN RIKTIG GOD 17. MAI.

Informasjon om Det Norske Flagg - klikkBarnetoget 2004 - klikk for større foto Program som PDF | som word
Oppstilling Levanger: Barnetog | Borgertog


[LEVANGER] [EKNE] [MARKABYGDA
 [SKOGN] [TUV] [YTTERØY] [ÅSEN]


flere foto

Kirkegata, Håkon den godes gate og deler av Jernbanegata i
Levanger sentrum blir stengt for all trafikk tirsdag 17.05.2005 fra kl. 0800 - 1700.

Levanger, Frol og Nesset:
0700   SALUTT

0700   Festringing fra Levanger Kirke
0705   Musikk i gatene v/Levanger Musikkforening. Flaggborg ved speiderne.
           Musikk utenfor Sykehuset Levanger.
0900   Bekransing av minneplate ved Levanger Kirke. Sang av Levanger Blandakor.
          Tale ved Reidar Vandvik.  Musikk av Levanger barne- og ungdomskorps
- program PDF

1000   SALUTT
           Barnetog med start og slutt på
Torvet.
1130   Gudstjeneste i Levanger kirke, musikk av Stine Bruvold og Guro Solheim Eid.

1000 – 1400 Bymuseet i Levanger holder åpent hus på Brusve. Salg av kaffe, vafler, brus og is. 
           Levanger Spellmannslag spiller og Levangerringen danser.
1100 – 1500 Åpent i Levanger Menighetshus. Middag, kaffe og bløtkake.
           Sangprogram kl.13.00.

1230  Konsert i Sejerstedts park ved Levanger Musikkforening.

1500   SALUTT

           Borgertog med start og slutt på Torvet. Sang ved Levanger Mannssonglag. Musikk ved
           Levanger Musikkforening, Levanger Barne-og ungdomskorps, Mule Skolekorps, og Okkenhaug
           Musikkorps. Tale for dagen ved Ketil Hveding. Tale ved rødrusspresident Christian Eriksen og
           svartrusspresident Alf Einar Johnsen  - program for Torvet PDF

1630  Gratis familiekino ”Furie og den magiske skogen”, småbarnsfilm på Festiviteten
1730  Gratis kaffe og kaker før filmen ”Så som i himmelen” vises kl. 1815 på
Festiviteten

^

Underholdning på institusjonene:
0900 Breidablikktunet, Storstua, barn fra Nesheim skole synger
1045 Breidablikktunet, Storstua v/Skogn mannskor
1100 Sykehuset Levanger v/Levanger mannsonglag
1130 Levanger Bo- og aktivitetssenter v/Levanger blandakor
1700 Breidablikktunet, Storstua v/Levanger trekkspillklubb

^

Tilstelninger i kretsene:
1130  Levanger skole v/foreldrerådet, leker og kaffe.         
1130-13.30 Halsan skole. Salg av pølser, brus, kaffe og is. Utlodning.
1200-1330  Nesheim skole v/FAU arrangerer leker. Salg av is, brus, kaffe og kaker.
1200-1430  Tradisjonelt arrangement på Mule oppvekstsenter m/kaffe, kaker kiosksalg og tale for dagen.
                    Mule Skolekorps og MQQ deltar. Arrangør: 7.kl.         
1130-1430  Okkenhaug oppvekstsenter v/foreldreråd og musikkorps. Tilstelning på Breidablikk grendehus.
1130-1330  Frol oppvekstsenter, barnetrinn. Leker og konkurranser. Salg av kaffe, brus, is og kaker

^

Ekne:
0930 Ekne skolemusikkorps spiller ved kirka.
1000 Familiegudstjeneste i Ekne kirke. Kor 7624 deltar.
1115 Folketog til Falstadskogen. Tale og kranspålegging ved Tone Jørstad
         Etter folketoget blir det servering og leiker på Grendehuset. Gratis servering til barna.

^

Markabygda:

0800 Flaggheising ved Markabygda Montesorriskole. Markabygda Skole- og Janitsjarkorps spiller.
0830 Korpset spiller i Finne boligfelt.
1130 Familiegudstjeneste i Markabygda kirke v/sogneprest Jesper H.Johnsen.
1215(ca.) Etter gudstjenesten, barnetog fra kirka til Halltun. Kaffeservering, salg av middag. Leiker.
1530 Borgertog- Tale for dagen v/Liv Iren Grandemo.

^

Skogn Lysaker:
0700 SALUTT
0800 Flaggheising i parken v/speiderne. Skogn Skolemusikk spiller.
0830 Speidertoget starter nederst i Elgveien, oppover mot Skogveien, hele Skogveien, ned Åsveien fram til
         Helsetunet, hvor toget avsluttes med nasjonalsangen. Skogn Skolemusikk spiller.
0930 Skogn Hornmusikklag spiller på Bjørnang rekv.hjem.
0945 Skogn Mannskor synger på Skogn Helsetun.
1030 Gudstjeneste i Alstadhaug kirke. Skogn barnekor synger.
1030 Serveringen starter i Skognhallen.
1200 Tale for dagen og start av barne- og borgertoget fra Remyra. Barne- og borgertog er i år slått sammen til
          et tog og går fra Remyra til Bunnpris, videre til Herredshuset og Blilivegen. Hele Blilivegen ned til
          Holanvegen, videre bort Handballvegen til Prix og ned til Helsetunet. Deretter følger toget samme rute
          som tidligere år og ender opp i Skognhallen.
1600 Skogn Skolemusikk spiller i parken.

^

Tuv:
0945 Oppmøte Tuv Oppvekstsenter.
1000 Buss fra Tuv til Alstadhaug kirke.
1030 Gudstjeneste.
1130 Buss fra kirka til Remyra.
1200 Barnetog m/borgertog fra Remyra, rundt i Skogn sentrum. Retur med buss tilbake til Tuv oppvektssenter
         umiddelbart etter toget.
1300 Servering av middag og kaffe på Tuv oppvekstsenter.
1330 Leiker for barna.
1430 Tale for dagen. Musikk ved Skogn Skolemusikk.
1500 Borgertog. Etter toget: Fotballkamp mellom 7.klasse og foreldre.

^

Ytterøy:
0850 Buss fra Hokstad, sørvegen til Sandstad.
0920 Buss fra Skaukorsen, Nordveien til Hokstad.
1000 Oppmøte Hokstad.
1015 Barnetog til Ytterøy kirke.
1100 Familiegudstjeneste ved Eirik Bakken. Ytterøy Hornmusikk spiller.
1205 Buss fra kirka til Soltun.
1220 Tog fra Soltun til Ytterøy Helsetun. Tale for dagen ved russ Helena Søtvik Johannesen.. Ytterøy
         Skolekorps og Ytterøy Hornmusikk spiller. Barn fra barnehagen og småskolen synger. Toget fortsetter til
         Ytterøy skole.
1300 Arrangementet fortsetter ved Ytterøy skole. Konsert ved Ytterøy Skolekorps. Bevertning for barna. Salg
         av kaffe, is, brus og pølser. Salg av middag. Aktiviteter for barna.
1530 Ytterøy Hornmusikk spiller ved Ytterøy Helsetun.
1900 Borgertog fra Soltun til Ytterøy samfunnshus. Ytterøy Hornmusikk spiller. UL. Vårglimt serverer kaffe og
         kake på samfunnshuset.

^

Åsen:
0600 Åsen Hornmusikklag spiller rundt i bygda.
0845 Reithaug Skolekorps masjerer til Åsentunet og spiller der.
1000 Familiegudstjeneste i Åsen kirke.
1100 Salutt. Deretter går toget fra Åsen kirke til Åsen helsetun
       Program ved Åsen helsetun:
       - Åpning ved 17.maikomiteen.
       - Sang og musikk ved Åsen Hornmusikk, Reithaug Skolekorps, Åsen Songlag.
       - Tale for dagen.
1215 Toget går til samfunnshuset
        Program ved Åsen samfunnshus:
        Ved ankomst: Fellesnummer Åsen Hornmusikk, Reithaug Skolekorps, Åsen Songlag.
        kl. 1330 Leker for barna
        kl. 1400 Åsen Hornmusikklag spiller
        kl. 1430 Åsen Songlag synger
        kl. 1500 Reithuag Skolekorps spiller
Ferdig ca. kl. 16.00.

kommunekart | foto
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^