Gå til Levanger kommunes hovedside

17. mai - Levanger 2006
kommunekart | foto
<< | >>

HOVEDKOMITEEN FOR 17. MAI
I LEVANGER KOMMUNE
VIL ØNSKE ALLE KOMMUNENS INNBYGGERE
EN RIKTIG GOD 17. MAI.

Informasjon om Det Norske Flagg - klikkBarnetoget 2004 - klikk for større foto Program som PDF | som word
Program ved Kirka PDF - Torvet PDF
Oppstilling Levanger: Barnetog | Borgertog


[LEVANGER] [EKNE] [MARKABYGDA] [ROGNLAN]
 [SKOGN] [YTTERØY] [ÅSEN]


flere foto

Levanger, Frol og Nesset: (kart)
0700   SALUTT
0700   Festringing fra Levanger Kirke
0705   Musikk i gatene v/Levanger Musikkforening. Flaggborg ved speiderne.
           Musikk utenfor Sykehuset Levanger.
0900   Bekransing av minneplate ved Levanger Kirke. Sang av Levanger Blandakor.
          
Tale ved Åse Folkvord.  Musikk av Levanger barne- og ungdomskorps - program PDF

1000   SALUTT
           Barnetog med start og slutt på
Torvet.
1130   Gudstjeneste i Levanger kirke

1000 – 1400 Bymuseet i Levanger holder åpent hus på Brusve. Salg av kaffe, vafler, brus,  pølser og
            is.  Levanger Spellmannslag spiller og Levangerringen danser.
1100 – 1500 Åpent i Levanger Menighetshus. Middag, kaffe og bløtkake.
            Sangprogram kl.13.00.
1230  Konsert i Sejerstedts park ved Levanger Musikkforening.

1500   SALUTT - program PDF
           Borgertog med start og slutt på Torvet. Sang ved Levanger Mannssonglag
med solister Oline
           Bredeli og Emma Udbye. Musikk ved Levanger Musikkforening, Levanger Barne- og
           ungdomskorps, Mule Skolekorps, og Okkenhaug Musikkorps. Tale for dagen ved Olaug Husby
           Tale ved rødrusspresident Hanne Eggen Skaufel og svartrusspresident Christian Pedersen.

1630  Gratis familiekino ”Legenden om Narnia - Løven”, sensur 11 år,  Festiviteten.
         
Ingen plassreservasjon, førstemann til mølla får plass.

^

Underholdning på institusjonene:
0900 Breidablikktunet, Storstua, barn fra Nesheim skole synger
1045 Breidablikktunet, Storstua v/Skogn mannskor
1100 Sykehuset Levanger v/Levanger mannsonglag
1130 Levanger Bo- og aktivitetssenter v/Levanger blandakor
1700 Breidablikktunet, Storstua v/Levanger trekkspillklubb

^

Tilstelninger i kretsene:
1200-1130  Halsan skole Samling med leik og moro, loddsalg og salg av pølser og is
1130-13.30 Halsan skole. Salg av pølser, brus, kaffe og is. Utlodning.
1200-1330  Nesheim skole v/FAU arrangerer leker. Salg av is, brus, kaffe, kaker, kiosksalg og tale for
                   dagen.  Mule Skolekorps og MQQ deltar. Arrangør: 7.kl.
1200-1430  Tradisjonelt arrangement på Mule oppvekstsenter m/kaffe, kaker kiosksalg og tale for dagen.
                    Mule Skolekorps og MQQ deltar. Arrangør: 7.kl.         
1130-1430  Okkenhaug oppvekstsenter v/foreldreråd og musikkorps. Tilstelning på Breidablikk
                   grendehus.
1130-1330  Frol oppvekstsenter, barnetrinn. Leker og konkurranser. Salg av kaffe, brus, is og kaker


Ekne: (kart)
0940        Ekne skolekorps spiller ved Ekne kirke.
1000        Gudstjeneste.
1115        Toget starter fra Ekne skole.
1145        Tale for dagen og kranspåleggelse i Falstadskogen ved Ole Meier Kjerkol.
                Kaffeservering og leiker ved Ekne skole etter toget.


Markabygda: (kart)
0800        Flaggheising med musikk av Markabygda skole- og janitsjarkorps.
1100        Familiegudstjeneste v/soknediakon Egil Brende. Markabygda kirke
1200        Barnetog. Salg av middag på Halltun, kaffeservering, brus til barna, leker og kiosksalg.
1500        Borgertog med musikk av Markabygda skole- og janitsjarkorps.
                Tale for dagen.


Ronglan:
(kart)
1000        Buss fra Tuv oppvekstsenter  til Alstadhaug kirke.
1030        Gudstjeneste.
                Buss fra kirka til Remyra etter gudstjenesten.
1200        Barne- og borgertoget starter  fra Remyra, og går rundt i Skogn sentrum.
                Barnehagen kommer inn i toget ved krysset Blilivegen/Holanvegen.
                Tuv oppvekstsenter svinger ut av toget og går mot Remyra på tilbaketuren.
                Buss fra Remyra tilbake til Tuv oppvekstsenter umiddelbart etter toget.
1300        Matservering på Tuv oppvekstsenter.
                Leiker for barna.
1445        Tale for dagen. 
                Borgertog anført av Skogn skolemusikk.
1600        Fotballkamp mellom elevene i 7. klasse og foreldrene deres.

 
Skogn Lysaker: (kart)
0700        SALUTT
0800        Flaggheising i parken v/speiderne. Skogn Skolemusikk spiller.
0830        Speidertoget starter nederst i Elgveien, går oppover mot Skogveien.  Følger Skogveien,
                og går ned Åsveien frem til Skogn Helsetun.  Der avsluttets toget med nasjonalsangen.
0930        Skogn Hornmusikklag spiller på Bjørnang rehabiliteringssenter.
0945        Skogn Mannskor synger på Skogn Helsetun.
1030        Gudstjeneste i Alstadhaug kirke. Skogn barne- og ungdomskor synger.
1100        Salget starter i Skognhallen.
1200        Barne- og borgertoget starter fra Remyra.
1300        Ankomst Skognhallen, med salg, underholdning, tale for dagen og leker for barna.
1600        Skogn Skolemusikk spiller i parken.

Togrute:
Barne- og borgertoget starter fra Remyra og til Bunnpris, svinger så ned mot Prix. Går opp til Bliliveien via Handballvegen. Følger Bliliveien ned til Holanveien. Barnehagene kommer inn i krysset Bliliveien, Holanveien, og går inn bak Skogn Hornmusikklag. Fortsetter opp mot sentrum. Toget går så gjennom Skogn Helsetun. Der stopper Skogn Hornmusikklag og spiller en marsj, mens barnehagene går forbi dem. Toget vil få en oppsamlingsstopp ved Holsandlia. Deretter følger toget samme rute som tidligere år.


Ytterøy: (kart)
0915        Buss, avgang fra fergeleiet sørveien til Sandstad.
0940        Buss, avgang fra Sandstad via Skaukorsen og Nordveien til fergeleiet.
1015        Avgang barnetog, fergeleiet til
Ytterøy kirke.
1100        Familiegudstjeneste
Ytterøy kirke v/sogneprest Eirik Bakken. Direkte overført
                radiogudstjeneste NRK.
1225        Avgang barnetog fra Soltun til helsetunet.
1240        Ytterøy Helsetun, tale for dagen v/Olav Digernes, sang ved barn fra barnehagen.
                Nasjonalsangen og Kongesangen ved Skolemusikken og Hornmusikken.
                Barnetoget fortsetter til Ytterøy skole.
1315        Arrangementet fortsetter ved Ytterøy skole.
                Konsert ved Ytterøy Skolekorps/Ytterøy Hornmusikklag. Bevertning for barna. Salg av kaffe,
                is, brus og pølser. Middagssalg og aktiviteter for barna.
1500        Arrangementet ved Ytterøy skole avsluttes.
1530        Ytterøy Helsetun.  Konsert Ytterøy Hornmusikklag.
1930        Borgertog fra Soltun til Ytterøy samfunnshus. Ytterøy Hornmusikklag.
 


Åsen: (kart)
1000        Gudstjeneste i Åsen kirke.
1100        Toget går fra Åsen kirke til Åsen helsetun.
                Program ved Åsen helsetun:
                - Åpning ved 17. maikomiteen.
                - Fellesnumer Åsen hornmusikk, Reithaug skolekorps, Åsen songlag og publikum:
                   ”Ja vi elsker”.
                - Åsen hornmusikk/Reithaug skolekorps ”Gud signe vårt dyre fedreland”
                - Tale for dagen.
                - Fellesnummer Åsen hornmusikk, Åsen songlag og publikum: ”Åsen-songen”.
                - Åsen songlag synger inne for beboerne (toget stiller opp mens songlaget synger inne)
                - Toget går til samfunnshuset.
                Program Åsen samfunnshus:
                Fellesnummer Åsen hornmusikk, Reithaug skolekorps, Åsen songlag og publikum:
                ”Norge i rødt, hvitt og blått”.
13.30       Åsen songlag synger/aktiviteter for barna.
14.00       Åsen hornmusikklag og Reithaug skolemusikk spiller.
14.30       Bruse barnehage underholder.
                Det blir salg av sodd.

kommunekart | foto
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^