Gå til Levanger kommunes hovedside

År 2000-Levanger kommune
<< tjenestetorget
sist oppdatert: 01.09.05

Kommunenes Sentralforbund og år 2000 Andre
lenker

| PROSJEKTDELTAKERE | FRAMDRIFTSPLANKORRESPONDANSE | RISIKOOMRÅDER |
| SPØRREUNDERSØKELSE | SISTE NYTT |

AKSJON ÅR 2000 I LEVANGER KOMMUNE
Vi ønsker å informere om hvilke planer Levanger kommune har for å gjøre nødvendige tiltak som sikrer overgangen til år 2000.
Det er etablert en prosjektgruppe med etatssjefene som styringsgruppe.
Prosjektet har ikke satt seg som mål å rette alle feil som vil kunne oppstå i forbindelse med bl.a. årtusenskiftet, men alle virksomhetskritiske feil skal søkes rettes. Funksjoner som er kritisk med hensyn til liv og helse vil ha førsteprioritet. Levanger kommune har hovedansvaret for vannforsyning, som er det området kommunen har størst fokus på i tillegg til alarmfunksjoner og medisinteknisk utstyr.
Levanger kommune kan ikke garantere at feil ved for eksempel vannleveranse ikke vil oppstå, som følge av år 2000-problematikken. Vi understreker imidlertid at år 2000-problematikken blir tatt svært alvorlig i vår organisasjon, og det arbeides kontinuerlig med å løse eventuelle problemer som kan oppstå.