Gå til Levanger kommunes hovedside

Kommuneblomst - Kommuner i Trøndelag
<< kommuneblomst | saksbehandler Øystein Lunnan
sist oppdatert: 13.02.01 | Innspill

Disse planter (inkl. fylkesplantene for trøndelagsfylkene)
kan ikke velges, alfabetisk sortert:

Alm

Orkdal

Vedtatt

Ask

Leksvik

Vedtatt

Ballblom

Røyrvik

Vedtatt

Blåveis

Inderøy

Vedtatt

Broddbergknapp/humle

Stjørdal

Til behandling

Einer

Selbu

Vedtatt

Engstorkenebb

Bjugn

Vedtatt

Fagerrogn

Leka

Vedtatt

Fjellfiol

Holtålen

Vedtatt

Fjellvalmue

Oppdal

Vedtatt

Fjørekoll

Roan

Til behandling

Flekkmarihand

Hitra

Vedtatt

Flueblomst

Snåsa

Til behandling

Furu

Namsos

Vedtatt

Gran

Grong

Til behandling

Gulveis

Overhalla

Til behandling

Hassel

Hemne

Til behandling

Hegg

Klæbu

Vedtatt

Hengebjørk

Rennebu

Vedtatt

Jordbær

Agdenes

Vedtatt

Jåblom

Vikna

Til behandling

Klokkelyng

Namdalseid

Vedtatt

Klåved

Melhus

Vedtatt

Kusymre

Rissa

Vedtattt

Kvann

Tydal

Vedtatt

kvitsymre

Høylandet

Vedtatt

Kystbergknapp

Frøya

Vedtatt

Liljekonvall

Meldal

Vedtatt

Løvetann

Mosvik

Vedtatt

Marianøkleblom

Ørland

Til behandling

Marisko Nord-Trøndelag Vedtatt

Molte

Meråker

Vedtatt

Norsk timian

Frosta

Til behandling

Nyperose

Trondheim

Vedtatt

Olavsstake

Lierne

Til behandling

Parykk-knoppurt

Verran

Vedtatt

Reinrose Sør-Trøndelag Vedtatt

Rogn

Skaun

Vedtatt

Rome

Fosnes

Til behandling

Rosenrot

Snillfjord

Vedtatt

Rød nøkkerose

Nærøy

Vedtatt

Rødkløver

Steinkjer

Til behandling

Rødsildre

Osen

Vedtatt

Sibirstjerne

Røros

Til behandling

Skogstjerne

Namsskogan

Vedtatt

Soleihov

Åfjord

Vedtatt

Strandstjerne

Malvik

Vedtatt

Søterot

M. Gauldal

Vedtatt

Tindved

Verdal

Til behandling

Østersurt

Flatanger

Til behandling

<

Gå til Levanger kommunes hovedside ^