Gå til Levanger kommunes hovedside

Bibliotekstjenester 2008
<<avgifter/gebyr | Biblioteket>>
<<

Utskriving av erstatningskort
- lokale eller nasjonale
Voksne kr. 20,- pr. kort
Barn kr. 10,- pr. kort
Kopiering
A4 svart/hvitt kr.  2,- pr. kopi
A4 litt farge kr.  5,- pr. kopi
A4 fargebilde kr.  30,- pr. kopi
A3 Dobbel pris
Utskrift fra PC kr. 2,- pr. kopi
Kopiere vitnemål m.m. (rett kopi og underskrift) kr.  3,- pr. kopi
Kopiering fra mikrofilm kr.  4,- pr. kopi
Purringer
1. gangs purring (gjelder for voksne) kr. 30,- pr. uts.
2. gangs purring (gjelder for voksne) kr. 30,- pr. uts.
1. gangs purring (gjelder for barn) kr. 15,- pr. uts.
2.gangs purring (gjelder for barn) kr. 15,- pr uts.
Purringer
Gebyr ved erstatningskrav (3. Gangs purring)  kr. 100,-
 Minste faktureringssum ved erstatning - barn kr. 200,- inkl. gebyr
Minste faktureringssum ved erstatning - voksne kr. 300,- inkl. gebyr

Annet

Fax innenlands kr. 5,- pr. ark
Fax utenlands kr. 10,- pr. ark
Avgift på plastposer kr. 1,- pr. pose 
Salg av disketter kr. 10,- pr. stk.

<<avgifter/gebyr | Biblioteket>>
<<

Gå til Levanger kommunes hovedside ^