Gå til Levanger kommunes hovedside

Barnehager
<<barnehager | tilbud i barnehagene | opptak | tjenestetorget>>
sist oppdatert: 22.02.06 | søknadsskjema - (word | rtf) | endring: Meld endringer på barnehageoversikten

 

Barnehager i Levanger (ny side)

 

Historisk:

Høgberget barnehage åpnet 25.07.05
Markabygda friluftsbarnehage avviklet 31.12.04
Borgsmoen familiebarnehage, opphørt pr. 31.07.04 - Barnas Moa, Borgsmoen gård, oppstartet 02.08.04
Skjerve korttidsbarnehage, opphørt pr. 31.07.04 - Purktrøa barnehage oppstartet 02.08.04
Austvoll familiebarnehage, opphørt pr. 31.07.04 - Austvoll gårdsbarnehage oppstartet 02.08.04
Røstad barnehage og Trimia barnehage endret til Studentbarnehagen i Levanger 16.01.03

Leira barnehage nedlagt fra 01.08.02

Levanger familiebarnehage lagt administrativt inn under Momarka barnehage fra 01.08.01, sak 27/01

 

Dokumenter mm (kronologisk):
15.12.03

Forslag til endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter - Rådmannens vedtak PDF

18.11.03 Forslag til endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter - Høringsfrist 28.11.03

 

<

Gå til Levanger kommunes hovedside ^