Gå til Levanger kommunes hovedside

Betalingssatser i barnehage 2008
<< barnehage
<< |

Oppholdspriser

1. barn

100% plass

kr 2.330 pr mnd

90% plass

kr 2.280 pr mnd

80% plass

kr 2.040 pr mnd

70% plass

kr 1.790 pr mnd

60% plass

kr 1.540 pr mnd

50% plass

kr 1.285 pr mnd

40% plass

kr 1.025 pr mnd

30% plass

kr 770 pr mnd

20% plass

kr 515 pr mnd

10% plass

kr 260 pr mnd

6t.15 min/5 dg/uka

kr 2.050 pr mnd

6t.15 min/1 dg/uka

kr 450 pr mnd

6t.15 min/2 dg/uka

kr 900 pr mnd

6t.15 min/3 dg/uka

kr 1.355 pr mnd

6t 15 min/4 dg/uka

kr 1.790 pr mnd

6t 15 min/halvtid

kr 1.130 pr mnd

Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn  
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime) kr 180,-
Kjøp av enkeltdager kr 180,- pr dag
Kostpriser  
Over 6,25 t/dag kr 200,- pr mnd
Inntil 6,25 t/dag kr 180,- pr mnd
Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette andre kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende.  

<< barnehage
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside
^