Gå til Levanger kommunes hovedside

Barns og unges representant
sist oppdatert: 04.06.08
<< barn og unge | instruks | tjenestetorget >>

              Møtekalender plan- og utviklingskomité
Direktoratet for naturforvaltning

Barn og unges representant i Levanger - Kenneth Arntzen - klikk for personkortHei, alle barn og unge i Levanger kommune !

Dette er en melding fra BARNEREPRESENTANTEN i Levanger kommune.

Visste du at det finnes en person i alle kommuner som skal ta vare på barn og unges interesser i alle plansaker
Barn og unge under 18 år har rett til å bli hørt i alle saker som dere er opptatt av.

En viktig del av jobben til barnerepresentanten er å fortelle politikere og byråkrater hva barn og unge selv mener om forskjellige ting, slik at de kan ta hensyn til det når de skal bestemme noe. For å kunne greie det, er jeg avhengig av meldinger fra dere.

Har du / kameratgjengen / klassen meninger om trafikk, fritidsaktiviteter, miljøvern, helse, miljø og sikkerhet på skolen, elevråd, og så videre ? Er det noe på gang i nærmiljøet ditt eller i kommunen som du/ dere mener vil få konsekvenser for barn og unge ?

Rikspolitiske retnigslinjer

Henvendelser til barnerepresentanten: Kenneth Arntzen, e-post: kenneth.arntzen@levanger.kommune.no