Gå til Levanger kommunes hovedside

Feiergebyr 2008
<<brann og feiing | tjenestetorget>>
<<

FEIERAVGIFTER (m.v.a. kommer i tillegg)

TVUNGEN FEIING, 
BRANNLOVENS §11 M/FORSKRIFT:

Feiing av 1 pipeløp

kr. 290,- pr år

Feiing av 2 pipeløp

kr. 445,- pr år

Feiing av 3 pipeløp

kr. 523,- pr år

Feiing av 4 pipeløp

kr. 598,- pr år

Tillegg pr. pipeløp utover 4 pipeløp

kr. 72,- pr år

Avgiftene for feiing og tilsyn gjennom året forfaller til betaling
sammen med forfall 1. termin kommunale avgifter 31. mars

IKKE LOVPÅLAGTE OPPGAVER:

TV-kontroll

kr. 407,- pr time

Feiing av fyrkjele og andre ildsteder kr. 495,- pr time

Transporttid

kr. 228,- pr time
Transport kr. 4,- pr. km

Frivillig feiing

Som tvungen feiing

<<brann og feiing | tjenestetorget>>
<<
Gå til Levanger kommunes hovedside
^