Gå til Levanger kommunes hovedside

Budsjett 2001 - Økonomiplan 2001-2004
<<planer
sist oppdatert: 11.12.01

Tidsplan Hefte 2 - tallbudsjett
Hefte 1 - premisser (word) Pr. ansvarsområde (m/budsjett 2000)
Budsjettforslag 2001
(powerpointframvisning)
Pr. ansvarsområde kostnad/inntekt/netto
Pr. art - totaler
Investeringsbudsjett 2001-2004 Pr. funksjon - totaler
Avgifter og betalingssatser (excel) PIVOT-tabell (excel)
Garantiforpliktelser pr. 31.12.1999  
Økonomireglement 2001, vedtatt  

Kommunestyresak 79/00-13.12.00 | saksutredning | møtebehandling | endelig vedtak
Brev av 14.03.2001 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Godkjenning
side 2, 3, 4