Gå til Levanger kommunes hovedside

Budsjett 2006 - Økonomiplan 2006-2009
<<planer
 | >>

Budsjett 2006
 KOM 14.12.05
vedtak
FOR/ADM 30.11.05
si DIN mening
Økonomiplan 2006-2009

KOM 19.10.05
FOR 22.08.05

<<planer
Gå til Levanger kommunes hovedside ^