Gå til Levanger kommunes hovedside

Levanger-sangen 
<< kultur/idrett

Levanger-sangen
Tekst: Kristen Mo
Melodi: Nils Laurits Wold

 

Jeg vet en by ved fjorden, et vakkert lite sted.
Av byer her i Norden, den fagreste jeg vet.
 Ved Sundets stille vanne, med lun og sikker havn,
i ly bak Haugens strande, - Levanger er dens navn.

Her far og mor har strevet, her våre barn har lekt.
Og saga-kjent er stedet, fra tusenårets slekt.
Her møtte handelsmannen, i store skarer opp,
og skibe la til stranden, med hvite seil i topp.

Det gamle mere svinner – så mangt har endret sig.
Det nye fremad rinner, på utviklingens vei.
Men Fjorden, Haugen, Sundet, med fuglesang i sky,
det er dog ikke svunnet, bort fra vår kjære by.

Ja fagre by ved fjorden, du er oss alle kjær.
Av alt hvad gjevt på jorden, du gjevest for oss er.
Ihvorvel du er liten, og uten rang og ry,
du følger dog med tiden. - Gud sign dig, lille by!

 


Mennene bak Levanger-sangen   -  som PDF for utskrift (word)

De fleste av oss kjenner vel den vakre bysangen ”Jeg vet en by ved fjorden”. Den spilles og synges hver 17. mai og ved andre tilstellinger. På noter og tekstblad står det at teksten ble skrevet av Kristen Mo og melodien laget av N.L. Wold.

Hvem var disse personene? Jeg snakket først med Trond Koldaas som har komponert og arrangert korpsmusikk rundt Levanger-sangen. Han var også interessert i å finne noe ut om disse personer, men viste selv ikke noe annet, en at det på notene sto N. L. Wold 1951.

Musikklærer Leiv Ramfjord som har laget ”En sang til Levanger” kunne heller ikke hjelpe.

Sveinung Havik ved biblioteket fant et notat om Wold fra Levanger Avisa fra 9. august 1957. Annar Julius Johansen hadde et notat skrevet av Alf Tharaldsen om Kristen Mo, som ikke har vært offentlig-gjort tidligere.

Til sist kom jeg i kontakt med barnebarnet til Kristen Mo, som for øvrig har samme navn som sin farfar

Ved god hjelp fra disse tre og mine egne bøker om Bygårder i Levanger har jeg skrevet følgende artikkel om bysangen vår. Jeg mener nå at befolkningen i Levanger kan få vite noe mer om N.L. Wold og Kristen Mo.

Kristen Mo

Kristen Moe - klikk for større fotoKristen Mo var født i 1860 i Theatergaden 2 i Kristiania. Han ble cand.theol., og ved folketellingen i 1900 var han førstelærer ved Lindern off. Aandssvageskole i Kristiania.

Da Lindern skole ble nedlagt i 1903 ble både elever, funksjonærer og utstyr flyttet fra Kristiania til den nye ”Røstad Aandssvageskole” i Levanger.

Dette navnet ble senere gjort om til Røstad off skole for evneveike, og senere igjen til det siste navnet Røstad off. skole for barn og ungdom med lærevansker.

Hit til Levanger kom da Kristen Mo i 1903 og ble ansatt ved Røstad som førstelærer, og med stemmebruk som spesialfelt.

Han giftet seg med Marthine Gabrielle Holthe, og da hun arvet Kirkegata 27 etter sin far bundtmager Johannes Holthe, flyttet elteparet Mo inn i denne gården. Gabrielle var søster av Ragna Holthe som ble gift med bakermester Reidar Strømsøe.

Kristen Mo måtte ha blitt meget betatt av Levanger og meget glad i byen da han skrev disse vakre tekstene til Levanger-sangen.

Sangen ble første gang fremført 17. mai 1907 på torvet under barnetoget, hvor også elevene fra Røstad deltok.

God sanger

Kristen Mo som selv var en meget god sanger holdt en tale, som ble avsluttet ved at han selv sang Levanger-sangen og da til melodi ”Jeg kunne engang synge” (barnesang).

17 mai 1913 sang Kristen Mo sangen på nytt. Teksten var da litt, men ubetydelig forandret, og gikk på melodien ”At far min kunne gjæra” (dikt av Vinje, dansk melodi)

I min tid på folkeskolen i Levanger var det alltid den danske melodien som ble brukt.

Kristen Mo skrev flere sanger og prologer bl.a. under Privatbankens 40 års jubileum i 1920, og ved Havnesportes åpning 15.mars1913.

Kristen Mo søkte på stillingen som bestyrer ved Røstad skole men mente seg selv forbigått på grunn av at han var riksmålmann og høyremann. Vedkommende som ble ansatt var målmann og venstremann.

I 1924 reiste han til Trondheim og ble ansatt som førstelærer ved Døveskolen. En årsak var også at han ville støtte sin sønn Kristen som hadde kommet inn på gymnas i Trondheim. Han bodde først i Krambugaten 4, senere i Statsingeniør Dahls gate 55.

Kristen Mo døde 1. desember 1947.

 --------------------------------------------------------------------------

Nils Laurits Wold

Nils Laurits Wold - klikk for større fotoNils Laurits Wold er Levangersangens komponist (fra 1951) og det er denne melodien som brukes i dag.

Wold var født 4. april 1882 på Ørlandet. Familien flyttet senere til Trondheim

I 1904 gikk den unge gutten, Nils Laurits Wold, ut lærerskolen i Levanger. Her i byen ble han kjent med butikkjomfru Hanna Kristine Skaanes som bodde i Kirkegaten 60. Hennes far var hustømmermann Henrik Skaanes og mor var Karen Skaanes.

Hennes søster Olga ble gift med Valentin Rosenlund.

I 1905 giftet Nils Laurits Wold seg med Hanna Kristine. Eneste gjenlevende etter disse to er et barnebarn som muligens lever i USA.

Etter lærerskolen reiste de nygifte til Bærum, men de var stadig på besøk i Levanger. Det var da vanlig at de da tok inn hos Olga og Valentin Rosenlund.

Da Wold i 1951 besøkte Levanger kom han og Rosenlund i snakk om Levangersangen.

Rosenlund som hadde vært ordfører i byen i flere perioder mente at Levanger-sangen burde ha sin egen melodi.

Rette mann

Her var Wold den rette mann. Han var en kapasitet på musikkens område. Han stiftet guttemusikken ved Bærum folkeskole, og ble tidlig valgt inn i landstyret for Skolemusikkforbundet, og var bl.a. formann i hele 19 år. For sin store innsats for skolemusikken ble han tildelt Kongens Fortjenestemedalje.

Da samtalen med Rosenlund skjedde hadde Wold gått av med pensjon etter å ha vært overlærer i Bærum de siste 17. år.

Wold fattet interesse for Levanger-sangen. Hjemme i Høvik skrev han den ned og satte den ut for janitsjarmusikk og sendte resultatet til musiker og dirigent Olaf Christiansen i Levanger.

Som det sto i Levanger Avisa i 1957 er melodien vakker, iørefallende og lett å lære og burde synges mye mer enn hva tilfelle er. Med denne melodien har komponisten for alle tider skrevet sitt navn i byens historie.

Nils Laurits Wold døde 16. mai 1959.

Noe som er ukjent for de fleste er at det finnes et vers tre.

Asbjørn D. K. Eklo
adkeklo@online.no

Kilder:

  • Nordenfjeldske Tidende

  • Nordre Trondhjems Amtstidende

  • Levanger Avisa

  • Sveinung Havik

  • Alf Tharaldsen

  • Annar Julius Johansen

  • Kontorsjef NTNU Kristen Mo

  • Ida Aalberg

  • Hans Rosenlund

 

<< kultur/idrett

Gå til Levanger kommunes hovedside ^