Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003
<<kulturpris | DIN mening>>
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
2008 |

Forslag til Kulturpris / kulturstipend 2003 - samt nyopprettet innsats-/ildsjelspris
retningslinjer for tildeling
| tidligere vinnere |

klikk konvolutt for å gi begrunnet forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt  | Frist: fredag 14.11.03. Avsluttet
(om ønskelig: foreslå gjerne kandidater som allerede er foreslått/ - støtt tidligere forslag)


Kandidater sortert på navn (etternavn):

kultur-
prisen

Inger Alstad  ^
Klikk for større dokument Kjell M. Derås

innsats-/
ildsjels-
pris

 

Hilde M. Brørs  ^
Foreslår Hilde M. Brørs til kandidaten til innsats/ildsjelpris 2003. Dette for hennes engasjement og innsats med teater. Hun har et utrolig lag med barn og er utrolig strukturert til å være "kunstner".

Hilde er aktivt med i teatermiljøet i Skogn UL, Levanger Byteater og Barnebyteatret i Levanger. I tillegg vet jeg vet jeg hun gjør en fantastisk jobb med barn og ungdom på Inderøy, spesielt når det er Inderøysommer.

Med vennlig hilsen
Kristin Ertzaas

innsats-
ildsjels-
pris

(utlagt
15.11.03)

 

Inger Brørs  ^
Ønsker herved å foreslå Inger Brørs, Skogn, for hennes arbeid med, først og fremst, sying av kostymer til Skogn Ungdomslag sine teateroppsettinger gjennom mange år, og Levanger Byteater sine oppsettinger. Hun har vært aktivt med helt siden hennes egne barn begynte i Skogn U-lag for mer enn 20år siden. Levanger Byteater og Pulverkaffeteateret har også nytt godt av hennes kyndige og kunstneriske hånd! Inger får til det meste når det gjelder enten å sy om gamle klær/kostymer til nye, eller det er å sy helt nye, eller om det skal være et dyrekostyme!

Hun går grundig til verks før hun ser for seg hvordan kostymet skal være; er det f.eks. et historisk teaterstykket, leser hun seg fram til den speielle tidsepoken og leter etter bilder fra slik klærne var den gang, før hun setter seg til å sy.

Inger har gjort en kjempeinnsats for teaterlagene når det gjelder kostymer, og har slitt ut flere symaskiner i løpet av disse årene. Hun fortjener virkelig en PRIS for sitt engasjement og sin dugnadsinnsats!

Med hilsen fra Grete Brønseth Hokstad

innsats-/
ildsjels-
pris

(utlagt
17.11.03)

Else Dahl
Klikk for større dokument Klikk for større dokument Anonym

kultur-
prisen

Asbjørn Eklo  ^
Vi foreslår Asbjørn Eklo til årets kulturpris for sitt mangeårige arbeid med bøkene om bygårder i Levanger.

Bøkene beskriver som kjent gamle, og i mange tilfelle gårder som er borte. Byen med alle småhus har ikke tidligere hatt noe slik dokumentasjon på "livet" i byen. Bøkene beskriver ikke bare husene, - men mye av livet i dem og vil for etterslekten være et verdigfullt kulturdokument. Arbeidet med å skaffe tilveie alle opplysninger og hendelser har vært et mangeårig og nitidig arbeide som få kan forestille seg omfanget av.

Asbjørn har også vært pådriver for at ettertiden skal minnes hendelser fra krigen og vi nevner da monumentet bl. a. utenfor Levanger Kirke. Vi håper og tror at Asbjørn er en verdig kanidat til en Kulturpris.

Hilsen
Wigdis og Leif Sollund

kultur-
prisen

 

Arnfinn Forbord  ^
Klikk for større dokument Klikk for større dokument Frol Symfoniorkester

kultur-
prisen

og

innsats-/
ildsjels-
pris

Martin Friberg/Nordenget gårdsmuseum  ^
Klikk for større dokument
Skogn Bondelag

kultur-
prisen

Martin Friberg/Nordenget gårdsmuseum  ^
Klikk for større dokument Klikk for større dokument Skogn Bygdekvinnelag

innsats-/
ildsjels-
pris

(utlagt
17.11.03)

 

Varazdat Grigoryan  ^
Klikk for større dokument Sjefsgården Voksenopplæring

kultur-
prisen

og

innsats-/
ildsjels-
pris

 

"Husorkesteret" på Skogn helsetun  ^
Vårt forslag er at "Husorkesteret" på Skogn helsetun tildeles kulturprisen/innsats/ildsjelprisen for 2003.

Husorkesteret består av: Pål Lein (orgel/sang) og Gunnveig Slapgaard Lein (dikt/sang), Pål (klarinett) og Oddrun (sang) Myhr, Einar (fiolin) og Ingrid (sang) Rismark.
I tillegg deler Sverre Ree ut og samlet inn sangbøkene.

Begrunnelse:
Husorkester har sang og musikk samling på Skogn helsetun hver eneste torsdag kveld, og har holdt på med dette i 15 år i år.

Egentlig begynte de allerede i 1885, men det ble mere formalisert etter hvert, så fra 1989 har det vært helt fast hver eneste torsdag kl.19:00.

Eneste unntak er når juleaften eller nyttårsaften havner på torsdag, men da tar de en annen kveld i stede.

På disse kveldene samles beboerne, pårørende og ansatte, men også beboere i omsorgsboligene kommer, beboere i Åsvege5 kommer, og ikke minst så fortsetter enkelt pårørende og komme som ikke har noen "av sine" på helsetunet lenger. Enkelte kvelder er det nesten 50 personer til stede.

Da er det allsang, musikk og diktlesing i tillegg til kaffe og kake.

De siste årene har de også begynt å reise rundt til andre institusjoner/boliger.

Dette er et fantastisk kulturtiltak som absolutt fortjener en pris.

På Skogn helsetun er det blitt et "avhengighetsforhold" til disse fantastiske menneskene. Vi har problemer med å sette ord på hva de betyr for oss.

Vi håper derfor at årets kulturpris går til "Husorkesteret" på Skogn helsetun

På vegne av alle brukere, ansatte og pårørende i Distrikt Sør/Skogn helsetun
Elin Aune

kultur-
prisen

og

innsats-
ildsjels-
pris

(utlagt 17.11.03)

Johan Husby  ^
Klikk for større dokument Klikk for større dokument Klikk for større dokument
Hanna Wibe/Målfrid Pedersen

kultur-
prisen

(utlagt 17.11.03)

Johan Husby  ^
Klikk for større dokument Åsen Hornmusikklag

kultur-
prisen

 

Annar J. Johansen  ^
Klikk for større dokument Sveinung Havik

kultur-
prisen

Annar J. Johansen  ^
Klikk for større dokument
Randi Aasenhus

kultur-
prisen

 

Per Anker Johansen  ^
Klikk for større dokument Toralf Granaune

kultur-
prisen

og

innsats-/
ildsjels-
pris

Per Anker Johansen  ^
Jeg foreslår Per Anker Johansen til kulturpris / innsatspris.
 
Per Anker Johansen har i mange år vært en ildsjel for kulturlivet i Levanger, med sin innsats for Brusve, Levanger skole og Levanger Blandakor.
Han er en hedersmann som fortjener en pris.
 
Med hilsen
Fanny Gausen

kultur-
prisen

og

innsats-/
ildsjels-
pris

Per Anker Johansen  ^
Levanger Blandakor forslår at prisen går til korets mangeårige dirigent Per Anker Johansen.

Begrunnelse:
Per Anker Johansen har i flere år vært aktiv innen kultur, historie, politikk, sang og musikk. I år har Levanger Blandakor 25 års jubileum, Levanger skole og Brusve er 200 år og vi har nettopp hatt 100 års Kirkejubileum. Per Anker har deltatt aktivt i alle disse kulturinstitusjonene og deres jubileer.

Sang og musikk
Per Anker har vært en inspirator for både ung og gammel når det gjelder sang og musikk.

Ved å børste støv av og ta i bruk, holder han i hevd sangskatter fra Levanger som: ”Levangersangen”, ”Frolsangen”, ”Det stig av hav”, ”Hjemstand ved fjorden” m.fl..

Han trakterer både piano, gitar og klarinett til glede for mange.

Historie
Per er oppriktig interessert i Levanger sin historie og han har satt seg inn i gamle dokumenter både fra gamle Skogn, Frol og Levanger kommune. Han kjenner til historien bak nesten hvert hus og hver gate i Levanger sentrum.

Han lytter gjerne når de eldre har noe å fortelle og bidrar også i samtalen med navn og historier bak dokumenter og bilder. Mange har satt stor pris på at han har tatt seg tid til å hjelpe dem med informasjon på denne måten, ikke minst skolejubilanter som er kommet hjem til Levanger for å feire og minnes.

Inspiratoren
Per har vært rektor ved Levanger barneskole snart i en mannsalder. I den rollen har han i alle år vært en kulturbærer som har satt kulturaktiviteter som musikk, drama/teater på dagsorden i skolehverdagen.

Kontakten med barna og deres ve og vel har hele tida stått i fokus hos Per Anker. Han følger gjerne opp sine elever etter endt skolegang, følger interessert med i deres kunstneriske utvikling, holder kontakten og oppmuntrer, og ivrer for å få de tilbake til Levanger for å vise seg fram. (eks. billedkunstnere).

Per er en god forteller og han sprer gjerne sine anekdoter, ikke bare på byvandring, men også i hyggelige lag. Han blir hyppig brukt til å fortelle om Levangers historie i ulike sammenhenger.

Kulturlandskapet i Sundet står Per nær og når han kan oppmuntre barn til å ta del i fuglelivets mysterium, trives han.

Som et aktivt medlem av storsamfunnet har han også hatt verv i kommunestyret som representant for Arbeiderpartiet. Det ligger naturlig for Per ikke bare å se bakover og innover, men også utover, derfor har kontakt med flyktninger og nysgjerrighet på den kulturen de har med seg, vært naturlig for han.

For bedre å få en oversikt over det han har rukket siden han kom flyttende til Levanger, har vi prøvd å lage en liste over noe av det.

· Startet og drevet fram Levanger blandakor og dirigert koret i 25 år. (1978-2003)

· Dirigent for Levanger skolekorps

· Medlem av Frol orkester

· Har arbeidet aktivt for å ta i bruk verker av Levangers komponister, herunder Okkenhaug, Jørgensen og Skille

· Gjorde en innsats for å finne verker fra kirkens tidligere organister og fikk disse framført i en konsert under Levangers kirkes 100 års jubileum. Noen av verkene hadde ligget bortgjemt og ble urframført under kirkejubileet

· Spiller klarinett i ei klarinettgruppe og i skolens ”hjelpekorps”

· Han fikk etablert en av landets første skolefritidsordninger, med et sterkt innslag av kulturelle aktiviteter

· Styremedlem i Levanger museum

· Guider folk rundt i Levanger med byvandringer. Dette er populære innslag under martna og i forbindelse med en cittaslow konseptet.

· Har bygd opp et skolemuseum ved Levanger skole. Han blåser liv i museet ved at det framføres tablåer der. Elever, lærere og rektor selv er skuespillere.

· I 2003 feirer Levanger skole sitt 200 års jubileum. I den forbindelse er han drivkraften bak en storstilt markering og feiring.

· Han har skrevet en jubileumsbok i den anledning som kommer ut til 17.mai

· Han har samlet og tatt vare på mange gamle bilder fra Levanger og satt seg inn i historien bak de og forteller gjerne videre om det han vet

Med hilsen
Levanger Blandakor

kultur-
prisen

(utlagt
15.11.03)

Per Anker Johansen  ^
Jeg vil foreslå at kulturprisen i år går til Per Anker Johansen. Begrunnelse: Levende opptatt av sang og musikk.25 år dirigent for Levanger Blandakor, meget viktig og aktiv inspirator for skole- korpsene i Levanger. Stort lokalhistorisk arbeid og engasjement.

Med hilsen
Elsa Lauvsnes

kultur-
prisen

 

Levanger Ungdomsråd  ^
Klikk for større dokument Trond Martin Sæterhaug

kultur-
prisen

 

Andreas Lunnan  ^
Klikk for større dokument
Martin Stavrum

kultur-
prisen

 

Astrid Moe  ^
Klikk for større dokument Levanger Pensjonistkor

kultur-
prisen

og

innsats-
ildsjels-
pris

(utlagt 17.11.03)

Lilly Roel Paulsen  ^
Klikk for større dokument Rolf Paulsen

innsats-/
ildsjels-
pris

P. A. Røstad senior.  ^
Jeg foreslår P. A. Røstad senior. Hans innsats for tradisjonsmusikklivet både lokalt og regionalt/nasjonalt er uvurderlig. Fremdeles er han med og inspirerer oss til helsebringende musikkaktiviteter under allsangformiddagene på Rådhuset i Levanger og ved andre arrangementer. Her har vi en virkelig ildsjel som har varmet oss alle i mange år!

Hilsen
Olav Skille

innsats-/
ildsjels-
pris

 

(utlagt
17.11.03)

Regine Steinvik  ^
Foreslår Regine Steinvik til ildsjel/innsatspris.  
En svært (!) initiativrik og engasjerende kvinne bosatt på Ytterøya. Knytter bånd mellom folk med ulik bakgrunn, får kvinners saker fram, tar initiativ til nye nettverk, samler "hele verden i Levanger", leder Levanger fredslag på en drivende måte gjennom fredsfestivaler, lystenning, møter, masjer etc.

I sitt samfunnsengasjement tenker hun helhetlig gjennom fattigdomsspørsmål, matproduksjon og handel, i et rettferdig globalt perspektiv. Regine reiser gjerne dit det skjer, som på krisesenter, møter, og i januar går turen til Vestbredden for å gi en innsats for menneskerettigheter i et konfliktfylt område. Tar opp saker som engasjerer lokalt og internasjonalt, er et friskt pust i kommunen og en fargeklatt, som fortjener en påskjønnelse for sitt frivillige arbeid.    

Mvh. Kjellrun Åsgard Kleven

kultur-
prisen

(utlagt 17.11.03)

Kjellrun Støp  ^
Klikk for større dokument Klikk for større dokument
Brit Ellekjær

kultur-
prisen

(utlagt 17.11.03)

Kjellrun Støp  ^
Klikk for større dokument Klikk for større dokument  Laila Aunet

kultur-
prisen

 

Gunhild Sundal  ^
Klikk for større dokument
Inger Johanne Kvello

kultur-
prisen

 

Gunhild Sundal  ^
Klikk for større dokument Annar Johansen

innsats-/
ildsjels-
pris

Gunhild Sundal  ^
Klikk for større dokument
Randi Aasenhus

kultur-
prisen

og

innsats-/
ildsjels-
pris

Gunhild Sundal  ^
Gunhild Sundal er ingen storvokst kvinne, men du verden for ein personlighet, hun har gode ideer, tiltakslyst, ein vilje av stål og eit fornuftig og godt verdisyn som vi er stolte av. Hun gir tidt av sitt livsoverskudd til at Brusve skal vere ein vakker og velstelt plass å komme til.

Hun er Brusve's velgjører og vaktmester som legger all sin flid i at alt skal vere i best mulig stand for brukere og besøkende. Reinslyst er henne og kjært.

Gunhild arbeider i det stille utenfor medienes oppmerksomhet, men det er hun som legger til rette med vasking og reinhold, blomster i alle vinduer med stell og omsorg, blomserbed, ugrasarbeid og rydding. Og så kan hun som ingen andre fortelle grupper og andre besøkende historia om Brusve med intens innlevelse.

Gunhild er ein viktig kulturbærer som med fri frivillighet og stor folkelig kompetanse strør omkring seg med uegennyttig innsats for fellesskapet.

Levanger Historielag ønsker at Gunhild Sundal får Levanger kommunes kulturpris, eventuelt innsatsprisen - ildsjelprisen for 2003.

Styret i Levanger Historielag
Ola Indgaard

innsats-/
ildsjels-
pris

IL Svere og Sp.kl. Nessegutten  ^
Foreslår at årets Kulturpris blir gitt til IL Svere og Sp.kl. Nessegutten -
disse lagene har i mange år arrangert det største idrettsarrangement som
foregår årlig i Levanger - nemlig Levanger-Cup i fotball for aldersgruppa
7 - 12 år - Kjempearrangement som har ny deltaker rekord hvert år, og det
er kniving om å bli med.

Reidun Johansen

innsats-/
ildsjels-
pris

 

(utlagt
15.11.03)

IL Svere og Sp.kl. Nessegutten  ^
Forslag: IL Sverre og Sp.kl. Nessegutten. Forslaget gjelder klubbenes avd. for barn og unge, fotball.
Bakgrunn: Arrangør av Levanger Cup siden 1988.

Begrunnelse:
Det at disse to rivalene gikk sammen om dette arrangementet for 15 år siden var alene oppsiktsvekkende i fotballmiljøet i Levanger. Det var vel få - om noen - som den gang så for seg den enorme utviklingen som arrangementet har gjennomgått siden den gang. Tallene fra årets Levanger Cup forteller at mellom 5000 og 6000 barn deltok i turneringen. Videre viser tallene at ca. 600 frivillige var med på å få arrangementet i havn - og det på en meget vellykket måte. Det samme har vært tilfelle i alle de årene Levanger Cup har vært arrangert.

Det aller meste av det arbeidet som foregår innenfor alle frivillige lag og foreninger, ikke bare i Levanger, men i hele landet, har vært "ledet" av ildsjeler. Uten ildsjeler har ikke landet vårt vært en av verdens ledende idrettsnasjoner.

De ildsjelene som har vært kontinuietetsbærerne for Levanger Cup, har aldri hatt som mål å "produsere" enere innenfor fotballen. De har arbeidet jevnt og trutt for breddeidretten, og da spesielt innenfor aldersgruppen 6 - 12 år.

Levanger er blitt satt på mange kart på grunn av dette arrangementet; vi har alle grunn til å være både stolte og fornøyde av det arbeidet som blir utført av ildsjelene i disse to klubbene.

For ordens skyld vil jeg gjøre oppmerkosom på at undertegnede i denne sammenheng opptrer som privatperson.

Med hilsen
Odd Thraning (privat)

kultur-
prisen

 

Arne Sigmund Vudduaunet og Knut Hellem  ^
Klikk for større dokument Inger og Ole Vordal

kultur-
stipend

(utlagt
17.11.03)

 

Johan Kjølstad  ^
 Klikk for større dokument

| retningslinjer for tildeling av kulturstipend

kultur-
stipend

(utlagt
15.11.03)

Kjellrun Åsgard Kleven  ^
Søker på kulturstipend 2003.
Studerer middelaldermusikk med henblikk på Olavsmusikken, og moderne tolkninger av den. Ser også på framførelsespraksiser fra fransk tradisjon på 1800 og 1900-tallet (Solesmeskloster), og hvordan deres restaurering av middelaldermusikken har fått innflytelse også for norske frembringelser, bl.a. gjennom Schola St. Sunniva i Trondheim og Anne Kleivset (Dette i deres tolkning av framføring av Olavsmusikken). Ønsker etter avsluttet hovedoppgave å være med å bringe videre tradisjonen rundt sang av den middelalderske kirkesang (gregorianikk) på Innherred i dag. Søker i den forbindelse på kulturstipend for 2003.

kultur-
stipend

(utlagt
17.11.03)

 

Frank Scott  ^
 Klikk for større dokument

| retningslinjer for tildeling av kulturstipend

kultur-
stipend

(utlagt
17.11.03)

 

Marit Vestrum  ^
Klikk for større dokument Klikk for større dokument

| retningslinjer for tildeling av kulturstipend

kultur-
stipend

Hans Erik Bragstad Vist - friidrett  ^
Søknad  PDF

| retningslinjer for tildeling av kulturstipend

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
<<kulturpris | DIN mening>>

Gå til Levangerkommunes hovedside ^