Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2004
<<kulturpris | DIN mening>>
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
2008 |


Tildeling av priser/stipend foretatt av Driftskomiteen 19.01.2005.

Forslag til Kulturpris - kulturstipend - innsats-/ildsjelspris 2004
retningslinjer for tildeling
| tidligere vinnere |

klikk konvolutt for å gi begrunnet forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt  | Frist: fredag 25.11.04. AVSLUTTET
(om ønskelig: foreslå gjerne kandidater som allerede er foreslått/ - støtt tidligere forslag)

Kandidater sortert på navn (etternavn):

16.07.04
kulturpris
Elihu Kristne Grunnskole
Forslag til kulturpris - Elihu Kristne Grunnskole - forslagsstiller Ove Voldset - klikk for større dokument Forslag til kulturpris - Elihu Kristne Grunnskole - forslagsstiller Ove Voldset - klikk for større dokument, side 2 

Ove Voldseth
17.11.04
kulturpris

Arnfinn Forbord                                                               - komplett forslag med vedlegg PDF
Frol Symfoniorkester vil med dette foreslå følgende kandidat til Levanger kommunes kulturpris 2004:
Arnfinn Forbord, Borgsø, 7600 Levanger

Bakgrunnen for forslaget er hans mangeårige og oppofrende innsats for musikk- og kulturlivet i kommunen og i regionen for øvrig. (se vedlagte oversikt)

Arnfinn flyttet til kommunen i 1959 og har siden den gang vært en ildsjel og viktig drivkraft i Frol Symfoniorkester, ja, for mange er han synonym med orkesteret. Arnfinn har innehatt samtlige funksjoner i styret, han har tatt seg av opplæring av unge musikere både gjennom orkesteret og i musikkskolen i årevis. Slik vi ser det, er han en meget god kandidat til kulturprisen, kravene oppfyller han med glans.

Han har dessuten i en mannsalder også gjort en fremragende innsats i andre deler av det frivillige  organisasjonslivet i kommunen, og hans engasjement og begeistring har hatt enorm betydning for unge og eldre.

Arnfinns pågangsmot og positive utstråling motiverer stadig lag, organisasjoner og personer som er engasjert i kulturlivet, og vi håper at kulturprisen vil være til inspirasjon for Arnfinn, til  fortsatt å utøve sitt virke for kulturlivet i Levanger.

Med hilsen
For Frol Symfoniorkester
Kari Forfot
Leder

22.11.04
kulturpris
Martin Friberg
Forslag til kulturpris - Martin Friberg - forslagsstiller Skogn Bygdekvinnelag - klikk for større dokument Forslag til kulturpris - Martin Friberg - forslagsstiller Skogn Bygdekvinnelag - klikk for større dokument, side 2
Skogn Bygdekvinnelag

19.11.04
innsats-/
ildsjels-
pris

Varazdat Grigoryan
Forslag til ildsjelspris - Varazdat Grigoryan - forslagsstiller Sjefesgården v/Toril Leirset - klikk for større dokument
Sjefsgården voksenopplæring v/Toril Sundal Leirset

10.11.04
innsats-/
ildsjels-
pris
 

Stig Gundersen
Forslag til ildsjelspris - Stig Gundersen - forslagsstiller Marit Wikhammer - klikk for større dokument
Marit Wikhammer

10.11.04
kulturpris

Oddbjørn Hagen
Forslag til kulturpris - Oddbjørn Hagen - forslagsstiller Marit Wikhammer - klikk for større dokument

Marit Wikhammer 

26.11.04
innsats-/
ildsjels-
pris

Johan Husby
Jeg foreslår Johan Husby, Åsenfjord til årets ildsjelpris.
 • I sin ungdom var han aktiv fotballspiller i I.L. Aasguten i over 10 år. Han var med i styret fotballavd. i mange år og leder for skiavd. i 2 perioder.
 • Han har vært aktiv musiker i Åsen Hornmusikklag siden 1951 (53 år) og er fortsatt aktivt med. Korpsets dirigent i 22 år. Leder i korpset har han vært, i tillegg til flere år i styret. I Sør-Innherrad Musikkrets var han formann i 2 perioder.
 • Var med og startet Solhaug Skolemusikkorps i 1965. Da som formann i interimstyret. Senere korpsets dirigent i 6 år.
 • Har vært dirigent for Levanger Barne- og Ungdomskorps i 5 år.
 • Har vært med i styre i landbrukslag og skogeierlag i Åsen.
 • Var med og startet opp Åsen Bygdeforum i 1992, er fortsatt med i utvalg der.
 • Har vært leder for aktivitets komiteen for Åsen Samfunnshus. Har ledet 3 aksjonsdager for huset med et resultat på flere hundre tusen kroner til drifting av Samfunnshuset.
 • Har vært med i Levanger Viltnemd i tre perioder.
 • I Dyrevernnemda i fire perioder, tre av dem som leder.
 • Var med i Levanger Kommunestyre fra 1992 - 1995. Satt i Kultur- og Miljøgruppen i denne perioden.
 • Har vært med i styret for Stiftelsen Levanger Museum siden startet, og er fortsatt med som kommunevalgt.
 • Var med i diakonunvalget for Åsen Menighetsråd i 8 år.
 • Er med i jubileumskomiteen for Åsen kirkes 100 års jubileum i 2004.
 • Er med i forprosjektet "Frivillighetssentralen" anno 2005.
 • Er aktivt med i NKS Estlandsprosjekt. (Samling av varer og sendinger til Estland)

Johan Husby har med sitt glødende engasjement på mange felt, innenfor hele kommunen, gjort seg fortjent til årets ildsjelpris. Etter å ha sett lista over tidligere vinnere, hadde det gledet oss at flere fra ytterkantene av kommunen også hadde fått oppmerksomhet for sin mangeårige innsats.
Vebjørn Haugom, Åsen

24.11.04
kulturpris

Synnøve Iversen

Inger Holmlimo

25.11.04
kulturpris
(innsats-/
ildsjels-
pris)
 

Annar Julius Johansen
Levanger Historielag synes det er tide på at Annar Julius Johansen kan få kulturprisen.

Han har gjennom mange år stått på i Levanger Museum og Bymuseet med styrearbeid, ideer og dugnadsinnsats for å utvikle både Brusve og "Brygga" Han bidrog og med eit viktig lokalhistorisk arbeide med boka om Levanger som kirkested.

Annar er ein viktig kulturbærer som med fri frivillighet og stor folkelig kompetanse strør omkring seg med uegennyttig innsats for fellesskapet.

Levanger Historielag ønsker at Annar Julius Johansen får Levanger kommunes kulturpris, eventuelt innsatsprisen - ildsjelprisen: for 2004.

Styret i Levanger Historielag
Ola Indgaard

18.11.04
kulturpris

Per Anker Johansen
Jeg foreslår i år som i fjor Per Anker Johansen til årets kulturpris. At det er en verdig kandidat skulle det ikke være noen som helst tvil om. Per Anker Johansen er nå 63 år og har i alle de år han har vært bosatt i Levanger, vært en drivkraft i det lokale kulturlivet.

Han startet, og har hele tida senere, dirigert Levanger Blandakor. Koret er nå 26 år. Som musikalsk leder for dette koret har han fått fram et kor som etter hvert har et stort og trofast publikum, om det er "Syng med oss- kveld" eller Nyttårskonsert i kirka.

Per Anker Johansen har dirigert Levanger skolemusikkorps i en årrekke og også her lagt ned en formidabel innsats.

Per Anker Johansen er dessuten levende opptatt av lokalhistorie og da i særdeleshet skolehistorie. Det er vel få, om noen, som vet mer om skolehistorien i Levanger. Han har gitt ut bok om Borgerskolen i Levanger. Han har også fått istand et skolemuseum i det gamle Middelskolebygget. Jeg mener det er på tide at kommunen belønner Per Anker Johansen for hans innsats. Skal noen være verdig en slik utmerkelse så må det nettopp være han!
Toralf Granaune
 

25.11.04
kulturpris
(innsats-/
ildsjels-
pris)

Per Anker Johansen                                                                                         | forslag som PDF
Forslag på tildeling av Levanger kommunes kulturpris/ildsjelpris.
Levanger Blandakor forslår at prisen går til korets mangeårige dirigent Per Anker Johansen. 

Begrunnelse
Per Anker Johansen
har i flere år vært aktiv innen kultur, historie, politikk, sang og musikk. 

Sang og musikk
Per Anker har vært en inspirator for både ung og gammel når det gjelder sang og musikk.

Ved å børste støv av og ta i bruk, holder han i hevd sangskatter fra Levanger som: ”Levangersangen”, ”Frolsangen”, ”Det stig av hav”, ”Hjemstand ved fjorden” m.fl..

Han trakterer både piano, gitar og klarinett til glede for mange. 

Historie
Per er oppriktig interessert i Levanger sin historie og han har satt seg inn i gamle dokumenter både fra gamle Skogn, Frol og Levanger kommune. Han kjenner til historien bak nesten hvert hus og hver gate i Levanger sentrum. Historien om oppsitterne til Levangersundet er det sist skudd på stammen av kåserier som han holder.

Han lytter gjerne når de eldre har noe å fortelle og bidrar også i samtalen med navn og historier bak dokumenter og bilder. Mange har satt stor pris på at han har tatt seg tid til å hjelpe dem med informasjon på denne måten, ikke minst skolejubilanter som er kommet hjem til Levanger for å feire og minnes. 

Inspiratoren
Per har vært rektor ved Levanger barneskole snart i en mannsalder. I den rollen har han i alle år vært en kulturbærer som har satt kulturaktiviteter som musikk, drama/teater på dagsorden i skolehverdagen. 

Kontakten med barna og deres ve og vel har hele tida stått i fokus hos Per Anker. Han følger gjerne opp sine elever etter endt skolegang, følger interessert med i deres kunstneriske utvikling, holder kontakten og oppmuntrer, og ivrer for å få de tilbake til Levanger for å vise seg fram. (eks. billedkunstnere).

Per er en god forteller og han sprer gjerne sine anekdoter, ikke bare på byvandring, men også i hyggelige lag. Han blir hyppig brukt til å fortelle om Levangers historie i ulike sammenhenger.

Kulturlandskapet i Sundet står Per nær og når han kan oppmuntre barn til å ta del i fuglelivets mysterium, trives han.

Som et aktivt medlem av storsamfunnet har han også hatt verv i kommunestyret som representant for Arbeiderpartiet. Det ligger naturlig for Per ikke bare å se bakover og innover, men også utover, derfor har kontakt med flyktninger og nysgjerrighet på den kulturen de har med seg, vært naturlig for han.

For bedre å få en oversikt over det han har rukket siden han kom flyttende til Levanger, har vi prøvd å lage en liste  en liste over noe av dette. 

 • Startet og drevet fram Levanger blandakor og dirigert koret i over 25 år.
 • Dirigent for Levanger skolekorps.
 • Medlem av Frol orkester.
 • Har arbeidet aktivt for å ta i bruk verker av Levangers komponister, herunder Okkenhaug, Jørgensen og Skille.
 • Gjorde en innsats for å finne verker fra kirkens tidligere organister og fikk disse framført i en konsert under Levangers kirkes 100 års jubileum. Noen av verkene hadde ligget bortgjemt og ble urframført under kirkejubileet.
 • Spiller klarinett i ei klarinettgruppe og i skolens ”hjelpekorps”.
 • Han fikk etablert en av landets første skolefritidsordninger, med et sterkt innslag av kulturelle aktiviteter.
 • Styremedlem i Levanger museum.
 • Guider folk rundt i Levanger med byvandringer. Dette er populære innslag under martna og i forbindelse med en cittaslow konseptet.
 • Har bygd opp et skolemuseum ved Levanger skole. Han blåser liv i museet ved at det framføres tablåer der. Elever, lærere og rektor selv er skuespillere.
 • I  2003 feiret Levanger skole sitt 200 års jubileum. I den forbindelse var han drivkraften bak en storstilt markering og feiring. Han har  skrevet en jubileumsbok i den anledning.
 • Han har samlet og tatt vare på mange gamle bilder fra Levanger og satt seg inn i historien bak de og forteller gjerne videre om det han vet.
 • Ved hjelp av anekdoter knytter han programmet til Levanger Blandakor til historiske begivenheter og har på denne måten gledet mange ved kommunens institusjoner gjennom utallige arrangementer.

Vi kan ikke tenke oss en mer verdig kandidat til Levangers kulturpris.

Levanger Blandakor
v/Ann-Karin Misfjord Floan

22.11.04
kulturpris
Liv Laugsand
Jeg ønsker å foreslå Liv Laugsand til å få årets kulturpris.
Liv har i mange år gitt opplæring i pianospill til barn på Ytterøy. Hun har et triverlig forhold til sine små og store elever. Hun er en flink inspirator for sine elever.
Hun er også opptatt av at musikken skal komme ut til oss andre og stiller jevnlig opp med sine elever på forskjellige kulturarrangement på Ytterøya, men også i arrangement gjennom kulturskolen i kommunen ellers.
Hun har fått frem mange flinke gutter og jenter som nok vil spre  masse musikalsk glede til sine omgivelser videre fremover. Hun fortjener å bli hedret med en slik pris.
Hilsen Inga Daae Forberg
24.11.04
kulturpris
Liv Laugsand
Vi vil foreslå Liv Laugsand som kandidat til kulturprisen for 2004.
Hun tar imot alle pianoelevene her på Ytterøy hjemme i stua si hver onsdag.
Liv har en veldig "individuell" undervisning, hvor hun får fram det beste hos hver enkelt elev, da noen kanskje vil gjøre musikken til sitt levebrød, mens andre vil lære å spille til "husbruk".
Mange av Liv's pianoelever har mottatt Oddvar Hegstad's musikkpris. Liv Laugsand var også formann i Ytterøy Skolekorp i mange år.

Eline, Randi og Kjell Vandsvik

26.11.04
kulturpris

Liv Laugsand
Vi vil foreslå Liv Laugsand som kandidat til Levanger Kommunes kulturpris for 2004. 

Liv Laugsand har vært ansatt som pianolærer i musikk- og kulturskolen fra 1987. Før det var hun timelærer i flere år. I tillegg har hun også hatt elever privat. Hele tiden har undervisningen blitt holdt hjemme. Det er gjennom denne undervisningen mange barn og unge som har fått sine grunnleggende ferdigheter i pianospill og ikke minst, fått en grunnleggende innføring i musikk. Liv har også gjennom sitt eget engasjement og undervisningsopplegg maktet å holde på sine elever svært lenge, og dermed brakt dem til et relativt høyt ferdighetsnivå. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at fem av hennes elever har fått ”Ruth og Oddvar Hegstads Musikkpris”

Mange har i årenes løp hatt glede av pianomusikken til Liv Laugsands elever. Først og fremst de enkelte elever og deres familier, men også utallige arrangement både på skole og i andre sammenhenger. Ikke minst har beboerne ved Ytterøy Helsetun hatt glede av elevenes opptredener.

At Liv Laugsand over så lang tid har stilt seg og sitt hjem til disposisjon for pianoelever på Ytterøy har gitt kulturlivet her og i Levanger for øvrig utrolig mye. Derfor er Liv Laugsand vår kandidat til Levanger Kommunes kulturpris for 2004.

Arnhild Laugsand, Eivor Laugsand, Oddrun Laugsand, Sæbjørn Veiteberg

26.11.04
kulturpris
Liv Laugsand
Vi mener at kulturprisen i år gjerne må gå til Liv Laugsand. Hun betyr og har i en årrekke betydd mye for å fremme musikklivet på øya og dermed i Levanger kommune. Hennes innsats som pianolærer vil vi nyde godene av i lange tider framover.
Kristin og John Arne Nøst
21.11.04
kulturpris
Levanger Husflidsforening
Forslag til kulturpris - Levanger Husflidsforening - forslagsstiller Ingrid Voldseth - klikk for større dokument
Ingrid Voldseth

25.10.04
kulturpris

Andreas Lunnan
Forslag til kulturpris - Andreas Lunnan - forslagsstiller Martin Stavrum - klikk for større dokument

Martin Stavrum

21.11.04
kulturpris

Andreas Lunnan
Forslag til kulturpris - Andreas Lunnan - forslagsstiller Eldbjørg Vongraven - klikk for større dokument

Eldbjørg Vongraven

22.11.04
kulturpris

Jon Ramstad og Einar Weiseth                                                                                | som PDF
Jeg foreslår med dette at Jon Ramstad og Einar Weiseth tildeles kulturprisen for 2004. (Navnene brukes her i alfabetisk rekkefølge). 

Begrunnelsen for forslaget er:
Det er Jon Ramstad og Einar Weiseth som har hatt hovedarbeidet med å bygge opp Levanger Arboret. Dette er et arbeid som har foregått siden begynnelsen av 1990-tallet. 

Levanger Arboret, slik det ligger der, taler for seg selv. Ta en tur på en fin sommerdag, gjerne i den tida at rhododen’dronplantene, rosefeltet, buskene eller trærne blomstrer, og opplev området.

Det forkuseres i dag mye på hvor viktig kulturlandskapet er, og Levanger Arboret framstår som en viktig del av det flotte kulturlandskapet vi har i Levanger kommune.

I tillegg til å være en samling av forskjellige trær og busker fungerer Arboretet som et flerbruksområde, dvs. et område for friluftsliv og rekreasjon, og er således også et område for forebyggende helsearbeid som er så viktig i dagens samfunn. Levanger Arboret ligger meget sentralt til i Levanger, og er på den måten et grønt område som er lett tilgjengelig for en stor del av kommunens befolkning.

Et viktig poeng i forhold til kulturprisen er at Jon Ramstad og Einar Weiseth har utført arbeidet som dugnad, dvs. de har brukt av sin fritid jevnt og trutt. Vi trenger slike idealister og samfunnsbyggere.

Jon Ramstad og Einar Weiseth har i tillegg drevet et utstrakt kulturarbeid på andre områder i samfunnet, som hver for seg kan være grunnlag for en kulturpris. Det har jeg ikke gitt noen informasjon om her, fordi begge er foreslått til prisen, og det er mest Levanger Arboret de har arbeidet sammen om.

Med hilsen
Arne Ramdal

23.11.04
kulturpris
St. Eystein
Forslag til kulturpris - St. Eystein - forslagsstiller Inger Johanne Kvello - klikk for større dokument
Inger Johanne Kvello

10.11.04
innsats-/
ildsjels-
pris

Dag Stemre
Forslag til ildsjelspris - Dag Stemre - forslagsstiller Georg Serigstad - klikk for større dokument
Georg Serigstad

18.11.04
innsats-/
ildsjels-
pris
 

Vigleik Aaring
Jeg vil gjerne støtte Christina Daniela Nordahl Rethmar i nominsjonen av Vigleik Aaring! Alt det han har gjort for ungdom det siste året er helt utrolig! Han engasjerer seg å får andre ungdommer til å engasjere seg! Og det han har fått til på ungdomshuset er kjempe bra, jeg tror alle som er på ungdomshuset STORkoser seg og har det kjeme gøy der! Han fortjener virkelig dette!
Martine Bonesmo Larsen

11.11.04
innsats-/
ildsjels-
pris
 

Vigleik Aaring
Jeg vil gjerne nominere Vigleik Aaring til ildsjelsprisen 2004. Dette er på grunn av alt det han har gjort/gjør for ungdommen i Levanger.

Han engasjerer seg og får med ungdom til å engasjere seg. Han har fått i gang et kjempebra Ungdomshus og har gjort en god jobb som leder i Levanger ungdomsråd. Han fortjener dette virkelig.

Christina Daniela Nordahl Rehtmar

27.11.04
kultur-
stipend

Frank Haugskott
Søknad om kulturstipend - Frank Haugskott - klikk for større dokument     ^

25.11.04
kultur-
stipend

Nils G. Torkildsen                                                                                           | søknad som PDF
Søknad om tildeling av LEVANGER KOMMUNES KULTURSTIPEND

Nils Günther Torkildsen, f. 11.07.82

Er nå student ved NTNU, Institutt for musikk, (tidligere Musikkonservatoriet) hvor jeg studerer orgel som hovedinstrument, og cembalo som biinstrument. Jeg er i mitt andre studieår og regner å være ferdig i 2007.

Jeg har også ett års erfaring som orgelbyggerlærling. Min plan er nok å bli orgelbygger. Fordelene med å ha en organistutdanning i bunn er store. Spesielt med tanke på det klanglike arbeidet i orgelbygging. Studiet jeg går på nå heter ”det åpne musikerstudium” og har gitt meg muligheten til å kombinere disse fagene. I tilegg til det rent musikkfaglige har jeg også fått fag som arkitektur og akustikk på min timeplan.

Et evt. stipend vil i inneværende studieår bli brukt til innkjøp av noter (som f.eks. Buxtehude’s samtlige orgelverk) og til Institutt for Musikks planlagte studietur som i år går til London.

Utdannelse: Reithaug barne og undomsskole, Levanger vgs. almenfag/økonomi

Elev Levanger musikkskole fra 1990, piano hos Ingeborg Oust og orgel hos Svein Næss.

Jeg har utført verneplikt med ett år i Sjøforsvaret stasjonert på båt.

Musikkutøvelse: Har deltatt i Reithaug skolekorps som musiker (trompet) fra 1992 og som instruktør. Medlem Åsen Hornmusikklag i tre år. Deltatt 4 år på ungdommens kulturmønstring med ett år i fylkesfinale. Jeg har deltatt som organist ved kirkelige handlinger i Levanger, Skogn og Frosta/Åsen prestegjeld i flere år. Har deltatt som utøver på konserter arrangert Institutt for Musikk.

Referansepersoner: Organist i Levanger: Svein Næss, Sogneprestene i Levanger, Skogn og Frosta, Universitetslektor Jon Skogstad.

Trondheim 25.11.04
Nils G. Torkildsen     ^

22.10.04
kultur-
stipend

Marit Vestrum
Søknad om kulturstipend - Marit Vestrum - klikk for større dokument Søknad om kulturstipend - Marit Vestrum - klikk for større dokument     ^

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
<<kulturpris | DIN mening>>

Gå til Levangerkommunes hovedside ^