Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2005
<<kulturpris | DIN mening>>
2002 | 2003 | 2004  | 2005 | 2006  | 2007 |
2008 |

Arbeidsgruppe oppnevnt av Driftskomiteen 16.11.05, sak 41/05
Driftskomiteen foretar tildeling av priser.
-------------------

Forslag til Kulturpris - kulturstipend - innsats-/ildsjelspris 2005

retningslinjer for tildeling
| tidligere vinnere |

klikk konvolutt for å gi begrunnet forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt  | Frist: torsdag 24.11.05
(om ønskelig, - foreslå gjerne kandidater som allerede er foreslått/ - støtt tidligere forslag)

Kandidater sortert på etternavn:

12.11.05
kulturpris
Frol IL orienteringsavdelingen
Foreslår årets kulturpris til Frol IL orienteringsavdelingen

Begrunnelse:
*En avdeling som legger til rette og inspirerer oss, både små barn i bæremeis til eldre med staver, å gå ut i naturen.

*Arrangerer ukentlige o-løp som heter o-sjuer hvor vi kan velge mellom løypelengder og vanskelighetsgrad.Etterpå er det sosialt med kaffe og sjokoladekake, midt ute i skogen.Snakk om kultur for folket!

*Arrangerer bygdekonkurranse mellom Verdal, Skøynar og Frol o-avd.En uhøytidelig og artig konkurranse mellom klubbene.Kultur mellom Samkommunene!

*Ikke minst arrangerer o-trampen, setter ut poster fra Staupamarka i byen til Roknesvollen på fjellet.Dette gjør oss kjent med hele kommunen med de flotte naturomgivelsene.

*Arrangerer nybegynnerkurs for barn og unge, der de får lære om kart og kompass.

*Klubben fikk årets rekrutteringspris i Norges orienteringsforbund, så de er viden kjent for sitt arbeid med barn og unger.

*Klubben har et bredt utvalg av trimmere og løpere, men også noen av landets beste ungdomsløpere.

*Ikke minst, alt dette gjøres på dugnad av ivrige o-løpere og foreldre som vet å hjelpe til i klubben.
Hilsen Randi Haugskott                                          
                       forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

27.11.05
kulturpris
innsats-/
ildsjels-
pris
Varazdat Grigoryan  m/stab
Jeg  synes Nordlige Regnbue med redaktør og stab hadde fortjent en pris. Ingen har lært meg så mye om fremmede kulturer, og ikke minst har jeg blitt kjent med "Ola Nordmann", sett gjennom  utlendingers øyne. Og for en humor de deler med oss.
Storartet. Gleder meg til hver lørdag.
Bjørnhild Bremer                                                                              forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
24.11.05
innsats-/
ildsjels-
pris

Varazdat Grigoryan                         | som PDF
Sjefsgården voksenopplæring, v/leder Toril Sundal Leirset, foreslår Varazdat Grigoryan til Ildsjelprisen 2005.

Begrunnelse:
Varazdat kom som elev til   Sjefsgården i august 2000.

Han skapte sin egen praksisplass ved å starte opp med skoleavisa  Nordlig Regnbue i desember samme år. Ved oppstart av avisa hadde han vært i Norge 3-4 mnd. og hadde begrensa norsk-kunnskaper.

Han tok selv initiativ til et møte med redaktøren i Levanger-Avisa der han la fram sine planer.

På kort tid var avisa en realitet og Varazdat var en selvskreven redaktør fra første stund.

Han har siden oppstarten, og fram til nå, administrert en redaksjon på skolen der han har tatt med seg andre elever inn i arbeidet. Han leder redaksjonsmøtene hver uke og leverer hver uke 2 sider, ferdig redigert, til Levanger-Avisa. Oss bekjent er Nordlig Regnbue den eneste skoleavis av sitt slag i verden og den har fått stor oppmerksomhet i mange fora blant annet i UDI sentralt. 

Varazdat har med sin skriftlige fremstilling en egen evne til å formidle innvandrernes egen kultur sett i sammenheng med norsk kultur.

Han er veldig entusiastisk, gir aldri opp og inspiserer andre i arbeidet.

Nordlig Regnbue er, etter vår mening, det viktigste forum for integrering og antirasistisk  arbeid i Levanger kommune, og dette takket være Varazdats arbeid. Han har gjort dette arbeidet frivillig i 5 år og samtidig engasjert mange medelever som på denne måten har fått følelsen av å gjøre noe nyttig i en vanskelig situasjon.  Fra november 2005 er Varazdat ansatt i 50% fast stilling som redaktør i Nordlig Regnbue.

Varazdat har vist at innvandrere har mange sterke ressurser og han har, på kort tid, gitt innvandrerne i Levanger et positivt ansikt utad. Sjelden har vel noen nyinnflyttet gjort så mye, på så kort tid, som Varazdat.

Varazdat er med sin kreativitet, pågangsmot, gode humør og samarbeidsvilje en verdig kandidat til Levanger kommunes Ildsjelpris for det frivillige arbeidet han har gjort i 5 år.

Levanger 24.11.05
Toril Sundal Leirset
rektor
                                                                                                 forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

18.11.05
innsats-/
ildsjels-
pris

Øyvind Gilberg
Jeg vil foreslå Øyvind Gilberg.

Han har over lang tid gjort en stor innsats, langt utover det som er rimelig å forvente, med hensyn til å gjøre dagene meningsfylt for en gruppe mennesker hvis hverdag ikke er så enkel.
Med hilsen, Sigvard K. Gilstad.
                           
                       forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
20.11.05
kulturpris
Johan Husby
Forslag i PDF-format
Med hilsen
Olav Resdal                           
                                                          forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

07.11.05
innsats-/
ildsjels-
pris

 

Johan Husby
Jeg foreslår Johan Husby, Åsenfjord til årets ildsjelpris.
 • I sin ungdom var han aktiv fotballspiller i I.L. Aasguten i over 10 år. Han var med i styret fotballavd. i mange år og leder for skiavd. i 2 perioder.
 • Han har vært aktiv musiker i Åsen Hornmusikklag siden 1951 (53 år) og er fortsatt aktivt med. Korpsets dirigent i 22 år. Leder i korpset har han vært, i tillegg til flere år i styret. I Sør-Innherrad Musikkrets var han formann i 2 perioder.
 • Var med og startet Solhaug Skolemusikkorps i 1965. Da som formann i interimstyret. Senere korpsets dirigent i 6 år.
 • Har vært dirigent for Levanger Barne- og Ungdomskorps i 5 år.
 • Har vært med i styre i landbrukslag og skogeierlag i Åsen.
 • Var med og startet opp Åsen Bygdeforum i 1992, er fortsatt med i utvalg der.
 • Har vært leder for aktivitets komiteen for Åsen Samfunnshus. Har ledet 3 aksjonsdager for huset med et resultat på flere hundre tusen kroner til drifting av Samfunnshuset.
 • Har vært med i Levanger Viltnemd i tre perioder.
 • I Dyrevernnemda i fire perioder, tre av dem som leder.
 • Var med i Levanger Kommunestyre fra 1992 - 1995. Satt i Kultur- og Miljøgruppen i denne perioden.
 • Har vært med i styret for Stiftelsen Levanger Museum siden startet, og er fortsatt med som kommunevalgt.
 • Var med i diakonunvalget for Åsen Menighetsråd i 8 år.
 • Er med i jubileumskomiteen for Åsen kirkes 100 års jubileum i 2004.
 • Er med i forprosjektet "Frivillighetssentralen" anno 2005.
 • Er aktivt med i NKS Estlandsprosjekt. (Samling av varer og sendinger til Estland)

Johan Husby har med sitt glødende engasjement på mange felt, innenfor hele kommunen, gjort seg fortjent til årets ildsjelpris. Etter å ha sett lista over tidligere vinnere, hadde det gledet oss at flere fra ytterkantene av kommunen også hadde fått oppmerksomhet for sin mangeårige innsats.
Vebjørn Haugom, Åsen                                
                                   forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

24.11.05
kulturpris

Per Anker Johansen
Jeg vil med dette støtte de to forslagene som ligger inne, på at
Per Anker Johansen får kommunens Kulturpris 2005.

Per Anker Johansen – tidligere rektor ved Levanger skole - har vært en ildsjel for kulturlivet i Levanger kommune, helt siden han kom flyttende hit med sin familie i 1976:

Levanger skolekorps
Han var i en lang årrekke entusiastisk dirigent og leder for Levanger skolekorps. 

Levanger Blandakor
Han har nå drevet og dirigert Levanger Blandakor i 27 år. 

Skolemuseet
Johansen har lagt ned et stort og viktig arbeide med å bygge opp skolemuseet ved Levanger skole. 

Historisk formidling om Levanger
Han har med sin historiske fagbakgrunn og store interesse gjort mye for å formidle Levanger bys historie, både gjennom å lede byvandringer og i den senere tid gjennom artikler i Levanger-Avisa. 

Musiker
Bidratt med mye, bl.a som klarinettist i Frol Orkester.

Viser for øvrig, for utfyllende tekst om hans innsats, til de to forslagene som allerede ligger inne!

Jeg vet at Per Anker Johansen også er foreslått som mottaker av denne prisen flere ganger tidligere og mener at det nå er på høy tid at han får den!

Med vennlig hilsen,
Tove Tangerud
                                                                                 forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

18.11.05
kulturpris
Per Anker Johansen          som PDF for utskrift

Kulturprisen i Levanger bør gå til Per Anker Johansen.

Han er glødende opptatt av Levangers historie, både i å ta vare på den og videreformidle den.
Bli med Per Anker når han gir en guidet tur rundt i Levanger sentrum. Da får du høre historien om gatenavnene, om husene og de som bodde der, levende og livlig fortalt, slik at vi kan se det for oss. Blir du med Per Anker ut av sentrum , opp i  Frol eller på Skogn, kan du få høre hvor høyt vannet sto før det trakk seg tilbake, hvordan jordsmonnet er utviklet eller hvordan skolen ble drevet. Han har funnet fram til gamle papirer og deler gjerne sin kunnskap med oss andre. Vi kan nå i høst glede oss over hans artikler i Levanger-Avisa og få grundig kjennskap til Levangers historie. I forbindelse med sin interesse for Levangers historie har han vært styremedlem i Levanger Museum.

Skolehistorie har naturlig stått han nære, han har sterkt bidratt til å bygge opp et skolemuseum, hvor både han selv, barn og voksne har spilt teater for å vise hvordan skolen var ”i gamle dager”. Han har skrevet en bok i forbindelse med 200 års jubileet til Levanger skole.

Per Anker bidrar aktivt til Levangers kulturliv med sang og musikk.
Han trakterer selv gitar, piano og klarinett. Han har også en utmerket stemme og er blitt benyttet som sangsolist flere ganger. Klarinetten har han til glede for flere brukt i Frol orkester,  i Levangers ”hjelpekorps”  og nå spiller han i en klarinettgruppe. Gitaren og pianoet bruker han ofte som akkompagnement til sang og gjerne allsang, da får Per Anker med både gammel og ung. 

Da han var dirigent for skolekorpset i en årrekke, fikk flere barn og unge hjelp til å utvikle sin egen glede med å spille et instrument.

Per Anker har startet Levanger Blandakor og vært dirigent for koret i over 27 år.
Fra sin spede begynnelse er Levanger Blandakor vokst til å bli et etablert kor som deltar svært aktivt i Levangers kulturliv. ”Syng med oss”  har i en årrekke gledet både gammel og ung. Forstillingene ”Festivitas” gledet mange, likedan innvielsen av aulaen til Levanger videregående med konserten ”De’ e’ rytmisk” nå i høst. Konserten i Levanger kirke nyttårsaften er blitt en årlig tradisjon for flere av Levangers innbyggere. Ellers bidrar Levanger Blandakor rundt omkring på institusjonene i kommunen, i kulturuka, i Marsimartnaen, 17.mai og ved jubileer som for eksempel for Levanger kirke og for 1905 markeringen. 

Per Anker bidrar sterkt til at Levanger sine innbyggere, som gjør seg gjeldene innen utøvende kunst og kultur,  kommer fram i lyset.

Dette gjelder både innen musikk og bildende kunst. Det vil gå for langt å trekke fram alle her, men noen vil vi ta med. Tidlig i sin karriere fikk både Åse Rakel Bøhn og  Marita Kvarving, prøve seg som solister med Levanger Blandakor.

Komponistene Okkenhaug, Jørgensen og Skille sine verker ble tatt vare på å fremført av Levanger Blandakor. Hadde ikke Per Anker funnet og tatt vare på noen av disse verkene og holdt de i hevd, kunne de ha blitt tapt for alltid.

Per Anker engasjerer seg sterkt kulturelt på flere felt i Levanger.

Hans kunnskap, interesse og engasjement spenner så vidt at det er vanskelig å få med alt i denne begrunnelsen for kulturprisen.

Utflyttede Levangsbygg som kommer hjem til byen på besøk vil kanskje trekke fram den hjelp de får til å finne ut av gamle fotografier.

Noen kan vanskelig tenke seg 17.mai uten Per Anker utenfor kirka om morgen, i barnetoget med klarinetten eller på Pensjonistsenteret hvor han trekker fram Levangersangen, Frolsangen og verker av lokale komponister.

For Levanger kirke har Per Anker bidratt med en egen konsert i forbindelse med kirkejubileet, han støtter også ellers opp om kirka sitt arbeid.

Noen vil forbinde Per Anker med hans fortellerkunst, han er et oppkomme av historier og skrøner og han er en fornøyelse å høre når han forteller fra ”Vett og uvett”.

For flyktningene som er kommet til Levanger vil han nevnes som en som er interessert i hva de har å bidra med kulturelt og som en som inviterer de med i sine prosjekter.

Barna i Levanger kjenner han på fornavn, noen har vært med han å plante trær i sentrum, andre har fått oppmerksomhet fra han i sin inntresse for fuglelivet i Sundet. Noen knytter han nok også mest til sang og musikk. Noen husker kanskje at han var med på å få i gang SFO- ordning og kulturskole her i Levanger.

En kulturpris i Levanger synes vi skal hedre de som er opptatt og engasjert i Levanger sin kultur, som deltar aktivt som utøver og som er med på å knytte bånd til barn, unge, eldre og  de fremmede kulturer som etter hvert blir en del av Levanger.

Vi kan ikke tenke oss noen bedre kandidat enn Per Anker Johansen.

Med hilsen for Levanger Blandakor
Tore Sæter (leder) |  Ann-Karin Floan (saksbehandler)
              forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

16.11.05
kulturpris
Per Anker Johansen
Jeg vil, iår som de foregående 2 årene, foreslå Per Anker Johansen til årets kulturpris! En mer verdig kandidat til prisen finnes knapt i kommunen.

Per Anker Johansen er nå 64 år og har i alle de årene han har vært bosatt i Levanger, vært en drivkraft i det lokale kulturlivet.

Han startet, og har hele tida senere, dirigert Levanger Blandakor. Koret er nå 27 år.

Som musikalsk leder for dette koret har han fått fram et kor som etter hvert har et stort og trofast publikum. Dette viser seg når de tradisjonelle " Syng med oss - kveldene" blir arrangert eller når det er Nyttårskonsert i kirka. Han har arbeidet dette koret fram fra å være et kor i konstant mangel på herrestemmer, til å bli et kor som spiller en rolle i mange levangsbyggers liv. Årets konsert bør i denne sammenheng nevnes. En uvanlig konsert til kor å være og den ble gjennomført med stil. Superlativene var mange og Per Anker skal ha mye av æren for dette løftet også. Han er ikke bare dirigent, men også stemmeøver, inspirator og ikke minst humørspreder!

Hans mange gode Nordlandshistorier er mange og har fått latteren til å runge i mange sammenhenger.

 Han er en unik forteller, ikke bare av det morsomme slaget. Han har en fortellerevne som det er få forunt å ha blitt utstyrt med.
 
Per Anker er dessuten levende opptatt av lokalhistorie og da i særdeleshet skolehistorie. Der vel få, om noen, som kan mer om skolehistorien i Levanger. Han har gitt ut bok om Borgerskolen på Levanger. Han har også fått i stand et skolemuseum i det gamle Middelskolebygget. Akkurat nå skriver han en artikkelserie om gamle Levanger i Levanger-Avisa og han skal også føre i pennen historien om husmennene i Frol. Dette er også under arbeid nå.

En kan også legge til at Per Anker har dirigert Levanger skolemusikkorps en årrekke og at han har vært medlem av Frol symfoniorkester i flere sesonger.

Jeg mener det er på tide at kommunen ser hvilken drivkraft denne mannen er for kulturlivet i Levanger og derfor tildeler kulturprisen 2005 til en verdig og meget dyktig kulturarbeider.

 
Toralf Granaune                                                                                 forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
24.11.05
kulturpris
John Einar Kirknes
Vi i Åsen Songlag vil gjerne at kulturprisen går til Jon Einar Kirknes fordi han er en ressursperson for bygda, og stiller alltid opp både for songlaget og andre som trenger flott trekkspillmusikk!
Åsen Songlag                                                                                    forslag til kandidater
Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
20.11.05
kulturpris

John Einar Kirknes
Vi foreslår John Einar Kirknes til årets Kulturpris
Bakgrunnen for forslaget ligger i Kirknes’ utrolige evne og vilje til å spre stor glede og varme med sitt trekkspill spesielt, og sitt store engasjement generelt Han bidrar i lag og foreninger innenfor hele kommunen med sitt trekkspill. Det være seg som akkopagnør sammen med sanggrupper eller alene på ulike arrangementer. Han spiller til stor glede for beboere på institusjoner rundt om i kommunen og han bidrar i uttalige gledelige selskapeiligheter. Han verdigsetter også høytideligheten ved begravelser.  

Kirknes’ har gitt dette til sine medborgere i kommunen i en periode på mer enn 40 år.

Han har et mildt og givende vesen, som topper musikkgleden og gjør det svært hyggelig å ta del i musikkopplevelsen han stadig byr på.

En kortfattet oversikt til slutt over det engasjement Kirknes har hatt i kommunen utover det han byr på av trekkspill:

 • Formann Solhaug skolekorps

 • Formann Coop Åsenfjord

 • Formann i samarbeidsutvalget ved Åsen helsetun

 • President Åsen Rotary

 • En periode i Levanger kommunestyre

Følgende stiller seg bak forslaget om Jon Einar Kirknes som en verdig kandidat til Kulturprisen.

Kortnebbgåsa allsanggruppe v. Inger Lise Hovdal
Åsen sanitetsforening v. Grethe Hoem
Åsen pensjonistforening v. Inger Vordal.                                   forslag til kandidater
Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt  ^

22.11.05
innsats-/
ildsjels-
pris
John Einar Kirknes
Vi ønsker Ildsjelprisen for 2005 skal gå til John Einar Kirknes, 59 år, fra Åsen.
 
Vi begrunner dette med følgende:
 
John Einar er en kjent person for de fleste i kommunen, da han er en ildsjel innen dette med å skape hygge og trivsel, når han som den lune person han er, kommer med trekkspillet for å spille kjente og kjære melodier.
 
Først på sekstitallet kjøpte John Einar sitt første trekkspill. Han er selvlærd, når det gjelder musikken, han spiller etter gehør og kaller seg derfor ingen musiker, men som han selv sier: Han føler seg privilegert som kan få formidle musikken videre. Dette med å se gleden hos de mange, og da særlig på institusjonen, når tonene strømmer ute, føler han selv som givende. Se gleden i de mange elles tilsynelatende "tause" ansiktene.
 
Sine første oppdrag som "spellmann" hadde John Einar innen Ungdomlaget i Åsen.
Etter hvert har  John Einar med sitt trekkspill blitt med i mange sammenhenger. Foruten de utallige opptredende på de ulike institusjonene både i og utenfor kommunen har han også medvirket sammen med Levanger blandakor, Og har i mange år vært fast medlem i husorkestret til Åsen Songlag på alle de ulike arrangementene de har hatt.
 
John Einar er også ofte å finne på podiet ved andre ulike arrangement. dett kan være hyggekvelder med allsang, bryllup for å nevne noe, Han er også brukt en del som solist ved begravelser, og medvirker også en god del ved ulike andre kirkelige handlinger.
 
John Einar har også vært  en samfunnsengasjert person med ulike verv. Han har sittet i kommunestyret, vært med i styret for Åsen Sparebank, Solhaug skolemusikk, Åsenfjord Samvirkelag Åsen Samfunnshus for å nevne noe.
 
Når vi leser statuttene for tildeling av Ildsjelprisen. Sitat: Den skal være en takk og en anerkjennelse til personer eller lag som har gjort en fremragende innsats for kulturarbeidet i Levanger kommune, Sitat slutt. Mener vi John Einar er en verdig kandidat til prisen. han er en person, som med sitt store mangfold er med og skaper glede rundt om kring, og det skal mye til før John Einar ikke tar oppdraget han blir spurt om.
John Einar er en person som ikke ønsker "blest" rundt seg og nettopp derfor har det vært ekstra gledelig om han kunne blitt tildelt denne prisen. Han er en person som innen kulturlivet i kommunen gjør en flott innsats på mange områder.
 
Pårørendeforeningen/ Samarbeidsutvalget Åsen Helsetun
v/ Knut Evenhus                        v/ Inger vik                                 forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt  ^
20.11.05
innsats-/
ildsjels-
pris

John Einar Kirknes
Vi foreslår John Einar Kirknes til årets innsats/ildsjelpris
Bakgrunnen for forslaget ligger i Kirknes’ utrolige evne og vilje til å spre stor glede og varme med sitt trekkspill spesielt, og sitt store engasjement generelt Han bidrar i lag og foreninger innenfor hele kommunen med sitt trekkspill. Det være seg som akkopagnør sammen med sanggrupper eller alene på ulike arrangementer. Han spiller til stor glede for beboere på institusjoner rundt om i kommunen og han bidrar i uttalige gledelige selskapeiligheter. Han verdigsetter også høytideligheten ved begravelser.

Kirknes’ har gitt dette til sine medborgere i kommunen i en periode på mer enn 40 år.

Han har et mildt og givende vesen, som topper musikkgleden og gjør det svært hyggelig å ta del i musikkopplevelsen han stadig byr på.

En kortfattet oversikt til slutt over det engasjement Kirknes har hatt i kommunen utover det han byr på av trekkspill:

 • Formann Solhaug skolekorps

 • Formann Coop Åsenfjord

 • Formann i samarbeidsutvalget ved Åsen helsetun

 • President Åsen Rotary

 • En periode i Levanger kommunestyre

Følgende stiller seg bak forslaget om Jon Einar Kirknes som en verdig kandidat til Innsats/Ildsjelprisen.

Kortnebbgåsa allsanggruppe v. Inger Lise Hovdal
Åsen sanitetsforening v. Grethe Hoem
Åsen pensjonistforening v. Inger Vordal                                    forslag til kandidater
Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt  ^

29.10.05
kulturpris

Levanger Mannssonglag
Foreslår at årets kulturpris gis til Levanger Mannssonglag.

I korets jubileumsår burde nærmere argumentasjon egentlig være unødvendig.
Etter det jeg vet finns det ikke noen annen kulturell organisasjon i Levanger som har hatt et slikt aktivitetsnivå som manssonglaget gjennom 100 samfulle år. Konsertene gjennom denne tid er utallige. Julekonsertene i kirka har blitt en åreviss opplevelse for levangsbyggen. Korets revytradisjon tør også være velkjent. Gjennom deltakelse i sangerstevner innenlands og korutvekslinger både i landet og utenlands har koret markert seg fremst i rekken som ambassadører for Levanger kommune.

Tiden er så absolutt inne for å gi Levanger Mannssonglag den heder nåværende og tidligere sangere har fortjent etter å ha gledet tusener av innbyggere og mennesker andre steder gjennom mer enn tre mannsaldre.

Mvh Inge Strømsnes                                                                        forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

24.11.05
kulturpris

innsats-/
ildsjels-
pris
Per Otto Røyseng
Jeg vil med dette foreslå Per Otto Røyseng som kandidat til årets kulturpris evt. ildsjelpris. Han har i snart 20 vært en ildsjel og pådriver for idretten i Levanger, gjennom tillitsverv i både hovedlag og ungdomsavdelingen til Sverre fotball. Han har også siden oppstarten vært med i ledelsen for Levanger-cup, samt vært engasjert å deltaker i det som har skjedd på stadion og Moan fritidspark.
Asbjørn Reinan                                                                                forslag til kandidater
Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
10.05.05
kulturpris
Dag Skogheim
Forslag i PDF-format
Jarle Kregnes                                                                                    forslag til kandidater
Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
25.11.05
innsats-/
ildsjels-
pris
Martin Stavrum
Jeg foreslår Martin Stavrum som kandidat til ildsjelprisen. Hans innsats for Levangers kulturliv er utrettelig, og han er tilstede der tingene skjer - og inspirerer alle han møter med sin entusiasme og innsikt.
Olav Skille                                                                                          forslag til kandidater
Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
Kulturstipend
25.11.05

Nils Günther Torkildsen, f. 11.07.82         |      som PDF
Er nå student ved NTNU, Institutt for musikk, (tidligere Musikkonservatoriet) hvor jeg studerer orgel som hovedinstrument, og cembalo som biinstrument. Jeg er i mitt tredjestudieår og regner å være ferdig i 2007.

Jeg har også ett års erfaring som orgelbyggerlærling. Min plan er nok å bli orgelbygger. Fordelene med å ha en organistutdanning i bunn er store. Spesielt med tanke på det klanglike arbeidet i orgelbygging. Studiet jeg går på nå heter ”det åpne musikerstudium” og har gitt meg muligheten til å kombinere disse fagene. I tilegg til det rent musikkfaglige har jeg også fått fag som arkitektur og akustikk på min timeplan.    

Et evt. stipend vil i inneværende studieår bli brukt til innkjøp av noter (som f.eks. Buxtehude’s samtlige orgelverk) og til orgelseksjonens planlagte studietur som i år går til Nederland. 

Utdannelse: Reithaug barne og undomsskole, Levanger vgs. Almenfag/økonomi

Elev Levanger musikkskole fra 1990, piano hos Ingeborg Oust og orgel hos Svein Næss.                       

Jeg har utført verneplikt med ett år i Sjøforsvaret stasjonert på båt.

Musikkutøvelse: Har deltatt i Reithaug skolekorps som musiker (trompet) fra 1992 og som instruktør. Medlem Åsen Hornmusikklag i tre år. Deltatt 4 år på ungdommens kulturmønstring med ett år i fylkesfinale. Jeg har deltatt som organist ved kirkelige handlinger i Levanger, Skogn og Frosta/Åsen prestegjeld i flere år. Har deltatt som utøver på konserter arrangert Institutt for Musikk. 

Referansepersoner: Organist i Levanger: Svein Næss, Sogneprestene i Levanger, Skogn og Frosta, Universitetslektor Jon Skogstad.

Trondheim 25.11.04
Nils G. Torkildsen

19.11.05 Ingeborg Reinaas
søknad som PDF
vedlegg som PDF
18.11.05

Søknad på Kulturstipend 

     Levanger den 18/11 2005

Navn:                    Frank Thore Haugskott
Pseudonym:
       Frank Scott
Adresse:
              Eide Vestre, 7600 Levanger
Telefon:
                90835227

Jeg søker med dette om årets kulturstipend i forbindelse med et studio-prosjekt jeg jobber med sammen med 15 år gamle Christina Fagerkind Kolsvik. Jeg eier et lydstudio her på Levanger. Her jobber vi nå med en demo av Christina. Hun har høstet mange godord fra lokalmiljøet for sin praktfulle sangstemme, men nå har platebransjen vist sin interesse for henne.

Jeg har tatt på meg å produsere 3 sanger for henne som skal presenteres til plateselskap og radio. Dette har jeg tatt på meg vederlagsfritt p.g.a. min store tro og beundring for dette talentet. Jeg skal også hjelpe henne med kontakt-knytting og fungere som rådgiver på grunnlag av min egen erfaring med platebransjen. Det er viktig at en så ung artist får trygge forhold å jobbe under.

Det søkes derfor på stipendet for å kunne dekke deler av utgiftene på honnorar til eksterne musikere. For å få det beste resultat, vil vi benytte oss av dyktige proffesjonelle musikere fra nærmiljøet.

Jeg takker for deres oppmerksomhet og håper, med spenning, på positiv respons.

MVH
Frank Thore Haugskott
Produsent og låtskriver

2002 | 2003 | 2004  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
<<kulturpris | DIN mening>>

Gå til Levangerkommunes hovedside ^