Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2006
<<kulturpris | DIN mening>>
2002 | 2003 | 2004  | 2005 | 2006 | 2007 |
2008 |

Driftskomiteen foretar tildeling av priser - arbeidsutvalg
-------------------

Forslag til Kulturpris - kulturstipend - innsats-/ildsjelspris 2006 OBS! 2 forskjellige priser

retningslinjer for tildeling
| tidligere vinnere |

klikk konvolutt for å gi begrunnet forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt  | Frist: torsdag 23.11.06
(om ønskelig, - foreslå gjerne kandidater som allerede er foreslått/ - støtt tidligere forslag)
OBS! Angi hvilken/hvilke pris(er) nominasjonen gjelder for.
Kandidater sortert på etternavn (stipend nederst):

11.11.06
kulturpris/
ildsjelspris
Eklo Asbjørn Douglas Kjeldaas
Begrunnelse PDF
Nominert av
Bjørn Johansen                                                              forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
11.11.06
kulturpris
Frol IL Orienteringsavdelingen
Begrunnelse PDF
Nominert av
Randi Haugskott                                                           forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
09.11.06
ildsjelspris

Grigoryan Varazdat                                                                                                      | som PDF
Sjefsgården voksenopplæring, v/leder Toril Sundal Leirset, foreslår  til Ildsjelprisen 2006. 

Begrunnelse:
Varazdat kom som elev til Sjefsgården i august 2000.

Han skapte sin egen praksisplass ved å starte opp med skoleavisa  Nordlig Regnbue i desember samme år. Ved oppstart av avisa hadde han vært i Norge 3-4 mnd. og hadde begrensa norskkunnskaper.

Han tok selv initiativ til et møte med redaktøren i Levanger-Avisa der han la fram sine planer.

På kort tid var avisa en realitet og Varazdat var en selvskreven redaktør fra første stund.

Han har siden oppstarten, og fram til nå, administrert en redaksjon på skolen der han har tatt med seg andre elever inn i arbeidet. Han leder redaksjonsmøtene hver uke og leverer hver uke 2 sider, ferdig redigert, til Levanger-Avisa. Oss bekjent er Nordlig Regnbue den eneste skoleavis av sitt slag i verden, og den har fått stor oppmerksomhet i mange fora blant annet i UDI og IMDI sentralt.

Varazdat har med sin skriftlige fremstilling en egen evne til å formidle innvandrernes egen kultur sett i sammenheng med norsk kultur.

Han er veldig entusiastisk, gir aldri opp og inspiserer andre i arbeidet.

Nordlig Regnbue er, etter vår mening, det viktigste forum for integrering og antirasistisk  arbeid i Levanger kommune, og dette takket være Varazdats arbeid. Han har gjort store deler av dette arbeidet frivillig i 6 år og samtidig engasjert mange medelever som på denne måten har fått følelsen av å gjøre noe nyttig i en vanskelig situasjon.  I november 2005  ble Varazdat ansatt i 50% fast stilling som redaktør i Nordlig Regnbue, men mye av arbeidet med Nordlig Regnbue har vært, og vil bli avhengig av frivillig arbeid i tillegg til redaktørstillingen.

Varazdat har vist at innvandrere har mange sterke ressurser og han har på kort tid gitt innvandrerne i Levanger et positivt ansikt utad. Sjelden har vel noen nyinnflyttet gjort så mye, på så kort tid, som Varazdat.

Varazdat er med sin kreativitet, pågangsmot, gode humør og samarbeidsvilje en verdig kandidat til Levanger kommunes Ildsjelpris for det frivillige arbeidet han har gjort i 6 år.

Levanger 09.11.06
Toril Sundal Leirset
rektor                                                                                                      forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

16.11.06
kulturpris
Hjelmstadbakk Kåre
Begrunnelse PDF
Nominert av
Margit Rønning                                                            forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
21.11.06
kulturpris/
ildsjelspris
Husby Johan
Johan Husby er foreslått til kulturprisen gjennom snart tyve år. Problemet er at søknaden må fornyes hvert år, når kandidaten ikke når opp, og hvem husker alltid det?
Jeg foreslår derfor Johan Husby til årets kulturpris. Dersom han ikke når opp der, vil ildsjelpris også passe godt for et svært uegennyttig arbeide i mange sektorer for bygdesamfunnet i Åsen og hele Levanger!

Johan er etter hvert blitt nestor i kultur og samfunnsliv, han kunne i april dette året feire sin 70-årsdag.

Men - han er ennå aktiv. Til tross for at han nå er busatt på Bruborg, er han aktiv i Åsen Hornmusikklag, og en kulturpris eller ildsjelpris ville passe svært godt i år!
 
Jeg unnlater å ramse opp Johan sine mange aktiviteter, men tillater meg å klippe fra forslagene som kom for 2005 fra Olav Røsdal og Vebjørn Haugom.:
 
Johan Husby
Jeg ( Olav Røsdal) oreslår Johan Husby, Åsenfjord til årets ildsjelpris.
 • I sin ungdom var han aktiv fotballspiller i I.L. Aasguten i over 10 år. Han var med i styret fotballavd. i mange år og leder for skiavd. i 2 perioder.
 • Han har vært aktiv musiker i Åsen Hornmusikklag siden 1951 (53 år) og er fortsatt aktivt med. Korpsets dirigent i 22 år. Leder i korpset har han vært, i tillegg til flere år i styret. I Sør-Innherrad Musikkrets var han formann i 2 perioder.
 • Var med og startet Solhaug Skolemusikkorps i 1965. Da som formann i interimstyret. Senere korpsets dirigent i 6 år.
 • Har vært dirigent for Levanger Barne- og Ungdomskorps i 5 år.
 • Har vært med i styre i landbrukslag og skogeierlag i Åsen.
 • Var med og startet opp Åsen Bygdeforum i 1992, er fortsatt med i utvalg der.
 • Har vært leder for aktivitets komiteen for Åsen Samfunnshus. Har ledet 3 aksjonsdager for huset med et resultat på flere hundre tusen kroner til drifting av Samfunnshuset.
 • Har vært med i Levanger Viltnemd i tre perioder.
 • I Dyrevernnemda i fire perioder, tre av dem som leder.
 • Var med i Levanger Kommunestyre fra 1992 - 1995. Satt i Kultur- og Miljøgruppen i denne perioden.
 • Har vært med i styret for Stiftelsen Levanger Museum siden startet, og er fortsatt med som kommunevalgt.
 • Var med i diakonunvalget for Åsen Menighetsråd i 8 år.
 • Er med i jubileumskomiteen for Åsen kirkes 100 års jubileum i 2004.
 • Er med i forprosjektet "Frivillighetssentralen" anno 2005.
 • Er aktivt med i NKS Estlandsprosjekt. (Samling av varer og sendinger til Estland)

Johan Husby har med sitt glødende engasjement på mange felt, innenfor hele kommunen, gjort seg fortjent til årets ildsjelpris. Etter å ha sett lista over tidligere vinnere, hadde det gledet oss at flere fra ytterkantene av kommunen også hadde fått oppmerksomhet for sin mangeårige innsats.
Vebjørn Haugom, Åsen      

Til dette kan legges til at også i 2006 var han en sentral person ved aksjonsdagen for Åsen Samfunnshus!
Hilsen 
Nils H. Torkildsen  
                                                                              forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

23.11.06
kulturpris

Levanger Mannssonglag
Levanger Mannssonglag bør få kulturprisen i Levanger i år.

De gleder mange med den årlige Julekonserten i Levanger Kirke. Det blir ikke jul uten O helga natt og Glade Jul for flere av Levangers befolkning.
Det er bare Mannssonglaget som synger de med slik innlevelse.

17 mai hvert år gleder de hele sykehuset med nasjonalmusikk til stor glede for pasientene. Dessuten er det taktfast marsjering med taktfaste hurrarop.  

30 000 mennesker har sett Korets revyforestillinger i over 30år. Revyene har vært en sann glede og fornøyelse å være til stede på.

De er flinke til å bruke lokale krefter på det meste og samarbeider med flere foreninger , både barn og voksne.

De er en organisasjon hvor alle ledd fungerer utmerket ! 
Mannssonglaget
har en unik skrive- og prestasjonsevne.
De har dessuten gitt ut flere Cd-plater og skrevet en bok om korets 100årige historie.
De er en aktiv medlemsmasse og kontinuiteten er stor.
Dessuten hadde Levanger Mannssonglag sitt 100årige jubileum i 2005.
Større kulturbærer skal man lete lenge etter !

Ja, LEVANGER MANNSSONGLAG FORTJENER PRISEN. 

Med vennlig Hilsen
Lene Stamnes
                                                                                     forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

14.11.06
kulturpris
Levanger Mannssonglag
Jeg foreslår Levanger Mannssonglag!  De gleder så mange og med en munter, livlig og humørskapende måte å levere fra seg kultur på!  Det er virkelig en vitamininnsprøytining å få en kveld med disse karene og som en kan leve lenge på.  I tillegg er dette personer som også slår av en prat sånn utenom opptreden og det er det også mange som setter veldig høyt!!

Med hilsen fra
Hanne Holthe Munkeby                                                                     forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
17.11.06
ildsjelspris
Lund Johnny
Forslag til årets Ildsjelpris.
Jeg ønsker å foreslå Johnny Lund.

Begrunnelse: Johnny Lund har siden tidlig 90-tall vært og er fortsatt en enorm ildsjel innen judomiljøet. Det som gjør Johnny Lunds innsats spesiell er at han aldri selv har drevet med judo. Han kom med inn i klubben gjennom at hans eldste sønn, Robert, startet med judo. Siden den gang har han gradvis blitt mer og mer engasjert innen klubben. Han har fungert som sekretær, styresmedlem, oppmann og ikke minst en enorm koordinator for klubben.

Johnny Lund har siden oppstarten hatt med tre sønner i klubben, og alle er fortsatt aktive. Det som gjør Johnny til et unikum for oss er den store innsatsen han nedlegger i det daglige. Han er på SAMTLIGE treninger. Der fører han oppmøte og holder orden på barna. Han organiserer en rekke ting for klubben. For å nevne noe er det turer til stevner, Kongsberg, Oslo, Namsos, Bodø, Sundsvall, Trondheim…(Bare en liten del..) Han har organisert hytteturer og en rekke sosiale ”happeninger” for både Levanger Judoklubb, og nordtrøndersk judo for øvrig.

Johnny Lund er en ildsjel med stor ”L”. Han detaljplanlegger alt som skal skje, noe som vises på mailboksen til våre medlemmer. Alle mottar jevnlig oppdatering av det som skal skje. Johnny sender mailene når Han er ferdig med dem, slett ikke uvanlig å se at mailen er blitt sendt klokka 3-4 om natta..

Ord blir for knappe når man skal beskrive Johnny, men at han har gjort seg positivt bemerket innen norsk judo. Samme hvor vi kommer, enten det er stevne, samling eller noe annet, så har alle lagtmerke til Johnny, og ber oss hilse ham og takke for et eller annet.

Som mangeårig medlem av Levanger Judoklubb har jeg selv fått erfare hva Johnny står for, og det er med stor respekt og beundring at jeg ønsker å nominere ham som en aktuell kandidat til årets ildsjelpris.
For styret i Levanger Judoklubb, Eirik Strand                                forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

16.11.06
kulturpris
Lunnan Andreas
Blant andre gode kandidater til årets kulturpris synes jeg ANDREAS LUNNAN peker seg ut. 
 • Gjennom flere tiår har lokale lag, foreninger og sammenkomster hatt nytte og glede av Andreas som toastmaster, foredragsholder og musiker.

 • Andreas er mannen bak siste års lokale kulturkvelder, der blant andre talentfulle ungdommer har fått eksponere seg.

 • Han har vist sin store interesse for lokalhistorie gjennom sine artikler i Levanger historielags årbøker.

 • Hans engasjement innenfor fjernsyn og radio, der han ofte har tatt utgangspunkt i lokale emner/personer, svekker vel heller ikke hans kandidatur.

Beste hilsen
Trond  Kolaas
                                                                                       forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

02.11.06
kulturpris
Lunnan Andreas
Jeg foreslår Andreas Lunnan til kulturprisen.
Vi kjenner alle Andreas sin enorme kulturinsats gjennom et helt liv. I det siste året har han hatt mange konserter som trivselskvelder rundt om i kommunen med et samspill men Kåre Jessen med programmet "Hainhoinn i bainn" Det er også riktig å peke på at de to har hatt 10 konserter i "den kulturelle spaserstokken" i Tondheim og Sør-Trøndelag senest nå i høst.
Andreas sitt pianospill er av ypperste klasse i tillegg til at han er en flott leder av forskjellige arrangement både i og utenfor kommunens grenser. Hans framtreden på TV vil etter min vurdering styrke hans kandidatur til kulturprisen.
En mere verdig prisvinner skal vi lete lenge etter.
Hilsen Martin Stavrum                                                                        forslag til kandidater
Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
09.10.06
kulturpris
Lunnan Andreas
Begrunnelse PDF
Nominert av Eldbjørg Vongraven
                                                      forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^ 
05.11.06
kulturpris/
ildsjelspris
Ramstad Jon og Weiseth Einar
Jeg foreslår Jon Ramstad og Einar Weiseth som kulturprisvinnere/ildsjelspris for sitt mangeårige arbeide med Levanger arboret. Det finnes vel ikke tall på hvor mange arbeidstimer disse to herrer har lagt ned i dette prosjektet som gagner hele Levanger, og er kjent langt utover landet for sin unike beliggenhet i området rundt Staup. Jeg selv representerer Hageselskapet Nord-Trøndelag i styret for arboretet, og jeg vil sterkt anbefale at de får tildelt kulturprisen/ildsjelsprisen, det fortjener disse to ildsjeler virkelig !
Randi Ulvik Haugan
Skogvegen 19
7620 Skogn                                                                                            forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
20.11.06
ildsjelspris
Røiseng Per Otto
Jeg ønsker med dette å foreslå Per Otto Røiseng til årets ildsjelpris. Han har i over 30 år vært en aktiv pådriver for idretten i Levanger kommune. Han har vært dommer, trener og oppmann for aldersbestemte lag i Sverre. Han har som leder av ungdomsavdelingen i Sverre bygd opp en organisasjon som har vært og er et aktivitetstilbud for ungdom det står stor respekt av. Han har og vært med å bygge opp Levanger cupen som har blitt et årlig arrangement med flere tusen deltagere. Han har vært aktiv i oppbyggingen av Levanger Fritidspark, og utviklingen av stadion. Uten hans engasjement tror jeg ikke Levanger hadde hatt de tilbud som i dag finnes for ungdommen.
Asbjørn Reinan
                                                                                    forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
10.11.06
kulturpris
Skogheim Dag
Begrunnelse PDF
Nominert av Jarle Kregnes                                                                  forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
23.11.06
kulturpris
Sund Torvald
Jeg vil støtte Torvald Sund sitt kandidatur til årets kulturpris. I Raud Vinter grep han tak i en ide om å skape teater som skildret  levevilkår for folk flest her i distriktet i de vanskelige årene rundt 1850.Skildringen av de enorme klasseskillene har han gjort så tydelig at dette temaet nå er løftet fram for etterslekten. Torvet på Levanger blir aldri det samme etter Raud vinter, og Levanger har fått nye fasetter i sin identitet Vi skal heller ikke glømme at Torvald har en lang produksjon bak seg og er et friskt pust og en ihuga debattant som gir kulør til Levanger. Andre har allerede gitt ham hederstegn for hans forfatterskap. Nå bør Levanger kommune gjøre det samme. Torvald er en god kandidat til kulturprisen 2006. 
Hilsen
Per Anker Johansen
                                                                            forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
14.11.06
kulturpris
Sund Torvald
Årets kulturprisvinner for Levanger: Torvald Sund.
 
Hans engasjement for Levanger gjennom Raud Vinter behøver ingen nærmare grunngjeving. Torvald Sund har skrev ei rekke bøker som samla er oversett til 13 språk, mange av hans skodespel er sett opp på ei rekkje teater her i landet. Det er på tide at Torvald får Kulturprisen for Levanger.
Arild Inge Norderhus                                                                          forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
07.11.06
kulturpris
Sund Torvald
Jeg vil foreslå Torvald Sund til årets kulturpris.

Vi har to nålevnde forfattere av nasjonal betydning i Levanger, Dag Skogheim og Torvald Sund. Alle Levangers innbyggere er stolte av å være sambygdinger med dem. Det vil kle Levanger å gi begge kulturprisen. De skal ikke dele den men få hver sin. Derfor foreslår jeg Torvald til årets pris, så vil jeg komme tilbake neste år og foreslå Dag.

Fokus på Torvald i år er selvsagt på grunn av hans forfatterskap av dreieboka til teaterstykket "Raud Vinter", som beskriver og dramatiserer "Levangeropprøret" i 1851.

Torvald Sund som forfatter har satt Levanger på kartet. Torvald Sund har i hele sitt forfatterskap vist lojalitet mot underklassen, minoritetene og de utstøtte i samfunnet. Videre har han et episk talent knyttet til historier og miljø fra sin egen oppvekst i kystkulturen. De populære bøkene om Onkel Oskar ble filmatisert.

I høst spilles stykket hans, Takoradi, en sjømanns historie på Trøndelag Teater.
Det har vært herlig å følge Torvalds iver og dugnadsinnsats med å bygge utescenen for Raud Vinter sammen med resten av ildsjelene på Levanger Torv i sommer. Jammen tror jeg han overvar de fleste forestillingene også.

Torvalds forfatterrolle og spesielt hans nærvær i forbindelse med Raud Vinter-dugnaden, har vært enestående og uvurderlig for trivsel og livskvalitet i Levanger.

Han fikk Nord-Trøndelag Fylkes kulturpris i 2000, nå er det på tide han får kommunens kulturpris.

Hilsen
Olav Norberg
                                                                                       forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

16.11.06
kulturpris
Svendsen Gerd Marit
Begrunnelse PDF
Nominert av
Margit Rønning                                                            forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
19.11.06
ildsjelspris

Wohlen Jon Kristian
Jon Kristian Wohlen er en person som absolutt bør være en kandidat til en slik pris.

Etter mange år i Oslo bestemte Jon og Sidsel seg for at pensjonisttilværelsen skulle tilbringes hjemme i Levanger.

I både Levanger Sportskytterlag og Levanger og Frol Skytterlag, har han vært den ledende personen, som skal til for å  ting gjennomført.

Skytterlagene lå med "brukket nakke" når han kom tilbake, og han glødet for å komme i gang.

I korthet kan nevnes:

 • Etablerte et nært samarbeid mellom skytterlagene, med felles innendørsbane i Levangerhallen.
 • Byggeleder med den følge  at vi i dag har 3 topp moderne skytebaner med elektronikk. (Levangerhallen, Brekken og Torsbustaden.)
 • En ener på det finansielle planet, med ansvar for søknader, regnskap, etc.
 • Etablerte egen hjemmeside http://www.levangerskytterne.com/
 • Stevneleder på alle større stevner. Forkant/ etterkantsaktiviteter (norgescup og NM)
 • Knyttet kontakt med Levanger vg. skole (valgfag skyting)
 • Har vært en pådriver når det gjelder rekruttskyting. Noe som viser seg at det bære frukter. Regner med at vi har 2 landslagsskyttere i juniorklassen i løpet av 2007.
 • Som en effekt av det gode arbeidet, er det flere skyttere som idag ikke er etablert i Levanger, som ønsker å representere Levanger Sportskytterlag. 2 av disse er kandidater til OL i Beijing.
 • Har i høst etablert skyteskole for barn i Levangerhallen. Noe som har blitt en stor suksess med ca.20 barn hver mandagskveld.
 • Har som målsetting at Levanger og Frol skytterlag skal ha flest deltagere av alle på Landskytterstevnet i Steinkjer,2007. (50 deltagere)

I utgangpunktet er det ingen andre enn han selv som vet hvor mye arbeid som ligger bak . men  jeg håper dette kan bidra til  at han  kan få en velfortjent pris i skarp konkurranse med mange andre gode kanidater.
mvh
Olav Gran jr                     .
                                                                  forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

05.11.06
kulturpris

Åsen Songlag
Synes Åsen Songlag fortjener kulturprisen for 2006. De er et amatørkor bestående av ildsjeler som utviser stor glede og entusiasme for det de driver med. De gleder utrolig mange i lokalsamfunnet med sine flotte opptredener, som spenner over et stort register, fra popp til mer seriøse ting. De representerer den ”folkelige” delen av kulturlivet, som kanskje er den aller viktigste delen.
Hans Heieraas
                                                                                      forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

Søknad om Kulturstipend
23.11.06
stipend
Indgaard Ulf Forseth                                                                                                     | som PDF
Søknad på Levanger kommunes kulturstipend
Jeg er 17 år gammel og driver i all hovedsak med orientering, men driver også med langrenn og friidrett. I alle disse idrettene representerer jeg Frol IL. Jeg går nå andre året på idrettslinja på Steinkjer videregående skole.

Årets orienteringssesong har vært veldig bra for meg. I norgescupen for 17-18 åringer endte jeg på en tredjeplass, beste 17 åring.

Selv som førsteårs junior ble jeg med til jr. VM i orientering. Dette ble jeg uttatt til etter tre testløp der jeg kom på tredje, ellevte og fjerdeplass. Dette i konkurranse mot tre år eldre utøvere. Det var med seks gutter til jr. VM som gikk i Litauen. Selve jr. VM gikk ikke så godt som forventet, men det var en viktig erfaring å ta med seg videre. Min beste plassering under jr. VM ble som nr. 40 på sprint.

Senere på høsten tok jeg gull på mellomdistanse under jr. NM på Hovden, også dette i konkurranse med ett år eldre konkurrenter. Det var med ca 80 løpere i min klasse.

I begynnelsen av oktober deltok jeg i Europeisk Junior Landskamp i Sveits. Dette ble jeg uttatt til med grunnlag i årets sesong. På disse løpene vant jeg sprinten i klasse 17-18 år. På stafetten hadde jeg siste etappe for det norske andrelaget, der endte vi på 3. plass.

Nå har jeg blitt uttatt på jr. landslaget.

Neste års jr. VM går i Australia, derfor reiser jeg dit i desember-januar på ei tre ukers treningssamling for å forberede meg til neste års jr. VM. Denne samlingen har jeg selv lagt opp sammen med noen andre norske og danske juniorer.

Jeg ønsker å satse på orientering og være med å kjempe i toppen. Jeg har satt meg som mål å ta medalje i jr. VM i løpet av juniortiden. Det er jo også en inspirasjon med VM i Trondheim  i 2010, selv om jeg da er førsteårs senior er dette noe jeg vil satse på.

For å bli en god orienteringsløper må man trene i mange forskjellige terrengtyper for å opparbeide seg erfaring. Uheldigvis har vi ikke så variert terreng i Trøndelag, så det kreves en del reising for å oppsøke forskjellig terrengtyper.

Håper på en positiv behandling av søknaden.

Vennlig hilsen
Ulf Forseth Indgaard
                                                                          forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

24.11.06
stipend
Kristiansen Heidi
Søknad om Kulturstipend ved Levanger kommune 2006

Jeg er født 24.01.78 og har vokst opp på Gråmyra i Levanger kommune. Sida barndommen har jeg hatt en enorm interesse for teater, som har ført meg fra teatergruppa i Skogn UL til blant annet L'Ecole Internationale de théâtre Jacques Lecoq i Paris. Jeg var også en av deltagerne i pilotprosjektet Ungspæll, som nå nylig har resultert i bachelor-studiet i teaterensamblevirksomhet ved HiNT.

I perioden 2002-2005 bodde jeg heime i Levanger, studerte, spilte, regisserte og underviste i rundt omkring i Trøndelag. Eksempelvis nevner jeg forestillingene; "Dødtid"; spilt på alle videregående skoler i Nord-Trøndelag, "Fot i hose"; utviklet i samarbeid med Normilk på Levanger, "Guten som redda jula"; urpremiere av Torvald Sund manus på Arbeiderscenen i Trondheim. I høst har jeg livnært meg som frilansskuespiller i Øst-Europa, med et repertoar som har spent fra Shakespeares "Kong Lear" til egenkomponert scenisk materiale.

Jeg lagde mine første teatermasker da jeg var 17 år. Siden da har jeg fascinasjonen for det fysiske språket som kommer til live i teatermasker bare vokst. Jeg eksperimenter fortsatt med tegning av ansikter, utprøving av materialer og bevegelser.

I 2005 regisserte jeg, sammen med Ørjan Hattrem, Tor Åge Bringsværs "Odin" ved UL Ogna. Forestillingen tok i bruk mine masker og kostymer og hadde en hadde et sterkt visuelt formspråk.

I læretida på L'Ecole internationale de théâtre Jacques Lecoq var jeg vært så heldig å få arbeide med Donato og Amleto Sartoris teatermasker.

Sartori-famillien arbeider og eksperimenter med utgangspunkt i en tradisjon som har røtter helt tilbake til 1600-tallets Commedia dell`Arte. Donato.

Sartori er uten tvil verdens beste maskemaker.  http://www.sartorimaskmuseum.it

Donato Sartori avholder sommeren 2007 et månedslangt arbeidskurs, for et begrenset antall deltakere. Jeg ble antatt til dette kurset for sommeren 2006, men måtte søke om utsettelse, pågrunn av en kombinasjon av arbeid og pengemangel.

 • Kurset kostet 2006 ca: 9 000 kr
 • Fly Trondheim - Venezia ca: 3 000kr
 • Overnatting: 30x250kr : 7 500kr
 • Kost penger: 30x 125kr 3 750kr
 • Material kostnader 1 000kr

Den totale kostnaden for min læretid hos Sartori: 24 2500 kr

Et eventuelt stipend hjelpe meg på veien mot å å spesialisere meg innefor mitt fagområde, tilegne meg teknikker og kunnskap som svært få behersker.

Referanse personer: Arnulf Haga, Ørjan Hattrem og Torvald Sund

Med vennlig hilsen Heidi Kristiansen                                              forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

25.11.06
stipend
Mitrovic May-Britt                                                                                                  | som PDF
Søknad på Levanger kommunes kulturstipend 

Jeg er danse- og sangpedagog ved Kulturskolen i Levanger og søker kulturstipend på vegne av mine elever i musikallinjen ved skolen. Elevgruppen består av ca. 25 elever i alder 12 – 18 år.

Min bakgrunn:

-          Embetsstudium i klassisk sang med deltakelse i operaskolen ved Peter-Cornelius-Konservatorium i Mainn, Tyskland

-          Avsluttende eksamen med vitnemål ”Reiferprufung” (tilsvarer norsk embetseksamen/mastergrad).

-          Uteksaminert treningsleder med tyngdepunktene dans, fitness og helsesport.

-          I Tyskland: opptredener i forbindelse med konserter, kirkemusikk og små operaproduksjoner og dans.

-          Undervisning i dansegrupper for barn, ungdom og voksne i jazzdans, moderne dans, musikal og danseimprovisasjon.

-          Dirigent for barnekor og ledelse av barneteater.

-          I Norge: Forskjellige egne danse- og sangopptredener.

-          2003 – 2005: Vikarlærer for dans ved Inderøy v.g.skole.

-          2003 – 2006: Vikarlærer for dans ved Levanger Kulturskole.

-          Fra sommer 2006: Fast stilling som dans- og sangpedagog innenfor musikal ved Levanger Kulturskole.

-          2006: Mestringsprosjekt i skolene, Forskningsprosjekt innenfor kultur og helse – danseterapi for Morbus Parkinson pasienter ved sykehuset Levanger, to sangstudenter ved HiNT.

Min plan for bruken av stipendet er et tilskudd til en studietur for elevene, til musikalbyen Hamburg i Tyskland. Studieturen vil foregå i skolens vinterferie i 2007.

Studieturen vil inneholde bl.a.:

 1. Besøk ved profesjonelle musikalforestillinger, slik at elevene kan få et utvidet innblikk i det profesjonelle musikalmiljøet.

 2. Elevene vil få et tre dagers kurs tiltrettelagt spesielt for seg i kunstfagene dans, sang og drama ved Musical Stage School i Hamburg. (Ved behov for mer skriftlig informasjon, gjerne kontakt meg).

 3. Kontakt med en tysk musikalgruppe av elever på samme nivå og alder for gjensidig erfaringsutveksling og stimulering til videreutvikling.

Jeg føler et sterkt behov for å gi elevene ved musikallinjen en oppmuntring og et mål for å videreutvikle sine ferdigheter innen genren musikal. Våren 2006 framførte vi tretten forestillinger av musikalen ”Hair” på Levanger. Dette førte til en veldig engasjert, motivert og sammensveiset gruppe elever. Dessverre er det ikke rammebetingelser i Kulturskolen for å sette opp tilsvarende stykker hvert år. Derfor er det viktig å gi gruppen andre utfordringer og målsetninger, som for eksempel denne studieturen kan gi.

Referansespersoner: Rolf Diesen, Oddbjørn Anders Hagen, Nils Halse Kanestrøm.

Med vennlig hilsen
May-Britt Mitrovic
                                                                              forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

23.11.06
stipend
Ness Tora Stølan                                                                                                          | som PDF
Jeg kommer fra Ronglan, men er for tiden bosatt i Trondheim.

Jeg studerer nå ved NTNU, Institutt for Musikk, utøvende klassisk (den tidligere konservatorieutdanningen) Mitt hovedinstrument er fiolin, som jeg begynte å spille hos Johan Gustad i Levanger Kulturskole som 8-åring. Nå studerer jeg hos Bård Monsen, og i fjor gikk jeg hos Bjarne Fiskum.

I tillegg til studiet har jeg kunnet jobbe med musikk på flere arenaer. Det er særdeles viktig for meg, både for å få inspirasjon, erfaring og å kunne bidra i lokalmiljøet.

I løpet av det siste året har jeg spilt i Levanger i flere sammenhenger. I vår bidro jeg sammen med fjorårets kulturstipendvinner på konsert i Levangerkirka, i anledning Trøndelagskappleiken som ble arrangert på Levanger skrev jeg et verk for spellmannslag og solofiolin, som ble oppført under ”kulturtimen”. Jeg synger i Embla, som hadde konsert på Brusve før vi dro til Corc på konkurranse (og vant), vi hadde konsert med Nord-Trøndelag kammerorkester i Levangerkirka og jeg har vært med Frol Symfoniorkester på deres konserter. I sommer var vi tre konservatoriestudenter fra Levanger som holdt konsert i Levangerkirka på eget initiativ, og i høst satt jeg som konsertmester på musikkteateret ”Raud Vinter”. Jeg jobbet som fiolinlærer ved Inderøy kulturskole i to år, (frem til i høst) noe som gav med viktig og god erfaring. I høst dro jeg til Homa Lime i Kenya på kulturutveksling gjennom et Noradstøttet prosjekt i Levanger og Verdal, noe som virkelig satte musikk og kultur i et annet perspektiv som jeg vil ta med meg videre i studiet.  I tillegg har jeg  vært med i mange andre ulike besetninger og prosjekter, blant annet i TrondheimSolistene, mindre kammerbesetninger ( har også kammermusikk som fag med en kvartett) korprosjekter og jeg har skrevet og spilt musikken for teatergruppa ”Grønne Epler” (oppført i Leuven, Belgia og Teater Avant Garden i fjorhøst) 

Pengene ved et eventuelt kulturstipend vil gå til note-innkjøp, både for meg og noter som kan anvendes av kvartetten, vedlikehold av instrument,( har et ganske nybygd instrument fra 2004, som stadig er i utvikling og derfor trenger nøye oppfølging) gode CD-innspillinger til bruk i innstuderingsfasen av nye verk, samt det vil kunne gi meg mulighet til å delta ved eventuelle interessante kurs og seminarer eller eksterne timer (f eks i kammermusikk.)
Vennlig hilsen Tora Stølan Ness
                                                       forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

21.11.06
stipend
Reinaas Ingeborg                                                                                                          | som PDF
Søknad om tildeling av levanger kommunes kulturstipend

Litt om meg selv:
Navn:      Ingeborg Reinaas
Født:       05.06.82
Bosted:  For tiden bosatt i Guildford, England.
                Født og oppvokst i Åsenfjord. 

Nåværende student ved Guildford School of Acting Conservatoire, et treårig  Bachelor studium innenfor musikalteater-/skuespillerkunst.

Jeg har gjenom hele oppveksten vært opptatt av musikk og begynte som elev ved Levanger Musikkskole allerede som 6 åring. Etter år med trekkspill, piano, trommer og sang, ble sang og etter hvert teater og dans noe jeg fikk stor sans for. Etter 2 år som student ved Bårdar Akademiet i Oslo, som i dag er den eneste utøvende musikalteaterutdanninga Norge har, valgte jeg å dra til England for å videreutdanne meg.

Jeg er nå 3. års student og i full gang med produksjoner. Så langt har jeg hatt den kvinnelige hovedrollen som Frieda von Richthofen i den nye musikalen Phoenix (en musikal basert på livet til novelleforfatteren D.H.Lawrence) og rollen som Virginia i Do Black Patent Leather Shoes Really Reflect Up. Etter jul venter musikaler som Chess og Wild Party.

Jeg satser høyt og arbeider hardt for å kunne lykkes som utøvende skuespiller/musikalteater artist. Jeg har mange drømmer og visjoner for fremtiden og synes det er like viktig å kunne bidra lokalt så vel som nasjonalt.   

Å utdanne seg i utlandet som privat student er ikke billig. Skoleutgiftene er enorme og levekostnadene er høye når man bor så nært London. Lange skoledager på opptil 12 timer gjør det vanskelig å ha en jobb ved siden av. Jeg jobber så mye som mulig når jeg er hjemme på ferie i Norge, men siden engelsk ferieavvikling ikke sammenfaller med norske ferier, er det ikke alltid like stort behov for vikarer. Et event. stipend fra Levanger Kommune vil kunne bidra til å lette utgifter i forbindelse med skolegang.  

Viser til innsendt søknad for 2005.

Vennlig hilsen,
Ingeborg Reinaas         
                                                                      forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

2002 | 2003 | 2004  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
<<kulturpris | DIN mening>>

Gå til Levangerkommunes hovedside ^