Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2007
<<kulturpris | DIN mening>>
2002 | 2003 | 2004  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |

Driftskomiteen foretar tildeling av priser - DK-sak 34/07 12.12.07
-------------------

Forslag til Kulturpris - kulturstipend - innsats-/ildsjelspris 2007 OBS! 2 forskjellige priser

retningslinjer for tildeling
| tidligere prismottakere |

klikk konvolutt for å gi begrunnet forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt  | Frist: mandag 26.11.07
(om ønskelig, - foreslå gjerne kandidater som allerede er foreslått/ - støtt tidligere forslag)
OBS! Angi hvilken/hvilke pris(er) nominasjonen gjelder for.
Kandidater sortert på etternavn (stipend nederst):

kulturpris:
Andersen Ingrid Elise (1)

Barnebyteateret (1)
Eklo Asbjørn D. (1)
Friberg Martin (2)
Johansen Annar J. (1)
Johansen Bjørn (2)

Laugsand Liv (1)
Levanger Gym A/S (1)
Levanger Håndballklubb (1)
Lunnan Andreas (2)
Renbjør Per (1)
Røssing Daniel Trustrup (1)
Røstad Petter Andreas (1)
Støp Kjellrun (3)
Valstad Asgjerd m/flere (1)
ildsjelspris:
Brenne Torbjørn (1)

Eklo Asbjørn D. (1)
Friberg Martin (1)
Hoff Lars Edv. (2)
Levanger Gym A/S (1)
Sandstad Fridjof (1)
Valstad Asgjerd m/flere (1)
15.11.07
kulturpris
Ingrid Elise Andersen
som PDF
Innbygger med interesse for kultur                                                    forslag til kandidater
Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
21.11.07
kulturpris

Barnebyteateret
Barnebyteateret foreslås som kandidat til kulturprisen 2007
!

Barnebyteateret har gitt små og store i Levanger mange nydelige og magiske øyeblikk  i høst-  både gjennom sin medvirkning i Raud Vinter  og Annie.  

Barnebyteateret imponerer med sin profesjonalitet på alle nivåer. 
Barnebyteateret presenterer stadig nye talenter, både barn og voksne, å glede seg over. 
 
Barnebyteateret  synliggjør gleden barn og voksne har av å skape noe sammen. 
 

En kulturpris til Barnebyteateret  ville  være en takk for fantastisk innsats  i kulturarbeid for barn - både på og utenfor scenen.

Mvh 
Tove Nordgaard
                                                                                    forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

23.11.07
ildsjelspris
Torbjørn Brenne
Vi foreslår Torbjørn Brenne, Ekne.

Begrunnelse:

Med sitt gode humør og karakteristiske latter er han en gledesspreder i lokalsamfunnet
Han gir en hjelpende hånd til mange bl.a med plenklipping og annet forefallende arbeid
Besøker og hjelper beboerne på Smihaugen
Flaggheising i Falstadskogen,
Medlem i styret i venneforeningen på Falstadsenteret,
Støtter opp om Skogn helsetun som medlem av samarbeidsutvalget og som ivrig besøkende
Mangeårig medlem og klubbmester i Skogn Rotary der han er en praktisk tilrettelegger før/etter møtene.
Stiller ivrig opp på lokale arrangement med stor entusiasme som for eksempel skolemusikk, idrettslag og sangkor.
Yter fortsatt kunder og ansatte på Ekne nærkjøp service.
Han er flink til å støtte og rose folk..

Kort sagt: En mann med dugnadsånd og et sosialt engasjement som gjør at vi synes at han fortjener en ildsjepris !

Hilsen Reidun Westrum Rønningen og Ingrid Stræte, Ekne           forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

21.11.07
kulturpris
ildsjelspris

Asbjørn Douglas Kjeldaas Eklo                                                                                   som PDF
Forslag om tildeling av Kulturpris eller Ildskjelpris til Asbjørn D.K. Eklo.

A. Eklo har gjort et langt og godt stykke arbeid ved å utgi flere boker som I fremtiden vil ha stor betydning for Levanger Kommune og befolkning og vi ramser her opp info om bakgrunnen for  forslaget:

Asbjørn Douglas Kjeldaas Eklo, født 14. april 1927.

Har skrevet tre bind i serien ” Bygårder i Levanger” Disse bøkene er i dag gode hjelpemidler for eiendomformidlere, kommunen og ikke minst taksteringsselskaper.

Avdelingsarkitekt Pia Maria Gravbrøt ved Nord-Trøndelag Fylkeskommune skrev om disse bøker:

Boka om bygårdene fyller et behov for dokumentasjon av kulturmiljøet i Levanger sentrum (jfr Verneplan for kulturmiljø i N.T.) Byens særpregede arkitektur har i den senere tid vært gjenstand for oppmerksomhet lokalt, og det blir satset mye på en positiv sentrumsutvikling. Bøkene er etter vårt syn skrevet i god lokalhistorisk tradisjon.

Journalist Trond Blikø i Trønderavisa skrev:

Dette temaet-gamle bygårder, gjør Eklos bøker litt spesielle. Det finnes knapt andre eksempler i hele landet hvor en lokalhistoriker så til de grader har gått systematisk frem med å kartlegge hvert eneste hus i en by.

Eklo nøyer seg ikke med å skrive om husenes historie. Han forteller hvem som har bodd der. Hva de jobbet med, samtidig som han av og til avsetter litt plass til en god historie.

På den måten gir han husene varme og sjel. Han gir husene liv der de fortsatt står som tause vitnesbyrd om byens ulike tidsepoker.

Eklo har også skrevet to bind om

” En historiebok om Levanger” med undertittel:

 • fortellinger

 • intervjuer

 • kultur og foto

 • i krig og fred

Det er en spennende og lærerik reise på oppdagelsesferd i Levangers historie.

Asbjørn Eklo var initiativtaker til å få reist en bauta over de 11 fra vår kommune som falt under siste verdenskrig.

Redaktør Ask skriver:

Et særtrekk for Eklo synes å være at han ikke gir seg når han har bestemt seg for et prosjekt. Det er minnebautaen som ble avduket i går kveld et eksempel på. Da han for fem år siden fikk ideen til å reise en slik minnebauta, var det umiddelbart liten respons i lokalmiljøet til å være med på finansieringen. Men Eklo gav seg ikke, Utrettelig sto han på år etter år og samlet inn penger fra enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv slik at han under avdukingen i går kunne si bautaen er gitt av befolkningen i kommunen.

Asbjørn Eklo var initiativtaker for at major Sejersted som gjorde så mye for Levanger by fikk en park oppkalt etter seg.

Han hadde gjennom en årrekke en artikkelserie i Levanger Avisa under tittelen ” Den gang da” som med bilder og tekst fortalte leserne om gamle dager i Levanger. Her var skolebilder, idrettsbilder og butikk og næring og folkeliv fra hele kommunen.

Gjennom Levanger Avisa har han stadig artikler og innlegg om tiltak som kan forskjønne og berike sentrumsområdet.

Asbjørn Eklo har 63 år som aktiv sanger i Levanger Mannssonglag. Det er bort i mot norgesrekord for en sanger.

Mange av oss husker han i Mannssonglagrevyer som krovert i Bellmann kro, som kaptein på Aurora, flykaptein i ” Rykk og Reis” med flere.

Underskriverne ønsker at Asbjørn D.K. Eklo kommer i betraktning under tildeling av kulturpris eller ildsjelprisen.

Leif Sollund                                                                                            forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

22.11.07
kulturpris

Martin Friberg                                                                                                                 som PDF
Jeg tillater meg igjen å komme med forslag på kandidat til kulturprisen for Levanger kommune. Mitt forslag er som tidligere: Martin Friberg, Markabygda. 

Begrunnelsen for forslaget er det arbeidet han har gjort gjennom oppbyggingen av et meget spesielt museum på Nordenget i Markabygda. Et utradisjonelt museum, der antikviteter ikke er det primære, men heller gjenstander fra dagliglivet.  Her kan folk kjenne seg igjen og finne gjenstander fra nær og fjern fortid. Selv om det er mange gjenstander samlet der er det ryddig og systematisert. Museet inneholder også et av landets største samling av motorsæger.

I tillegg til småbruket Nordenget har han også satt opp et eget nytt hus som fullt ut benyttes til museum. I nybygget har han innredet kjøkken fra ”50-tallet”, - det er mange som kjenner seg igjen der, både eldre og middelaldrende. Og museet blir til stadighet utvidet med nye gjenstander.

Det er positivt at den oppvoksende slekt kan bli skolert i slik det faktisk var i heimene i nær fortid. Jeg kjenner også til at museet benyttes av mange skoleklasser.

Etter at jeg fremmet forslag på samme kandidat i 2002 er museet i Markabygda blitt ennå bedre kjent utenfor Levanger,  bl.a. gjennom både T, radio og andre media.

Åpen dag i Nordenget er i sannhet kultur, med mye mimring, mens de besøkende kan drikke kaffe og spise vaffel inne i stua eller på gårdsplassen utenfor.

Og Martin viser rundt, forteller og demonstrerer gjenstandene.

I tillegg er Martin medlem av en meget musikalsk familie, og har også selv vært musiker.

Jeg er kjent med at museet er etablert og bygd opp helt uten tilskudd av offentlige midler. Dette er etter min mening nok et argument for at Martin Friberg bør belønnes med Levanger kommune sin kulturpris.

Hilsen
Marit Aasan                                                                                           forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

23.11.07
kulturpris
ildsjelspris

Martin Friberg                                                      
Forslag til kulturpris 2007
Enhet landbruk og naturforvaltning var i sommer på en rundtur i Levanger, bl.a. med innlagt besøk på museet til Martin Friberg oppi Markabygda. Det var nesten en ufattelig samling av historie som møtte oss. Ikke bare maskiner og redskaper som er relatert til landbruk. Mye annet som for en del av oss ennå ikke oppfattes som historisk, men som det uhyre viktig at noen tar vare på for de neste generasjoner.
Martin har gjennom egeninnsats og med egne midler skaffet fram denne samlinga, og det er rett og slett imponerende.
Vi fikk en meget flott omvisning på området, og fikk høre mange historier bak mange av de ting som var samlet.
Enhet landbruk og naturforvaltning vil derfor sterkt anbefale at Martin Friberg tildeles årets kulturpris.
 
Alternativt vil vi foreslå ham som kandidat til årets ildsjelpris. Det sier seg selv at det må litt av en ildsjel til for å bruke så mye tid og ressurser for å få til den samlingen han har.

Hilsen
ISK enhet landbruk og naturforvaltning                                           forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

21.11.07
ildsjelspris

Lars Edv. Hoff                                                                                                                  som PDF
Levanger Vel vil foreslå at Lars Edv. Hoff tildeles kommunens innsats/ildsjelpris for 2007. 

Lars Edv. Hoff har gjennom mange år vært en primus motor for arrangement og tilrettelegging av trivsel/ aktiviteter i Levanger sentrum. Vi kan nevne Marsimartnan, sommermartnan, ja stort sett alt som skjer i sentrum alt fra underholdning, pynting av byen til fjærning av søppel.

Lars Edv. Hoff har stilt opp positivt i mange sammenhenger, både som tilrettelegger og aktiv deltaker i arrangement utenfor sin arbeidstid. Mange anser vel dette som en del av hans ordinære jobb, men i praksis har dette vært gratis arbeid utført til beste til byens brukere.

Hans ukuelige optimisme og positive innstilling til Levanger sentrum har for mange vært en sterk støtte når det har sett som mørkest ut.

Innbyggere i Levanger kommune har hatt stor glede av hans ideer og enorme engasjement.

Lars Edv. Hoff er svært løsningsorientert, brobygger, fantastisk igangsetter, og fortjener en pris som viser kommunens takk for det han har gjort og gjør for Levanger sentrum.

Med vennlig hilsen
Ketil Hveding
Levanger Vel
leder
                                                                                                       forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

22.11.07
ildsjelspris

Lars Edv. Hoff
Vi støtter forslaget på Lars Edv. Hoff. Han er en kreativ løsningsorientert person som skaper masse aktiviteter i Levanger og i sentrum spesielt. Hans levende engasjement sprer lyst til oss andre til å stille opp og gjennomføre gode ideer.
Mvh. 
Levanger Handelsstand
Trond Hattrem
Leder                                                                                                       forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

22.11.07
kulturpris
Annar J. Johansen                                                                                                             som PDF
Kulturpris 2007
Forslag:

Annar J. Johansen for sin store og mangeårige innsats innenfor museumsarbeidet i Levanger.

Begrunnelse:
Et ordtak sier: Ingen framtid uten fortid!

Og i denne sammenheng forbinder jeg ham med to sentrale institusjoner – Levanger Museum (Brusve Gård og Reinslyst) og Bymuseet (Dampskipsbrygga, Hvedinggården, Skolemuseet i Gulbygget og Sjøgt. 40) – som i dag er sentrale element i lokalhistoria om Levanger som handelssted. Tilsammen mer enn 25 års sammenhengende kulturarbeid til beste for byen og  innbyggerne. I ulike sammenhenger, også gjennom politisk arbeid i kommunestyre og hovedutvalg for kultur, har målet hans alltid vært å utvikle lokalbefolkningens forståelse for egen identitet og historisk bakgrunn. Hans gode pedagogiske innsikt og formidling har også vært viktig for det engasjement og den store entusiasme som har gjort at mange andre også har stilt opp til dugnadsarbeid over kortere og lengre løp.

 • Brusve Gård sikret og berget gjennom politisk arbeid og senere i form av dugnad
 • Levanger Museum etablert i 1984
 • Sikring og berging av Bjerkans fotosamling som ble grunnlaget for opprettelsen av Levanger Museum
 • Berging og sikring av Reinslyst Arbeiderbolig fra Hyllan til Brusve
 • Etablering av Levanger Bymuseum
 • Berging og sikring av Damskipsbrygga og oppbygging av museet over Marsimartnan samme sted
 • Sikring og berging av bilmuseet i Hvedinggården (Sjøgt. 32)
 • Sikring og etablering av den eneste gjenværende arbeiderbolig i Levanger By (Sjøgt. 40)
 • Initiativtaker til historiske byvandringer og artikkelforf. i årboka til LH 

Sjøl om dette ikke har vært noe ”one-man-show” er det på sin plass å verdsette en sammenhengende og uegennyttig innsats for lokalsamfunnet – den røde tråd gjennom tiår - med utrettelig arbeid for at disse institusjonene i dag framstår som sentrale arenar for lokalbefolkningen i ulike sammenhenger.

Henvisninger til artikkel i LA 26.07.03 og Brusve i 200 år.

Med hilsen
Sveinung Havik
Levanger; 23.11.2007
                                                                            forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

22.11.07
kulturpris
Bjørn Johansen                                                                                                            
som PDF  -  vedlegg PDF

Med hilsen
Johan Wist, Håkon Jensen, Arne Sporild, Reidar Vandvik
Levanger; 17.11.2007
                                                                            forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

28.11.07
kulturpris
Bjørn Johansen
Jeg vil foreslå Bjørn Johansen til Kulturprisen.

Bjørn har gjort en fremragende innsats innen sykkel og skøyter. Første tillitsvervet fikk  han allerede i 1954. Tillitsverv har han også hatt på nasjonalt plan (NCF), på kretsplan innen Idrettskretsen, Nord-Trøndelag Skøytekrets og Nord-Trøndelag Cyklekrets.

Utallige arbeidstimer har Bjørn nedlagt på Levanger stadion og innen sykkel for å gi et idretts-tilbud til utøvere i alle aldre.

Alltid var Bjørn en motivasjonsfaktor når tiltak til det beste for idretten skulle iverksettes.

Det må nevnes at Bjørn har hatt alle tillitsverv innen sykkel og skøyter i IL Sverre. Fortsatt har han verv i idrettslaget.

Bjørn har en rekke norske mesterskap på sykkel , han har representert  landet i utallige ritt internasjonalt og han har vært en flott representant for Levanger og idretten.

Volvo Grand Prix på sykkel (proffritt) ble kjørt flere år på -80-tallet med topp internasjonal deltakelse. Disse rittene var ene og alene Bjørn sitt verk.

På -70/80-tallet ble det avviklet flere store skøyteløp på Levanger Stadion med både v.mestre og og OL – mestre på startstreken. Uten Bjørn sin innsats hadde ikke disse løpene vært mulig å avvikle.

Bjørn Johansen er en svært god kandidat til Kulturprisen.

Levanger 28 11 07
Edvard Øfsti
                                                                                           forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

26.11.07
kulturpris
Liv Laugsand
Liv Laugsand har vært ansatt som pianolærer i musikk- og kulturskolen fra 1987. Før det var hun timelærer i flere år. I tillegg har hun også hatt elever privat. Hele tiden har undervisningen blitt holdt hjemme. Det er gjennom denne undervisningen mange barn og unge som har fått sine grunnleggende ferdigheter i pianospill og ikke minst, fått en grunnleggende innføring i musikk. Liv har også gjennom sitt eget engasjement og undervisningsopplegg maktet å holde på sine elever svært lenge, og dermed brakt dem til et relativt høyt ferdighetsnivå. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at fem av hennes elever har fått ”Ruth og Oddvar Hegstads Musikkpris”

Mange har i årenes løp hatt glede av pianomusikken til Liv Laugsands elever. Først og fremst de enkelte elever og deres familier, men også utallige arrangement både på skole og i andre sammenhenger. Ikke minst har beboerne ved Ytterøy Helsetun hatt glede av elevenes opptredener.

At Liv Laugsand over så lang tid har stilt seg og sitt hjem til disposisjon for pianoelever på Ytterøy har gitt kulturlivet her og i Levanger for øvrig utrolig mye. Derfor er Liv Laugsand kandidat til Levanger Kommunes kulturpris for 2007.

Sæbjørn Veiteberg                                                                               forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

22.11.07
kulturpris
26.11.07
ildsjelspris
Levanger Gym A/S
Vi foreslår Levanger Gym A/S som kandidat til kulturprisen/ildsjelsprisen 2007.
 
Levanger Gym startet 2. februar 1983. Det har vært drevet  på dugnad, uten uttak av lønn, i 25 år. Levanger Gym har vært et møte- og treningssted for mange gjennom disse årene, og på den måten drevet helseforebyggende arbeide i Levanger kommune, og for enkeltpersoner har "Gymmen" betydd mye. Skal kulturprisen knyttes til enkeltpersoner må det bli Alv Gunnar Jennsen og Ivar Arne Mjøen, som startet og har vært ildsjeler ved Levanger Gym opp gjennom årene.
 
Med vennlig hilsen
Terje Reppen og Rune Kvam                                                               forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
13.11.07
kulturpris
Levanger Håndballklubb
Foreslår Levanger Håndballklubb for kulturprisen 2007:
 
Klubben har arbeidet langsiktig og systematisk for å nå toppen av norsk idrett.
Klubben konkurrerer med lag fra store byer og som har langt høyere økonomiske budsjetter og ressurser å ta av.
Levanger Håndballklubb gjør en utmerket jobb for å fremheve Levanger kommune; både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Klubben har innledet samarbeid med naboklubbene Frol, Nessegutten, Skogn og Frosta.
Spillerne er sunne og gode forbilder for barn og unge i Nord-Trøndelag (eks trening, kosthold, idrettsglede).
Klubben har et stort samfunnsengasjement (eks MOT, handballskole, ungdomsskolebesøk, trafikksikkerhet, klubbesøk i hele fylket).
 
En kulturpris til Levanger Håndballklubb vil ikke bare være en pris til elitespillerne med nærmeste støtteapparat, men også være en pris som vil glede de mange personer som jobber i klubben på mindre synlige områder (eks lagledere, stolbærere, kaffekokere, kioskselgere, dugnadsarbeidere ++).
 
Hvis det er behov for å koble kulturprisen mot enkeltpersoner i Levanger Håndballklubb foreslår jeg Berit Hynne, Geir Tore Leira, Vidar Venås og Ole Jørstad.
 
Med hilsen
Stig H. Søraker
Skogn                                                                                                     forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
13.11.07
kulturpris

Andreas Lunnan
Vi foreslår at årets kulturpris går til Andreas Lunnan.
Med vennlig hilsen Birgit og Jon-Otto Leifseth
                             forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

21.11.07
kulturpris

Andreas Lunnan                                                                                                              som PDF
Jeg foreslår med dette at Andreas Lunnan tildeles Levanger Kommunes kulturpris for 2007.

Begrunnelse for forslaget:
Andreas Lunnan har gjennom mange år vært en aktiv bidragsyter innen musikk- og kulturlivet i Levanger, både som utøvende musiker, konferansier ved ulike kulturarrangement, komponist og tillitsvalgt. 

 • Andreas er en allsidig kulturformidler med evne og sans for gode språklige formuleringer. Han er en god formidler av trøndersk dialekt og folkelig humor.

 • Andreas er en dyktig musiker som behersker flere instrumenter og musikkgenre.

 • Andreas har gjennom sitt arbeide i NRK og andre medier bidratt til å rette fokus på Levanger og Trøndelag på nasjonalt nivå. Her må spesielt nevnes hans evne til å presentere både hverdagsmennesker og kjente personer.

 • Andreas er særlig kjent for sitt frivillige engasjement og deltagelse i arrangement i regi av humanitære og frivillige organisasjoner, pensjonistforeninger m.m.

Andreas Lunnan er en flott og allsidig representant for kulturlivet i Levanger, og vil være en verdig kulturprismottager.

Levanger 21. 11. 07.
Martin Stavrum
                                                                                    forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

15.11.07
kulturpris
Per Renbjør
Jeg tillater meg herved å foreslå avdøde fotograf Per Renbjør som kandidat til årets kulturpris post mortem.
Renbjør bør få prisen fordi han har dokumentert Levangers kulturelle, sosiale og økonomiske historie fotografisk. Få byer har en så unik billedsamling fra mellomkrigstiden til i dag som den Renbjørsamlingen representerer. Gjennom å ha knekket Agfas fargekode, representerer også dette arkivet fargepositiver fra 70 år tilbake som er av helt unik verdi.
Mvh
forslagsstiller
Terje Carlsen
Vestgårdveien 34B
7600 Levanger                                                                                       forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
23.11.07
kulturpris
Daniel Trustrup Røssing
Mitt forslag til kulturprisen 2007 er Daniel Trustrup Røssing.
 
Rockelegenden Chuck Berry har omtalt Daniel som sin "hvite bror" og gitt han livstidskontrakt som sin faste konsertpianist. De var i sommer på en Nordisk turne og er i skrivende stund på Europa turne med konserter i tilsammen 14 land. Dette er en større prestasjon enn de fleste forstår og setter Levanger på det musikalske kartet.
 
Dette blir ikke mindre imponerende hans unge alder tatt i betraktning (23 år).
 
Hilsen stolt tante Arnhild                                                                   forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
13.11.07
kulturpris

Petter Andreas Røstad
Jeg foreslår Petter Andreas Røstad senior til å få Levanger kommunes kulturpris for 2008. Nærmere begrunnelse skulle vel være unødvendig så landskjent som han er nå i disse Hilmar-tider.
Mvh Stein Guddingsmo
                                                                      forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

05.12.07
kulturpris

Petter Andreas Røstad
Jeg støtter forslaget på Petter Andreas Røstad som kandidat til kulturprisen. Hans innsats og engasjement på musikkfronten skulle være velkjent. Det må også nevnes at han vært en sentral bidragsyter – for ikke å si den mest sentrale bidragsyter - i forbindelse med de svært populære allsang – programmene i Rådhuset.

Hans Heieraas                                                                                      forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

21.11.07
ildsjelspris

Fridtjof Sandstad
Frol IL fremmer forslag på at Fridtjof Sandstad skal tildeles ildsjelprisen for 2007 med følgende begrunnelse:

1.      Han har i snart 40 år arbeidet for å fremme O-idretten i Levanger

2.      Han har i snart 40 år bidratt til avvikling av MANGE store arrangement i Levanger, først og fremst knyttet til O-idretten

3.      Han har gjennom de siste 10 årene benyttet omtrent all fritid og mange yrkesdager for å legge til rette for at idrettsungdom i vår region kan få god oppfølging slik at det er mulig å satse på orientering gjennom helårs oppfølging

4.      Han har i flere år ledet Nord-Trøndelag orienteringskrets

5.      Hans arbeid med O-idretten er i landssammenheng blir lagt merke til, og han fikk Norges Orienteringsforbunds ildsjelpris for 2006

6.      I 2006/2007 utvidet han satsingen på ungdommer i Midt-Norge slik at de kunne få treningstilbud alle dager, og mange av treningene ble lagt opp og ledet av Fridtjof på dagtid

7.      O-sesongen 2007 gav Frol IL og Levanger flere norgesmestre i junior i orientering

8.      Ildsjelen for å legge til rette for disse NORGESMESTRENE og ca 20 andre ungdommer i Levanger var årets absolutte sterke kandidat til ILDSJELPRISEN 2007; Fridtjof Sandstad.

9.     

Med vennlig hilsen
Ole A. Hustad
Leder Frol IL
                                                                                          forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

13.11.07
kulturpris

Kjellrun Støp
Jeg tillater meg å foreslå Kjellrun Støp, Nesset, Levanger, grunnet hennes mange gjøremål gjennom frivillig kulturarbeid for Levanger kommune i 25 år.

Dette kan dokumenteres gjennom følgende:

 1. I 1984 var hun med å stifte Levanger museum, som er en paraplyorganisasjon bestående av museumslag og andre foreninger. Hun har deltatt gjennom alle årene, og har nå vært leder for bymuseet i flere år.
 2. Hun var med i komiteen for Brusvespillet i årene det ble satt opp
 3. Hun var mange år med i styret for Skogn museumslag, blant annet ble Ammestua på Alstadhaug restaurert i denne perioden og gamle ting ble registrert og tatt vare på
 4. Var leder for restaureringskomiteen for Brusve gård. Et arbeid som foregikk fra 1984 til 1988.
  Hun har etter den tid deltatt aktivt i arbeidet på Brusve.
 5. Hun tok initiativ til å arrangere en kulturuke i forbindelsen med åpningen av Brusve, og har laget undervisningsopplegg om Brusve for skolene i kommunen.
 6. Var med å lage revy (Nessetkavalkade) for å styrke lokalmiljøet på Levangernesset.
 7. Var med i plangruppe som arbeidet for kulturhus i Levanger, som endte opp med restaurering av Festiviteten.
 8. Hun var med å utformet en kommunal kulturplan, som skulle bidra til å plassere kulturbildet i et helhet av alle aktiviteter i kommunen.
 9. Var med i en komité som blåste liv i Marsimartnan, og deltok i mange år i denne komiteen.
 10. I 1987 som medlem av hovedutvalget for kultur, foreslo hun et kulturarrangement, hvor hele kommunen kunne delta. Dette resulterte i kulturuka i Levanger, hvor hun var leder i seks år, og har deltatt siden.
 11. I hovedutvalget for kultur var hun medlem i åtte år.
 12. Var med i Levanger bygdeboknemnd, som ga ut bygdebøker for Levanger kommune.
 13. Er med i styringsgruppa for musikk- og kulturskolen
 14. Hun var i flere år leder for Levanger Kunstforening, og har blant annet tatt initiativ overfor skolene til å besøke utstillingene
 15. Har i de senere årene, som leder for bymuseet i Levanger, hatt ansvaret for sikring og berging av bymuseet Hveding Auto i Sjøgata 32, og den siste autentiske arbeiderboligen i Levanger (Sjøgata 40). I tillegg er det etablert et skolemuseum i Gulbygget.
 16. I 2006 var hun med i oppstarten av 2020-prosjektet, som er en videreføring av ”slow city”- prosjektet. Her deltar hun fortsatt, og er med realisere starten på prosjektet (juni 2008).
 17. Tok i 2007 initiativ til en merking av bygninger og historiske kulturminner i Levanger kommune, med skilt og store tavler. Merkingen vil starte før jul.

Med en så stor sammenhengende aktivitet og uegennyttig innsats for kulturlivet i Levanger, synes jeg er en verdig kandidat til årets kulturpris!

MVH
Ingrid Hallan
                                                                                           forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

22.11.07
kulturpris
Kjellrun Støp
Kjellrun Støp har vært foreslått flere ganger uten å nå frem.
Grunner til at hun endelig bør, få prisen er mange og vi ska forsøke å få med så mange vi husker.
Hun var ledende og pådriver i restaureringen av Brusve slik at gården i dag er en pryd for Levanger.
Hun har vært et ivrig styremedlem i Levanger kunstforening.
Hun har vært ivrig talskvinne ved Levanger museum  for bevaring av mange gamle bygårder. Flere kommer, ikke minst ved hennes innsats, å  å bli merket med den velkjente blå plaketten som viser at gården er historisk, noe som vil bidra til at vi alle kan føle oss stolte over vår  by.
Hun har i alle år som Levanger har hatt sin kulturuke vært i ledelsen for den .
Hun har hatt mye korrespondanse med fylkeskonservator og andre myndigheter   for å nå frem med de forskjellige prosjektene og ikke minst oppnå tilskudd.
Vi har ikke fått med alt, for vi vet det er mere, men det som er presentert burde være tilstrekkelig for å begrunne vårt forslag 
Alt arbeid har hun gjort på sin fritid og uten lønn.
Egentlig burde hun ha både ildsjelpris og kulturpris. Vi mener dog at Kjellruns innsats for å ta vare på kulturytringer i alle former i Levanger vare seg bygningshistorie, kunst,
og det som vi får oppleve under kulturuka  betyr så  meget for å profilere   Levanger som en kultur by ,at vi vi foreslår at hun får kulturprisen.
 
Med hilsen
Kerstin og Otto Bull.
                                                                            forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
23.11.07
kulturpris

Kjellrun Støp
Jeg vil gjerne foreslå Kjellrun Støp som mottaker av Kulturprisen for 2007.
Hun har gjordt en utrettelig innsats for Levangers kulturliv i 25 år. Hun har vært pådriver for restaurering og vedlikehold av
Brusve, initiativtaker til verning og skilting av flere verneverdige bygninger i Levanger.
Dampskipsbrygga. Arbeiderboligen, Bilmuseet, byskolen. I flere år har hun ledet kulturuka i Levanger, likeledes vært leder i kunstforeninbgen flere perioder. Leder av Levanger Musee , og Levangermartnan. For tiden deltar hun i prosjekt 2020. Alt dette er gjordt på frivillig basis ved siden av full jobb. Jeg håper at hun får prisen for det fortjener hun.

Med vennlig hilsen
Brit Ellekjær
                                                                                            forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

25.10.07
kulturpris
ildsjelspris

Asgjerd Valstad m/flere
Levanger har fått sitt sykehusmuseum. En gruppe med tidligere rektor Asgjerd Valstad i spissen har gjennom systematisk arbeid over mange år maktet å fullføre dette krevende prosjektet.

Det er et samfunnsmessig engasjement av edelt merke som har gjort det mulig, et engasjement basert på ansvar for en nær fortids liv og arbeid.

Plan og blikk for kommende tider ligger til grunn for dette grunnleggende arbeidet som nå presenteres offentligheten, ikke en avsondret museal samling med duft av formalin, men tvert om en dynamisk utvikling av faktisk historie bak tingene, konkretisert om innsamling av dokumenterbare informasjoner gjennom intervjuer og personlige notater.

Drivkreftene bak dette har hatt en grunnstemning av sikkerhet og optimisme med sterk utholdenhet forankret i prinsippfast tenkning over langt perspektiv.

I en tid som stadig mer nøyer seg med å applaudere døgnpopulariteten er det imponerende at det fortsatt finnes mennesker som uten bifall og premiering lykkes i å skape et verk som dette, et sykehusmuseum med grunnleggende muligheter for almen informasjon og forskning. Resultatet er varig, eksemplarisk, et monument for alle.

Museet skal vise utviklingen foreløbig fra sykehusets nesten 160 - årige historie.

Spennende, når en vet at rundt 1840 var den gjennomsnittlige levealder ca 40 år.

Slikt gir perspektiv og dermed forståelse for at vår tid bare er et lite steg videre, ikke et sluttpunkt i skrik og skrål.

Jeg foreslår at årets kulturpris blir tildelt gruppen av personer som med Asgjerd Valstad som koordinerende kraft gjorde dette mulig.

Levanger 25. oktober 2007
Dag Skogheim
                                                                                       forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

----------------

Jeg viser til mitt forslag i forbindelse med utdeling av årets kulturpris, sendt 25. okt. d.å.

Det arbeid og engasjement over tid som har resultert i Levanger sykehusmuseum, er av så vesentlig betydning for kommunen at det fortjener prisen. Det er en kulturbegivenhet av høy rang.

Hva en velger å kalle innsatsen og resultatet er underordnet betydningen av at kommunen gir sin kulturelle oppmerksomhet til gruppen som gjorde resultatet mulig.

Vennlig hilsen
Dag Skogheim

Kulturstipend

21.11.07

Ingeborg Reinaas                                                                                                                 som PDF
Holmenkollveien 32G
0376 Oslo

Oslo 19.11.07

Levanger Kommune v/
Driftskomiteen
7600 Levanger 

SØKNAD OM TILDELING AV LEVANGER KOMMUNES KULTURSTIPEND

Litt om meg selv:
Navn:    Ingeborg Reinaas
Født:      05.06.82
Bosted:  Oslo

Jeg er født og oppvokst i Åsenfjord, men har i flere år vært på reisefot i forbindelse med utdanning. Jeg har bl.a. en 2-årig musikalteater utdannelse fra Bårdar Akademiet i Oslo og senest en 3-årig musikalteater utdannelse fra Guildford School of Acting Conservatoire i England bak meg.

Jeg flyttet tilbake til Norge nå i sommer og har aktivt jobbet med å profilere meg som skuespiller/musikalartist. Jeg har blant annet opprettet mitt eget firma (Zion Entertainment) og lagt ut egen hjemmeside på internett (www.ingeborgreinaas.com).

I mai var jeg på audition til Drømmerollen, et samarbeid mellom NRK og Oslo Nye Teater, hvor de skulle finne den kvinnelige hovedrollen til musikalen Singin’ in the Rain på Oslo Nye Teater. Jeg kom med blant de 8 finalistene som senere skulle konkurrere på direktesendt TV. Programserien er nå over og jeg er veldig fornøyd med å ha kommet blant de tre siste finalistene av i alt 240 søkere.

Jeg satser høyt og vil arbeide hardt for å kunne lykkes som utøvende skuespiller/musikalteater artist. Jeg har mange drømmer og visjoner for fremtiden og synes det er like viktig å kunne bidra lokalt så vel som nasjonalt.   

Et event. stipend fra Levanger Kommune vil kunne bidra til å lette utgifter i forbindelse med min profilering som skuespiller/musikalartist.  

Viser til innsendt søknad for 2006

Vennlig hilsen,
Ingeborg Reinaas

Vedlegg: CV

2002 | 2003 | 2004  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
<<kulturpris | DIN mening>>

Gå til Levangerkommunes hovedside ^