Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2008
<<kulturpris | DIN mening>>
2002 | 2003 | 2004  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | saksbehandler: Frode A. Hallem | arbeidsgruppe

Driftskomiteen foretok tildeling av priser i  - DK-sak 40/08
-------------------

Forslag til Kulturpris - kulturstipend - innsats-/ildsjelspris 2008 OBS! 2 forskjellige priser

retningslinjer for tildeling
| tidligere prismottakere |

klikk konvolutt for å gi begrunnet forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt  | Frist: torsdag 20.11.08
(om ønskelig, - foreslå gjerne kandidater som allerede er foreslått/ - støtt tidligere forslag)

OBS! Angi hvilken/hvilke pris(er) nominasjonen gjelder for.
Kandidater sortert på etternavn (stipend (2) nederst):

foreslått kulturpris (20):
Ask, Nils Ottar og Levanger-Aavisa

Ben Riala, E. og M.
Friberg, Martin
Friedrich, Henning
Frol IL - ski/skiskytting

Grigoryan, Varazdat
Hagen, Oddbjørn
Hjelmstadbakk, Kåre
Jazzklubben i Levanger
Leira, Geir Tore
Levanger Mannssonglag (2)
Lunnan, Andreas (6)
Moen, Egil
Okkenhaugdagene
Røssing, Daniel Trustrup
Skogheim, Dag
Stemre, Dag (4) og Totom
Støp, Kjellrun (2)
Valstad, Asgjerd m. fl.

Aasenhuus, Randi (2)
foreslått ildsjelspris (10):
Ben Riala, E. og M. (5)
Eklo, Asbjørn D.

Fossum, Asbjørn
Friberg, Martin
Friedrich, Henning

Frol IL - ski/skiskytting
Hagen, Oddbjørn
Kjesbu, Reidar
Aarthun, Greta og Dag Arild
Aasenhuus, Randi (3)
18.11.08
kulturpris
Nils Ottar Ask og Levanger-Aavisa
Kulturprisen til Redaktør Nils Ottar Ask og Levangeravisa.
Levangeravisa har gjennom alle år vært sterk engasjert i Levangers kulturliv.
Gjennom omtaler og reportasjer er avisa kulturlivets viktigste støttespiller og inspirator.
Uten avisas interesse og medvirkning til å holde folk orientert vil de fleste kulturaktiviteter ha små sjanser til å overleve.
Derfor mener jeg at redaktør Nils Ottar Ask og Levangeravisa fortjener årets kulturpris.
Ole Kristian Salater
                                                                                 forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
29.09.08
kulturpris
ildsjelspris
Elisabeth og Mustapha Ben Riala
Galleri FENKA Kirkegata 66 a Levanger ved Elisabeth og Ben Riala. Elisabeth og Mustapha Ben Riala har lagt ned en mengde arbeidstimer og fortjener prisen både for den måten de har tatt vare på huset (Fenka fra 1896) og deres bidrag til kulturlivet i Levanger.
Levanger har fått et fantastisk kunstgalleri og en møteplass.
Mvh Svein Holthe, Levanger                                                               forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
19.11.08
ildsjelspris
Elisabeth og Mustapha Ben Riala
Jeg leser i LA at Ben Riala og Elisabeth er foreslått til ildsjelpris.  Støtter fullt opp om dette, da de har gjort en jobb som er helt unik for byen vår.
Det skaper fin stemning i byen og er er et flott Slow City tiltak.

Eva Kristin Lian
                                                                                    forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
19.11.08
ildsjelspris
Elisabeth og Mustapha Ben Riala
Jeg foreslår at Elisabeth (fra Vera) og Mustapha Ben Riala (fra Marrakerch) tildeles årets ildsjelpris for den måten de har kommet til byen vår og ”reddet” et sterkt forfallet Fenka. Uten deres enestående ståpåvilje og innsats har dette bygget kunne fått en tragisk skjebne. Levanger by har fått et flott galleri/kulturbygg som kommer til å gjøre byen vår enda mer fantastisk å bo og leve i – og ikke minst de har vist oss at det er mulig å ta vare på gamle bygg.
Turid Inderberg
                                                                                      forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
19.11.08
ildsjelspris
Elisabeth og Mustapha Ben Riala
Elisabeth & Mustapha Ben Riala fortjener årets ildsjelpris.
De har våget å satse og har reddet Fenka som et kulturminne med sin "ståpå" vilje.
De har åpnet sine dører og favnet om ulike mennesker som ønsker å skape noe. 
Siden de åpnet i juni har de latt profesjonelle og amatører fått vise seg frem med sin kunst.
Dermed har begge gjennom sin raushet og omtanke for andre skapt en positiv møteplass for alle i kommunen
Mvh
Sidsel B-O.Cegla                                                                                    forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
19.11.08
ildsjelspris
Elisabeth og Mustapha Ben Riala
Foreslår Elisabeth og Mustapha som kandidater til ildsjelprisen. Gjennom iherdig innsats over en lang tidsperiode har de bidratt til å bevare Fenka som en viktig del av Levangers fysiske, kulturelle og historiske identitet. Gjennom Galleri Fenka har de skapt en ny kulturell møteplass med stor takhøyde. 
Karl-Heinz Cegla                                                                                    forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
18.11.08
ildsjelspris

Asbjørn D. Eklo som PDF
Vi vil foreslå bypaterioten Asbjørn D. Eklo til årets ildsjelspris. Han brenner for Levanger by på sa mange måter.
Først å fremst gjennom sine tre bøker om bygårder i Levanger, og de seneste år to historiebøker hvor han bl.annet portretterer unge og gamle, skriver om musikk og kultur, krig og ikke minst byhistorie.
Han er ivrig debattant og forsvarer byens ve og vel i lokalpressen.
Han har mye av æren for at minnebautaen ”Fredsduen og Livshjulet” kom på plass ved kirka.
Han er utrettelig med sine forslag til nye navn på gater, veier og torg, for eksempel når Øvre Torg ble døpt til Seiersteds park og fikk en hesteskulptur.
Til å være en mann på over 80 år, er det imponerende å oppleve den glød og vitalitet som Eklo viser når det gjelder hans / vår kjære by.
Olaf W. Stamnes      Edbjørn Dalslåen
                                                forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

13.11.08
ildsjelspris

Asbjørn Fossum som PDF

Reithaug skolemusikkorps,
Åsen Pensjonistlag,

Kortnebbgåsa allsanggruppe                                                               forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

06.10.08
kulturpris
ildsjelspris

Martin Friberg som PDF

Video (streaming)
Fotogalleri

Bjørn Erik Dypdahl m/flere                                                                   forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

05.11.08
kulturpris
20.10.08
kulturpris
ildsjelspris

Frol IL - Ski/skiskytteravdeling
Jeg mener FROL IL. SKI/SKISKYTTERAVDELING skal få kulturprisen/ildsjelsprisen for deres kjempeinnsats med det store ski/skiskytteranlegget, FROLFJELLET SKISENTER, i Storlidalen.

En kjempeinnsats på dugnad med Sverre Matberg i spissen, er lagt ned av mange frivillige, over 4000 timer er lagt ned på dugnad. Dette er skisportens nye storstue i Levanger. Synes laget fortjener en honnør og anerkjennelse, ikke minst takk for å legge forholdene tilrette for friluftsliv og helsefremmende arbeid.

Anlegget blir et topp ski/skiskytterstadion, også tilrettelagt for sommeraktiviteter, samt for funksjonshemmede.  Anlegget innfrir til internasjonale krav med standplass for 30 blinker, kostnadsberegnet til 6 millioner kroner. Dugnadsgjengen er en inspirasjon for dugnadsånden i Levanger , dette fortjener de en Kulturpris/Ildsjelspris for.  Tenk for en reklame for Levanger Kommune.
Hilsen Randi Haugskott
                                                                        forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

04.11.08
kulturpris
Varazdat Grigoryan - som PDF
Med dette foreslår jeg Varazdat Grigoryan som kandidat til kommunenes kulturpris.
 
Med en fortid som pressemann i hjemlandet Armenia måtte han p.g.a. forfølgelse der flykte til Norge og har bodd i Levanger siden 2000.
Han sørger for at det i hver hver eneste lørdagsutgave av Levanger-Avisa dukker opp to hele sider under avishodet ”Nordlig Regnbue”. I 8 år har dette enestående fenomenet blomstret i lokalavisens helgetilbud, og i løpet av denne tiden har hundrevis av våre nye landsmenn bidratt med artikler, reportasjer og kommentarer av høyst forskjellig art.
Gjennom ”Nordlig Regnbue” har Grigoryan og hans ansatte i redaksjonen - som Gregorian henter inn fra Sjefsgården Voksenopplæring - formidlet innvandrernes tanker og erfaringer og dermed bidratt til større forståelse og integrasjon i samfunnet.
Varazdat har med sin skriftlige fremstilling en egen evne til å formidle innvandrernes egen kultur sett i sammenheng med norsk kultur.
 
Nordlig Regnbue er etter manges mening det viktigste forum for integrering og antirasistisk arbeid i Levanger kommune, og dette takket være Varazdats arbeid. Arbeidet hans har blitt omtalt gjennom NRK P1 og fått oppmerksomhet hos UDI sentralt.
Han har gjort dette arbeidet helt siden han flyttet hit og samtidig engasjert mange medelever som på denne måten har fått følelsen av å gjøre noe nyttig i en vanskelig situasjon.
 
Varazdat har vist at innvandrere har mange sterke ressurser og han har, på kort tid, gitt innvandrerne i Levanger et positivt ansikt utad. Sjelden har vel noen nyinnflyttet gjort så mye, på så kort tid, som Varazdat.
Med sin store entusiasme og idealistiske glød, sitt gode humør, pågangsmot og samarbeidsvilje mener jeg Varazdat Grigoryan er en meget verdig kandidat til Levanger kommune kulturpris for 2008.
 
Med vennlig hilsen
Asmund Bjørshol                                                                                   forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
13.11.08
kulturpris
ildsjelspris
Oddbjørn Hagen
Jeg foreslår gjøgler, sanger og kulturskolerektor Oddbjørn Hagen til årets Kulturpris, alternativt Ildsjelpris, for sitt mangeårig brennende engasjement for kulturlivet i Levanger. Som kulturskolerektor inspirerer han hver dag barn og unge til å slippe løs sine skapende evner. Jeg er ganske sikker på at underskogen i Levangers kulturliv hadde vært adskillig mer glissen uten Oddbjørn Hagen.
mvh
Terje Carlsen                                                                                          forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
17.11.08
kulturpris

Kåre Hjelmstadbakk - som PDF
Jeg foreslår Kåre Hjelmstadbakk til Kulturprisen 2008.
”Det ingen kunne tru at noen kunne gjøre” har denne mannen gjort. Han har bygd opp husmannsplassen Hagali i Markabygda. Fra 1975 og til dag har han tømret opp 10 bygninger.
Det er hovedbygning, verksted, stall, låve, geitfjøs, damvokterstue, vedskjul, nøst, vannsag og sagstue. I tillegg er det et lysthus. Bygningene er satt opp hovedsaklig uten tekniske og maskinelle hjelpemidler, etter eldgamle byggemetoder, og uten støtte fra offentlige midler. Hjelmstadbakk har hogd tømmeret på eiendommen, og bygd opp husene ved hjelp av svans, øks og håndhøvel. Det kom ikke strøm til plassen før i 1986.
For å få fram vatn til å drive saga har han med ”handmakt” (spade og spett) gravd en 1500 m lang kanal gjennom skogsterreng, og på den måten ledet vann fra Litj-Grønningbekken  ”opp” til Hagali. Hjelmstadbakk har tatt i mot besøk med omvisning, og skoleklasser og andre interesserte har bl.a. fått se vannsaga i drift.
Husmannsplassen Hagali har blitt et verdifullt kulturminne.
Med hilsen
Arne Ramdal
                                                                                         forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

29.09.08
kulturpris
Jazzklubben i Levanger
Jeg mener Jazzklubben i Levanger fortjener kulturprisen. Til tross for et vanskelig marked så holder de det gående og arrangerer konserter med artister som det ikke finnes rom for i det litt satte kulturtilbudet i Levanger. Dette er veldig viktig for å få et mangfold i tilbudet og gir de som har en litt bredere musikkinteresse ett tilbud som gjør Levanger til en litt mer attraktiv plass å bo.
Å jobbe med slikt klubbarbeid innenfor et (i Levanger) smalt marked er tungt og de som er med og opprettholder dette viktige tilbudet fortjener en påskjønnelse. Som innflytter opplever jeg ofte at det er en svært skjev dekning av kulturtilbudet i Levanger.
De artistene som Jazzklubben gjør tilgjengelig for publikum er ofte store i både resten av Norge og også i store deler av Europa og verden forøvrig (jazz er vel det musikalske uttrykket som har gitt Norge størst anerkjennelse i utlandet i nyere tid).
Så vær med å sett fokus på dette tilbudet ved å gi noen sanne idealister prisen.
Hilsen
Jon Pettersen                                                                                           forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
14.11.08
ildsjelspris
Reidar Kjesbu
En ildsjel kan forståes som en person som setter ideer ut i livet uten hensyn til personlig vinning. En av dem som gjør slikt er den aktive pensjonisten og gamle byggmesteren Reidar Kjesbu fra Levanger. I en alder av 80 år har Kjesbu konstruert et todelt gravmonument som sikrer mot telehiv og faren for at støttene velter over barn. Dette har han fått til med sin tekniske innsikt og gjennom prøving og feiling. Kjesbus gravmonument er i dag derfor å finne på to gravsteder i Levanger og ett på Alstadhaug. I fremtiden ser den aktive 80-åringen for seg å sette sin konstruksjon ut i produksjon. Og dette er ganske sikkert ikke hans siste påfunn  for å gjøre omgivelsene bedre og tryggere for folk flest. Jeg er av den oppfatning at slikt arbeid må påskjønnes. Derfor forerslår jeg rett og slett Reidar Kjesbu til årets Ildsjelpris.
mvh
Terje Carlsen                                                                                        forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
28.10.08
kulturpris
Geir Tore Leira
Jeg foreslår Geir Tore Leira til årets kulturpris.
Begrunnelse:
I hovedsak hans arbeid i Levanger håndballklubb fra 1996 til 2008
Han har fått fram et lag i eliteserien i Levanger og Nord Trøndelag og dermed satt LEVANGER på kartet på en positiv måte.
Han har vært med på å bygge klubben til en toppklubb. Et arbeid som idag er svært krevende både økonomisk og organisasjonsmessig.
Med sin entusiasme og sitt pågangsmot har han vært med på å få til en klubb
som har Glede Engasjement Samhold Prestasjon som sitt motto og har blitt kjent for det i hele håndballnorge
Han er svært opptatt av holdningsskapende arbeid i et nært samarbeid med MOT og har vært med på å spre de holdningene ved å gjøre LHK til en MOTklubb.
Geir Tore og klubben sine tanker har han gjordt tilgjengelig i skolene og i de ulike lagene i Levanger og ellers rundt om i Nord Trøndelag i arbeidet i idrettslagene som har fått besøk.
Han er svært opptatt av fysisk aktivitet for alle og for hele mennesket. Håndball er et middel for å oppnå dette for de som er interessert i det. Samtidig fremmer han tanken om at for å bli en god håndballspiller må aktiviteten være allsidig.
Han har lagt ned et stort arbeid i det å få til samhandling for å nå store mål.
 
Han har vært med på å skape forbilder som kan inspirere barn og unge til å være fysisk aktive.
Jeg mener Geir Tore fortjener kulturprisen 2008 for sitt store kulturengasjement innen idretten i Levanger.
Hilde Haugan Hynne                                                                             forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
14.11.08
kulturpris

Levanger Mannssonglag
Jeg mener Levanger Mannssonglag fortjener årets kulturpris.  De har også i år laget til en flott kulturtilstelning.

Med fengende korsang, gode solister og frisk humor, lager de en flott festforestilling.
Feststemte kelnere serverer de fineste retter innimellom nye friske musikalske numre.

Med sin glødende engasjerte dirigent, Tone Furunes Adde,  skaper en uforglemmelig kveld. 

Med musikalsk kvalitet skaper de også et sosialt treffsted og skaper et rikere kulturliv her i Levanger.
Eva Kristin Lian
                                                                                      forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

14.11.08
kulturpris

Levanger Mannssonglag - som PDF
Levanger Mannssonglag fortjener kulturprisen 2008.

Alle som leser ”Levanger-Avisa” har ikke kunnet unngå å se at Levanger Mannssonglag (LMS) har passert de hundre. Siden da har de ikke ligget på sotteseng, og er nettopp inne i en hektisk revyperiode.

Det er vel ingen tvil om at LMS har vært, og er en betydelig kulturfaktor i kommunen. En institusjonen; - like gammel som Norges sjølstendighet, og derfor er det på tide at kommunen verdsetter en kulturbærer av dimensjoner. Dersom man blar i jubileumsboka (2005) er det som å lese Levanger bys historie. Sangerne har vært med på det meste av betydning for levangsbyggen. Hver 17. mai, den årlig julekonsert i Levanger kirke, Cd-plater, humørfylte revyer, og taktfaste hurrarop gjennom Kirkegata.

Den første annonse fra nyttår 1905 i Nordre Trondhjems Amtstidende, hvor de som vil være med …”at oprette en Mandssangforening her i Byen, bedes at tegne sig paa en hos D.Paulsen & Co. udlagt Liste.”

Slik kom LMS til..., men Kjell Solberg har skrevet at sangerhistorien kan være ennå eldre. Om en mulig organisert korvirksomhet dengang da bernadottekongen Karl Johan ble hyllet på Brusve i 1835. Dersom det lar seg gjøre å finne ytterligere bevis her betyr dette at det eldste organiserte (manns)koret sang på Innherred (Levanger) før ”Den norske Studentsangforening” ble stiftet i 1845. Angivelig Norges eldste mannskor!

Koret har opplevd barndom, ungdom og  alderdom. Jubileene har stått i kø såvel halvrunde som runde. Det har knapt nok vært tid til hvileskjær for sangerne. Mildt sagt imponerende! Fra først av bestående av håndverkere og mennesker fra byen, seinere fra Bruborg/Kvilstad/Vestgård og på 70-tallet fra de nye boligfeltene på Bamberg/Gjemble. Alt er farget av lokalsamfunnet. Det som er typisk for dette mannskoret, mer enn kanskje mange andre, er det fantastiske samholdet. Det har utviklet seg fram til en bevegelse. Dette har igjen ført til høydepunkter under de ni forskjellige dirigentene. Jeg vil spesielt framheve de mange revyene som forutsetter kvaliteter utover det sangtekniske.

Levanger Mannssonglag kan se tilbake på mange sangermessige høydepunkter. Men de har aldri hvilt på laurbærne. I så måte kan vi si at det mest spennende alltid ligger framfor koret. Jubileumsboka -  er en grundig dokumentasjon av den kulturelle tyngde et slik mannskor har i seg sjøl og bidraget til lokalsamfunnets trivsel. Jeg vil mene at mye av korets sang og gjøglerpåfunn har ført til flere kor og inspirert til nye kreative formidlingsmåter, f.eks. ”oktetten” og ”kammerkoret”.

En verdig kulturprisvinner!
Mvh
Sveinung Havik
                                                                                     forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

19.10.08
kulturpris
Andreas Lunnan - som PDF
Jeg vil med dette foreslå Andreas Lunnan som kandidat til å motta Levanger kommunes kulturpris for -08.
Andreas Lunnan behøver kanskje ikke all verdens presentasjon. Men i tillegg til alt han har vært med på innen kultur, så vil jeg nevne at Lunnan også har hatt
administrative oppgaver inne idrett; først og fremst sykkel både som organisator og speaker.
Lunnan har representert Levanger på en utmerket måte både nasjonalt og internasjonalt.
Jeg vil tro at en kulturpris til Andreas Lunnan vil bli mottatt svært positivt både innen lokal kultur og idrett.
Jeg har fått tak i Andreas Lunnan sin CV og vedlegger denne (PDF)
Med hilsen
Edvard Øfsti                                                                                             forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
04.11.08
kulturpris
Andreas Lunnan
Kulturprisen til Andreas Lunnan

Jeg vil med dette markere støtte til Edvard Øfsti sitt forslag.

Nå må det være Andreas Lunnan sin tur til å få kulturprisen. En bedre kulturrepresentant for Levanger kommune er det vanskelig å finne. En TV-personlighet som har satt Levanger på kartet.

Hans allsidighet og positivitet gjør at han har en enorm kontaktflate og nettverk. Et ja-menneske som stiller opp på det meste og for de fleste. En virkelig hjertevenn og pasientvenn for oss med infarkt.

Programleder, konferansier, musiker, humørspreder, idrettsutøver m.m.

Vennlig hilsen  Arne Sporild                                                                 forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

06.11.08
kulturpris
Andreas Lunnan - som PDF

Med hilsen
Ole Bård Rekstad m/flere
                                                                       forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

15.11.08
kulturpris
Andreas Lunnan
En stor støtte for kulturlivet i Levanger, og utøvende kulturpersonlighet ANDREAS LUNNAN fortjener årets kulturpris.
Forslagsstillere : Trude og Ottar Røstad                                             forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
19.11.08
kulturpris
Andreas Lunnan - som PDF

Eldbjørg Vongraven                                                                              forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
20.11.08
kulturpris
Andreas Lunnan
Andreas Lunnan må få kulturprisen 2008.
Det er på tide.
Mvh Jon Einar Kirknes                                                                         forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
udatert
kulturpris
Egil Moen - som PDF
Vi vil med dette fremme forslag på prostiprest Egil Moen som kandidat til Levanger kommunes kulturpris for 2008.
Egil Moen var sokneprest i Levanger menighet fra 1985 og fram til 2003 da han ble prostiprest.
I sin tid som sokneprest, kom Moen i kontakt med et stort antall mennesker både i glede og sorg. Selv har Moen vært en gledespreder over alt hvor han har ferdes. Han har aldri spart seg selv. Han var i mange år med i Levanger kirkekor. Han har vært en sterk pådriver i utviklingen av menighetens misjonsprosjekt.
Egil Moen har vært avholdt som sokneprest og medmenneske i alle lag av folket. Han har vært sterkt engasjert i Det Norske Misjonsselskap i hele sitt voksne liv, både lokalt, regionalt og på landsplan.
Vi synes Egil Moen fortjener Levanger Kommunes kulturpris for 2008.
Med vennlig hilsen
Solveig Arntsen m/flere                                                                        forslag til kandidater
Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
25.10.08
kulturpris
Okkenhaugdagene, Arbeidsutvalget
Jeg anbefaler at årets kulturpris går til ARBEIDSUTVALGET i Okkenhaugdagene som gjennom et nitid arbeid helt ned på det minste detaljnivå, har SKAPT en alldeles fantastisk jubileumsfeiring av Paul Okkenhaug.
Gruppa har søkt og lyktes i å finne kvalitet i alle sider av FORMIDLINGA. Ung og gammel har fått OPPLEVE  Paul Okkenhaug som person og fått innføring i hans musikk på mange måter. Denne kulturpersonligheten er unik for Levanger og å spre kunnskap om ham
og glede rundt hans arbeider er  fortjent.
Dens motto: " Skape - formidle - oppleve" har lyktes til fulle!
Takk for innsatsen!
Lis Anderson                                                                                           forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
14.11.08
kulturpris
Daniel Trustrup Røssing
Jeg vil med dette foreslå at Daniel Trustrup Røssing får Levanger kommunes kulturpris 2008!
Daniel er den fremste boogie-woogie pianisten i Norge!
Nå skal han igjen være med den legendariske Chuck Berry på konserter/turne i Europa.
Som jeg har fortsått, er det ikke alltid en selvfølge at samme musikeren får være med på flere konserter/turneer på rad.
At Daniel Røssing får det, sier noe om hans kvalifikasjoner.
Hege Valstad                                                                                           forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
12.11.08
kulturpris

Dag Skogheim - som PDF
Som kandidat til kulturprisen for 2008 vil jeg foreslå
forfatteren Dag Skogheim.

Vita:
Dag Skogheim er født 17. mai 1928, i Sømna i Nordland, hvor han vokste opp i kommunesentret Vik.

Knapt 15 år gammel fikk han tuberkulose, og gjennomgikk ”den store operasjonen” med fjerning av den ene lunga. Han ble friskmeldt i 1954.

Han er utdannet lærer, og praktiserte læreryrket i 9 år.

Parallelt med lærergjerningen utøvet han forfatterskap, og ble senere heltids forfatter med statsstipend.

Han har bodd i Levanger siden 1988. 

Forfatterskap:
Debuterte med diktsamlinga Gagns menneske                                                1970

Gå stille – tal sakte, noveller                                                                               1973

Blind-Fredrik. Gruvesluskens egne dikter (medforfatter)
                              1973
Klassekamp under Nordlysflammer
                                                                 1973  
Vi vil tænde, diktantologi                                                                                    1975
Viser og vers fra anlegg til gruve, diktantologi                                               1976

Kvinner i Nordnorsk arbeiderbevegelse - Ellisif Wesse
                                1977
Hexhora, noveller                                                                                                 1978

Kvinner i Nordnorsk arbeiderbevegelse - Kathrine Bugge
                          1978
Kvinner i Nordnorsk arbeiderbevegelse - Gitta Jønssmo.
                            1978
Sulis, roman                                                                                                          1980
Café Iris, roman                                                                                                    1982

November -44, roman                                                                                          1984

Alarm - krigen i Nordland 1940 (medforfatter)
                                                1984
Sølvhalsbåndet, roman                                                                                       1986

Arbeidsfolk. Jubileumsbok for Nordland
Arbeiderparti 100 år
                                                                                            1987
Tre dager i mai. Prosalyriske tekster om tre
dager i mai 1940  
                                                                                                 1988
Tæring. Selvbiografisk om tuberkulose
                                                           1988
Portretter av en fiende
                                                                                        1989
Mennesker og fiender                                                                                         1990

Tæring. Soga om ein folkesjukdom (medforfatter)
                                         1990
Torden i mars, Lofotraidet 1941 (medforfatter)                                                1991
Osten, roman                                                                                                        1992

Gå foran - vis vei! Landsforeningen for Hjerte- og
Lungesyke gjennom 50 år
                                                                                  1993
Keiser Wilhelm, barnebok                                                                                  1994
I gode og vanskelige dager (medforfatter)                                                       1994
Redd tyskeren!, ungdomsroman                                                                       1995

Med slukte lanterner
                                                                                          1998
Sanatorieliv, dokumentar                                                                                    2001
Erindringer om Thorvald, roman                                                                        2002
Sju mann                                                                                                                2006

Foredrag og artikler i tidsskrifter:
Dag Skogheim er en fengende foredragsholder og festtaler. Temaene spenner over et vidt spekter, hvor han gjerne trekker linjer fra tidligere tider for å belyse trekk i dagens samfunn.

Det samme kan vi si om hans artikler i aviser og tidsskrifter, hvor han viser en samfunnskritisk sans samtidig som han peker på positive veier videre.

Med bakgrunn som lærer og pasient har han holdt en rekke forelesninger ved institusjoner for utdanning av helsepersonell. 

Annet:
Dag Skogheim har skrevet tallrike prologer til forskjellige anledninger. Som eksempel vedlegges hans prolog ”Falstadskogen”, som ble framført ved 50-års minnemarkeringen 7. mai 1995 (vedlegg 1). 

Mye av hans forfatterskap er basert på omfattende innsamling av dokumentarisk materiale.

Motivene kan være henta fra Nord-Norge, fra arbeiderbevegelsen, felttoget i 1940 og annet stoff fra krigens dager, og ikke minst fra tuberkulosens historie. Selv om han 17. mai 2008 fylte 80 år, forsker han ufortrødent videre om tuberkulosens historie og sanatorieliv, med alle dets fortredeligheter, herunder dokumentarstoff om menneskeskjebner ved ulike institusjoner for tuberkuløse barn.

Innsamlet materiale er redigert og systematisert i dokumentarbøker. Mesteparten av det grunnleggende dokumentarmaterialet har han gitt til Universitetet i Tromsø.

Mye av innsamlet materiale er utført som muntlige intervjuer og opptatt på lydband. Det er typisk for Dag Skogheims grundighet at han så langt mulig lar representanter for begge parter gi sin framstilling av begivenhetene. I den sammenheng har han samlet arkivstoff og intervjuer i Tyskland.

Lokalt engasjement:
Dag Skogheim er en flittig bruker av biblioteket, og etter at han kom til Levanger i 1988 var han bekymret over de kummerlige arbeidsforholdene. Gjennom sitt glødende engasjement i ”Bibliotekets venner” ivret han sterkt for at biblioteket måtte få større og mer hensiktsmessige lokaler. Han var oppriktig glad da biblioteket kunne flytte inn i ”Listefabrikken”. Gjennom ”Bibliotekets venner” tok han gjennom flere år også initiativ til kulturtreff ved biblioteket hver vår og høst.

Dag Skogheim var i 1992 en av initiativtakerne for det første Falstadseminaret, ved 50-års  minnemarkering av unntakstilstanden i 1942. I tida etter seminaret var han aktivt med på å opprette Falstadsentret, ikke bare som et museum, men som et aktivum i fredens tjeneste.

Han har lagt ned et stort arbeid med å samle dokumentasjon om ofrene for Majavatnaffæren, og som ble henrettet i Falstadskogen i 1942.

I de siste årene har han deltatt i arbeidet med å bygge opp sykehusmuseet ved Sykehuset Levanger, hvor han kåserer jevnlig.

Dag Skogheim er av stillferdig natur. Han er ikke typen som slår seg på brystet for å framheve seg i landskapet. Men han er en arbeidskapasitet av de sjeldne. I et ”rand-intervju” i Levanger-Avisa sist sommer ble han bedt om å karakterisere seg selv med 5 ord. Svaret var: ”arbeid, arbeid, arbeid, arbeid, arbeid”. Vi som kjenner han, kan forsikre alle om at det ikke ligger noen overdrivelse i dette.

Priser:
Nedenfor nevnes et utvalg av priser som han er tildelt.

Nordlys/LO`s 1.pris for dokumentarberetning                                                1977
Sarpsborgprisen                                                                                                   1982
Glåmdalens kulturpris                                                                                          1984
Nordland fylkes kulturpris                                                                                  1991
Nordisk Grafisk Forbunds kulturpris                                                                1993
Havmannprisen                                                                                                    2001
Sverre Steen-prisen                                                                                             2002
Sømna Kommunes kulturpris                                                                             2003
Brønnøy Kommunes kulturpris                                                                         2003

LO’s kulturpris                                                                                                     2004
H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull                                                           2008

Vedlegg 2 og 3 fra henholdsvis Levanger-Avisas og Trønder-Avisas viser avisenes omtaler (begge datert 08.11.2008) i forbindelse med tildeling av H.M. Kongens fortjenestemedalje.

Konklusjon:
Dag Skogheims omfattende forskning og allsidige forfatterskap er en kombinasjon av nøyaktig dokumentar, skarp observasjonsevne, og ”ei penn” som levendegjør temaene til fengende litteratur. Dette, sammen med hans engasjement for bl.a. biblioteket som kulturinstitusjon for folket, gir grunnlag for mitt forslag om å tildele han årets kulturpris.  

Jeg mener at vi må lete lenge for å finne en mer verdig kandidat.

Vennlig hilsen
Jarle Kregnes 

Vedlegg:

 1. Prolog ”Falstadskogen”, framført ved 50-års minnemarkeringen 7. mai 1995 PDF

 2. Omtale i Levanger-Avisas 08.11.2008 i forbindelse med tildeling av H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull

 3. Omtale i Trønder-Avisas 08.11.2008 i forbindelse med tildeling av H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull

                                                                                                                  forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

01.11.08
kulturpris

Dag Stemre og Totom
Kulturprisen bør gå til Dag Stemre og Totom. Hans utrettelige arbeid med Totom gjennom 20 år taler for seg. Bandet oppsto i HVPU- miljøet på Staupshaugen verksted på slutten av 80 tallet. Totom var det første bandet hovedsakelig bestående av psykisk utviklingshemmede i landet etter Dissimilis. Totom har gitt ut fem CD- plater og spilt ved forskjellige anledninger rundt om i Norge og i flere andre land. Samarbeidet mellom Dag Stemre og Totom er et bevis på at tålmodighet og utrettelig arbeid nytter.
Med vennlig hilsen

Gunnar Løvås                                                                                          forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

05.11.08
kulturpris

Dag Stemre og Henning Friedrich
Etter å ha oververt Totom,s jubileumskonsert i anledning at de hadde eksistert som gruppe i 20 år, er det bare å ”bøye seg i støvet” for det som disse får til. Totom beriker kulturlivet i Levanger, i tillegg til at det er en meningsfylt aktivitet for medlemmene i bandet. Det er tydelig at det er høg trivselsfaktor i Totom. Uten Stemre og Friedrich kan en vel trygt si at det ikke har vært noe Totom. De er begge beskjedne personer som sjelden framhever sin egen rolle, men Levanger kommune må være svært takknemmelig for at de ofrer sin tid på dette viktige arbeidet. Uten deres innsats har kulturlivet i kommunen vært fattigere. De fortjener absolutt en kulturpris for det de gjør.
Hans Heieraas
                                                                                        forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

20.11.08
kulturpris

Dag Stemre og Henning Friedrich
Foreslår Dag Stemre og Henning Friedrich.
Begrunnelse:
De gjør en utmerket innsats med Totom uten å framheve seg selv.
De får ingen oppmerksomhet i media.
Prisen kan muligens et løft for folk som gjør en innsats uten å være pr.kåt. 
Geir J. Larsen
                                                                                         forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

19.11.08
kulturpris

Dag Stemre

Jeg vil støtte kandidaturet til 20 -årsjubilantene i og rundt Totom. Det er mulig at Dag Stemre som har holdt oppe aktiviteten i alle disse 20 årene burde ta i mot prisen.
Det er i alle fall slik at vi er mektig imponert over utholdenhet og faglig dyktighet som sammen med en utrolig gjeng har gitt muligheter til å utvikle den livskvalitet og den spilleglede som lyser ut av øynene på Totom.
Totom har satt Levanger på mange kart,men først og fremst har de bidratt til at kulturlivet i kommunen vår også har slike blomster i buketten.
Dag Stemre er min kandidat til kulturprisen 2008. 
Per Anker Johansen                                                                               forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
14.11.08
kulturpris
Kjellrun Støp
Vi foreslår at Kjellrun Støp får kulturprisen for 2008.
 
Vår begrunnelse er som følger:
Hun har lagt ned en formidabel frivillig innsats for kulturliv og spesielt kulturvern i Levanger Kommune.
 
Brusve Gård er blitt en staselig herregård som kommunen er stolt over. Kjellrun var en ildsjel og en pådriver i restaureringsarbeidet. Hun hadde et tett samarbeid med fagmyndighetene for at restaureringsarbeidet skulle holde faglige mål. Hun arbeidet med å skaffe finansieringskilder og hun la i tilegg ned mange arbeidstimer i fysisk arbeid.
Brusve Gård er et kontinuerlig restaureringsprosjekt. Det er også viktig å skape aktivitet i husene. Kjellrun er aktivt engasjert i alt dette.

Som leder for Levanger bymuseum har hun engasjert seg sterkt for å sikre og restaurere arbeiderboligen i Sjøgata 40 .

Etablering av  bilmuseet Hveding Auto  og  berging skolemuseet i Gulbygget er også drevet fram av Kjellrun Støp.
 
Kjellrun har en lang merittliste innenfor kulturarbeid i Levanger Kommune. Dette er framkommet i tidligere forslag på henne som kandidat til prisen.
 
Vi vil framheve hennes store innsats i arbeidet med kulturvern. I vår tid med raske endringer er det spesielt viktig å ta vare på historien til glede og nytte for generasjoner som kommer etter oss. Levangers  kulturlandskap har  nasjonal  betydning. Kulturlandskap representerer både natur og hus.
 
Det er på tide nå at Levanger Kommune markerer viktigheten av kulturvern gjennom å gi kulturprisen til Kjellrun Støp. 
Atle og Anne-Brit Skjetne                                                                    forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
20.11.08
kulturpris
Kjellrun Støp - som PDF
Vi tillater oss å foreslå Kjellrun Støp, Nesset, Levanger, grunnet hennes mange gjøremål gjennom frivillig kulturarbeid for Levanger kommune i 25 år.

Dette kan dokumenteres gjennom følgende:

 1. I 1984 var hun med å stifte Levanger museum, som er en paraplyorganisasjon bestående av museumslag og andre foreninger. Hun har deltatt gjennom alle årene, og har nå vært leder for bymuseet i flere år.
 2. Hun var med i komiteen for Brusvespillet i årene det ble satt opp
 3. Hun var mange år med i styret for Skogn museumslag, blant annet ble Ammestua Alstadhaug restaurert i denne perioden og gamle ting ble registrert og tatt vare på
 4. Var leder for restaureringskomiteen for Brusve gård. Et arbeid som foregikk fra 1984 til 1988.
  Hun har etter den tid deltatt aktivt i arbeidet på Brusve.
 5. Hun tok initiativ til å arrangere en kulturuke i forbindelsen med åpningen av Brusve, og har laget undervisningsopplegg om Brusve for skolene i kommunen.
 6. Var med å lage revy (Nessetkavalkade) for å styrke lokalmiljøet på Levangernesset.
 7. Var med i plangruppe som arbeidet for kulturhus i Levanger, som endte opp med restaurering av Festiviteten.
 8. Hun var med å utformet en kommunal kulturplan, som skulle bidra til å plassere kulturbildet i et helhet av alle aktiviteter i kommunen.
 9. Var med i en komité som blåste liv i Marsimartnan, og deltok i mange år i denne komiteen.
 10. I 1987 som medlem av hovedutvalget for kultur, foreslo hun et kulturarrangement, hvor hele kommunen kunne delta. Dette resulterte i kulturuka i Levanger, hvor hun var leder i seks år, og har deltatt siden.
 11. I hovedutvalget for kultur var hun medlem i åtte år.
 12. Var med i Levanger bygdeboknemnd, som ga ut bygdebøker for Levanger kommune.
 13. Er med i styringsgruppa for musikk- og kulturskolen
 14. Hun var i flere år leder for Levanger Kunstforening, og har blant annet tatt initiativ overfor skolene til å besøke utstillingene
 15. Har i de senere årene, som leder for bymuseet i Levanger, hatt ansvaret for sikring og berging av bymuseet Hveding Auto i Sjøgata 32, og den siste autentiske arbeiderboligen i Levanger (Sjøgata 40). I tillegg er det etablert et skolemuseum i Gulbygget.
 16. I 2006 var hun med i oppstarten av 2020-prosjektet, som er en videreføring av ”slow city”- prosjektet. Her deltar hun fortsatt, og er med for å realisere starten på prosjektet
 17. Tok i 2007 initiativ til en merking av bygninger og historiske kulturminner i Levanger kommune, med skilt og store tavler.
 18. Med en så stor sammenhengende aktivitet og uegennyttig innsats for kulturlivet i Levanger, synes vi hun er en verdig kandidat til årets kulturpris!

MVH
Ingrid Hallan
  og Laila Aunet                                                              forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

23.10.08
kulturpris
Asgjerd Valstad  m. fl. - som PDF
En gruppe med tidligere rektor Asgjerd Valstad i spissen, har gjennom systematisk arbeid over flere år maktet å legge grunnen for et krevende prosjekt, å utvikle et sykehusmuseum. Jeg har hatt gleden av å være til stede ved flere anledninger der denne gruppen har tatt opp vesentlige tema for å vise sentrale sider ved Levanger Sykehus oppgaver, plikter og planer gjennom årene.
Dette sykehusmuseet har funnet et permanent opphold i den vakre Renbjørgården tett ved sykehuset.

Sykehusmuseet har sykehusledelsens tillit og åpenbare interesse. Dette vet jeg gjennom samtaler. I det hele betraktet er det et samfunnsmessig engasjement av edelt merke som har funnet så respektabelt utløp. Plan og blikk for kommende tider ligger til grunn for det som nå presenteres offentligheten.

Det er ingen avsondret museal samling med duft av formalin, men tvert imot en levende, dynamisk samling der tingene taler sin faktiske historie, konkretisert gjennom dokumenterbar informasjon. Drivkreftene bak dette har en grunnstemning av sikkerhet og optimisme kombinert med prinsippfast tenkning i langt perspektiv. Det slår meg at det mangeårige arbeid som her er gjort og stadig gjøres er en ganske vesentlig utfordring i en tid som mer og mer nøyer seg med å applaudere døgnpopulariteten. Særdeles oppmuntrende er det å oppleve og se at det fortsatt finnes mennesker som uten noe bifall og premiering lykkes i å skape et verk som dette, et sykehusmuseum med åpenbare muligheter for allmenn informasjon og forskning.

Museet vil vise utviklingen fra sykehusets nesten 161 - årige historie. Dette blir desto mer spennende når en vet at rundt 1840 var den gjennomsnittlige levealder ca 40 år! Slikt gir perspektiv og derfor forståelse for at vår tid bare er et lite steg videre, ikke et sluttpunkt i skrik og skrål.

Jeg foreslår at årets kulturpris blir tildelt gruppen av personer som med Asgjerd Valstad, den koordinerende kraft i denne sammenhengen, gjør dette mulig.

Levanger 23. oktober 2008
Dag Skogheim                                                                                         forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

13.11.08
ildsjelspris

Greta og Dag Arild Aarthun - som PDF
Navn:
Ekteparet Greta og Dag Arild Aarthun, Høgaunet, Frol 

Innsats:
De har drevet barneklubben Onsdagsklubben fast annenhver onsdag i snart 20 år.

Onsdagsklubben er tilknyttet Norges søndagsskoleforbund, og arbeidet er et frivillig arbeid uten noen form for godtgjørelse. 

Sted:
De startet opp med faste samlinger på Solhaug bedehus, Frol. Når dette møtelokalet ble solgt, flyttet de barneklubben hjem til seg på gården på Høgaunet og knyttet fellesskapsaktivitetene til de muligheter gård, dyr og skog gir. 

Innhold:
De har fellessamling med sang og fortellinger fra Bibelen.

Så er det ulike tilbud som

 • formingsaktiviteter

 • uteaktiviteter

 • gårdsaktiviteter

I løpet av sommerhalvåret har de gjentatte ganger arrangert gårdsleir for barn og unge. Nærhet til dyr og natur står sentralt.

Aldersgruppe:
Tilbudet gjelder barn fra 3 år og opp til 13 år. Barna deles inn i tre grupper avhengig av alder.

Antall barn har variert fra over 50 til 10. I inneværende periode har rundt 30-35 barn vært samlet ved hvert møte.

Greta og Dag Arild må kunne få betegnelsen trofaste ildsjeler. De er vanlige hverdagsmennesker som bruker sine kunnskaper fra yrkeslivet (Greta er bl.a. blomsterdekoratør og lærer, Dag Arild er bl.a. bonde og hestekyndig) for å legge til rette for gode fellesskapsopplevelser med barn og unge. Dette kombineres med omsorg for barn – og er fundert i en kristen nestekjærlighetstanke. De har på denne måten vært med på å bidra til et varmere og rikere lokalsamfunn gjennom snart 20 år. Hatten av!

Forslagsstiller:
Aasbjørg Fossan
                                                                                    forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

17.11.08
kulturpris
ildsjelspris
Randi Aasenhuus
Har fra flere personer blitt bedt om å foreslå Randi Aasenhuus til  årets  kultur - / ildsjel pris  for 2008.

Som leder i Frol Sanitetsforening over flere år og i to perioder har hun på en utmerket måte markedsført tradisjonelt sanitetsarbeid, men har også stått på for å ta tak i nye utfordringer. Hun har en egen evne til å få folk til å stille opp på en frivillig innsats. Hun sparer seg aldri selv, men stiller opp på dugnader og foretak hvor det må gjøres en innsats for å få ting på gang. Hun gløder av optimisme og tro på at det nytter å bry seg.
Størst plass i hennes hjerte har sanitetsarbeid . NKS sin visjon er å være til nytte - med omsorg i nærmiljøet, - noe Randi lever opp til . Der det kan gjøres en innsats er Randi påpasselig med at saniteten skal markeres.

Personlig har hun stor omtanke for andre og spesielt de som har det litt vanskelig i samfunnet vårt. Det være seg innvandrer kvinners  vilkår til integrering i vårt samfunn.  Barn, unge og eldres vilkår. Beredskap generellt, - men lokalt spesielt. Kvinnehelse og mye ,mye mer.  Randi går i bresjen og får andre til å følge med.
Det kan nevnes :

 • Kvinneprat på tvers - ( Samlinger hvor det snakkes norsk med innvandrer kvinner.)
 • Vi lager Norsk mat - (Matlaging med innvandrere )
 • Strikkekaffe - (Hvor Kvinner i Asylmottak lærer å strikke samtidig som det snakkes norsk med dem )

Dette ble et lite utdrag, men Randi er en person som stiller opp på kulturarr. av mange slag. En glødende engasjert person som har en unik evne til å få andre til å engasjere seg.

På vegne av mange vil  jeg frembringe et ønske om at vårt forslag vil veie tungt ved utnevnelse av årets kultur - / ildsjelpris.
Hilsen
Irene Haugskott m / flere
                                                                       forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
18.11.08
ildsjelspris
Randi Aasenhuus
Synes Randi Aasenhus fortjener å få ildsjelprisen. Hun har har vært leder i Frol sanitetsforening i mange år . Hun har vært ivrig og flink til å jobbe med sanitetens saker.
Hilsen Marit Hojem                                                                                forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
19.11.08
kulturpris
Randi Aasenhuus
Jeg foreslår Randi Aasenhuus som kulturprisvinner , med samme begrunnelse som tidligere forslagsstillere. 
Marit Kjønstad Buran  og  Gerd Kjønstad                                          forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^
20.11.08
ildsjelspris
Randi Aasenhuus
Dette er en ildsjel som sprer og støtter gode aktiviteter - ivaretar kulturarven og får ting gjort. Hun er ustoppelig, og du finner henne i nærheten av svært ulike dugnader og aktiviteter. Flere på Leira Asylmottak vet godt hvem hun er.
I tillegg til det andre har nevnt:
Hun har vært med i hovedstyret for stiftelsen Levanger Museum og der også vist et glødende engasjement. Der andre prater setter Randi Aasenhus i gang. Hun er en frontfigur for en hel skare med ildsjeler. Jeg vil støtte hennes kandidatur til ildsjelprisen 2008.
Per Anker Johansen                                                                               forslag til kandidater Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

Kulturstipend

31.10.08 Oda Svendgård
Foreslår Oda Svendgård som kandidat til kulturstipend.
Oda født 050489
7630 Åsen

Hun har gått videregående 3 år på Inderøy videregående med sang og musikk. (3 år på hybel).
Hun har i flere år sunget solo i Åsen kirke ved konfirmasjoner og høytider. (forespurt av prest Gustav Danielsen)
Hun var aktivt med i forestillinger som Inderøy videregående skole hadde.
Hun driver også og maler og tegner en del. (Nøtte i Åsen sparebank er fra henne)
Hun var med i ungdommens kulturmønstring 2007 med flere maleri. Et av bildene ble med videre.
Hun skal stille ut bilder på salgsmesse i regi av Roger Storsve ganske snart.
Hun går på kunstlinja til Trøndertun folkehøgskole dette året.
Hun har som mål å komme inn på kunstakademiet i Trondheim om resultater og økonomi tillater det.

Som pappa for Oda tillater eg meg å komme med dette forslaget.

Oddbjørn Svendgård                                                                                          send søknad Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

19.11.08

Ulf Forseth Indgaard  - som PDF
Litt om meg selv:
Jeg er 19 år gammel og driver med orientering der jeg representerer Frol IL. Jeg går nå fjerde og siste år på idrettslinja på Steinkjer videregående skole. Jeg tar videregående over fire år for å få bedre tid til å satse på idretten. Til neste høst tenker jeg å begynne å studere, da kommer jeg til å studere med redusert belastning for å få tid til trening og samlinger. Dette medfører at jeg ikke får fullt stipend.

2008 sesongen har vært helt fantastisk for meg. En av de absolutt største høydepunktene var junior VM som gikk i Göteborg i starten av juli. Her hadde jeg som mål å bli topp ti, etter løp der jeg presterte svært godt fikk jeg med meg sølv på mellomdistansen og bronse på stafetten, der jeg løp 1. etappe for Norges førstelag. Jeg ble nr. 16 på sprinten, også dette er jeg svært godt fornøyd med.

Høstsesongen ble nesten enda bedre enn vårsesongen. Der var NM-uka i Tromsø i september det største høydepunktet. På de tre NM-distansene som gikk her fikk jeg med meg tre medaljer. Gull på langdistanse for juniorer, gull på mellomdistanse for juniorer og sølv på stafett for senior. Denne sølvmedaljen var kanskje den prestasjonen jeg er mest fornøyd med denne sesongen. I august fikk jeg også gull i NM-ultralangdistanse. På de avsluttende NM og norges-cupløpene i september avsluttet jeg sesongen med sølv på NM-sprint og gull på jr. NM stafett.

Neste års største mål er jr. VM som går i Italia, her håper jeg å være med å kjempe om medaljer, spesielt på langdistansen.

Det er jo også en drøm å få løpe VM i Trondheim i 2010, selv om jeg da er førsteårs senior vil jeg være med å kjempe om en plass på laget da.

For å bli en god orienteringsløper krever det god utholdenhet og god o-teknikk. For å oppnå det må man trene i mange forskjellige terrengtyper for å opparbeide seg erfaring. Vi har ikke så variert terreng i Trøndelag, så det kreves mye reising for å oppsøke forskjellig terrengtyper i inn- og utland. Stipendpengene vil bli brukt til å dekke reise og opphold i forbindelse med trening og konkurranser. Til våren skal klubben blant annet ha en ti dagers treningssamling i Spania og en ukes samling i Østfold, begge disse med store egneandeler.

Håper på en positiv behandling av søknaden.

Vennlig hilsen
Ulf Forseth Indgaard
                                                                                           send søknad Forslag til kandidater kulturpris/-stipend og innsats/ildsjelspris 2003 - klikk konvolutt ^

udatert Maja Roel
 - søknad PDF
 - CV PDF
 - presentasjonsDVD  (streaming) for dansekunstner Maja Roel

2002 | 2003 | 2004  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | saksbehandler: Frode A. Hallem
<<kulturpris | DIN mening>>

Gå til Levangerkommunes hovedside ^