Gå til Levanger kommunes hovedside

Kulturpris/-stipend - innsats-/ildsjelspris - Retningslinjer for tildeling
<< kultur og idrett | kulturprisvinnere/stipendiater>>
sist oppdatert: 12.11.08

                 


RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURPRIS

Formål

Levanger kommunes kulturpris skal tjene to formål:

Forslagsrett

Tildeling


RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV ILDSJELPRIS

Formål

Levanger kommunes ildsjelpris skal tjene to formål:

Forslagsrett

Tildeling


STATUTTER FOR TILDELING AV LEVANGER KOMMUNES KULTURSTIPEND

Formål
Stipendet er ment å være:

Stipendet forutsettes brukt til utdannelse/videreutvikling.

Søknad
Stipendet kan søkes av :

Søknad om stipend skal inneholde opplyninger om søkerens tidligere utdannelse og virksomhet. Søkeren skal også legge fram en plan for bruken av stipendet. De som mottar stipend skal avgi en rapport til hovedutvalg for kultur og miljø om bruken av midlene.

Søknadsfristen fastsettes for hvert år av Driftskomitéen. I god tid før fastsatt søknadsfrist kunngjøres stipendet på høvelig måte.

Tildeling
Stipendet deles ut årlig av
Driftskomitéen.

<

Gå til Levanger kommunes hovedside ^