Gå til Levanger kommunes hovedside

Felling av vilt

sist oppdatert: 04.11.09 -
nye sider>>

Elgjakt | Sett elgfaktaelg - skograpport PDF | som word                                                            * excel
Fellingstillatelser elg 2000 2001 2002   2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fellinger 2000 2001
statistikk

2002*| PDF
statistikk

2003*| PDF  2004*| PDF
statistikk
PDF
2005*| PDF
statistikk PDF
2006*|
PDF

statistikk PDF
2007*|
PDF
info
2008*|
PDF

statistikk PDF
Hjortejakt | Sett hjortfakta

Fellingstillatelser hjort

2000 2001    2003       2007
PDF
 
Fellinger 2000 2001 2002 2003   2005 2006*|
PDF
2007
info
2008*|
PDF

Rådyrjakt |  fakta

Fellingstillatelser rådyr

2000                  
Fellinger 2000 2001

2002

  2004 2005      

Fellingsavgifter vedtatt 11.06.2001, sak 25/01, Levanger viltnemnd:


Art

Dyr
Fellingsavgift,
kr.  pr.  dyr
Elg Voksent dyr 400 
Elg Kalv 230
Hjort Voksent dyr 300
Hjort Kalv 180

Jegeravgiftskort | Jegerprøve | Jegerregisteret | Spørsmål/svar om jakt | Forskrift om jegerprøve |

Årsrapport 2000 - Viltnemnda

- nye sider>>
Gå til Levanger kommunes hovedside
^