Gå til Levanger kommunes hovedside

Levanger arboret
<< tjenestetorget

Jon Ramstad
Tlf.: 740 82469
Mob.: 976 72184

 • May-Lis Sjåstad, leder
 • Arne Ramdal, nestleder
 • John Grønli, styremedlem
 • Hans Heierås, styremedlem
 • Einar Skjetnemark, styremedlem
 • Per Arne Kolberg, varamedlem
 • Gunnbjørn Modell, varamedlem
 • Gunnar Jarle Sorte, varamedlem

Arboret betyr en samling av  tre og busker (arboret er latin og skal uttales med «t» i enden)

Beliggenhet
Arboretet ligger i Staupsmarka mellom Levanger v.g. skole, Staup og Nesheim skole. 

Adkomst
Fra to merka gangstier fra Eidsbotnvegen og fra  P-plass på Staup.  

Stiftelse
Levanger Arboret ble stiftet den 19.05.99 med vedtekter godkjent av Fylkesmannen.
Stiftelsen er registrert i Brønnøysundregistrene med org. nr. : 981472616

Arboretet disponerer et areal på 110 daa. 73 daa er stilt til disposisjon av Levanger kommune og Levanger v.g. skole, Staup. I tillegg leies det inn 37 daa av to naboeiedommer.

Stiftelsen ledes av et styre på sju personer med representanter fra Levanger kommune, Levanger v.g. skole, Staup og hagelaga i fylket i tillegg til fire medlemmer valgt blant medlemmene i arboretet.

Formål
Formålet med arboretet er å samle tre og busker som er plantet i Midt-Norge og importere «nye» planter fra utlandet for å se hvordan disse klarer seg i vårt klima. Videre tar en sikte på å legge forholdene til rette for at området skal bli brukt til friluftsformål.

Alle plantene  har navneetiketter som viser plantefamilier, norske og latinske navn, planteår, planteleverandør og registreringsnummer.

Fram til og med år 2003 er det i alt planta ut over 1.100 forskjellige sorter. Plantene settes ut i grupper på 3 - 10 av hver sort

Drift
Drifta av arboret er basert på dugnad. 

Brukere
Brukerne av arboretet er hageeiere, planteskoler, hagesentre, skoleungdom og andre interesserte.

Veiene i arboretet er for det meste dekket med flis og egner seg derfor meget godt for trimmere og turgåere. Gapahuk og lavvo.

Arboretet er åpent for alle, men hjelp oss med å holde orden.

Tråkk ikke på plantene og bryt ikke av greiner eller blomster.

Sponsorinntekter
Innkjøp av planter og andre investeringer er avhengig av sponsorinntekter.

Fra Levanger v.g. skole, Staup får vi låne teknisk utstyr og Felleskjøpet har gitt oss en brukt traktor. Staupslia Hagesenter, Gynnilds  Hagesenter, Steinkjer Hagesenter og Arentz og  Munkeby Anleggsgartneri har vært imøtekommende med rabatter på plantekjøp.  

Følgende har støttet oss direkte med penger:
Coop Inntrøndelag, Fokus Bank, Gjensidige Nor, Levanger Vel, Magneten Drift A/S, Norske Skog, Reinsjø fjellstyre, Skogn fjellstyre, Sparebank 1, Trønderfrukt A/L, Kontakturvalget for skogbruket i Levanger og i Nord-Trøndelag. 

Fylkesmannens landbruksavdeling har gitt betydelig støtte fra ordningen med spesielle tiltak i  landbrukets kulturlandskap.

Velkommen som medlem
Vi ønsker flere medlemmer i stiftelsen.

Medlemskontingenten per år er:

 • Enkeltmedlem:         kr.   100,-

 • Familie:                     kr.   150,-

 • Lag og foreninger:  kr.    200,-

 • Firma:                        kr. 1.000,-

Adresse: Levanger Arboret, Verdandes v. 5, 7600 Levanger,
Bankkonto: 4420 08 61865

O-KART
Frol IL ha utarbeida o-kart for området.

Vi ønsker deg velkommen til en tur  i Arboretet
GOD TUR

Levanger arboret - klikk for større foto

Levanger arboret - klikk for større foto

Levanger arboret - klikk for større foto

Levanger arboret - klikk for større foto

<
Gå til Levanger kommunes hovedside
^