Gå til Levanger kommunes hovedside KFU - Kommunalt forelderutvalg i Levanger  - (tidligere FGIL)
<< undervisning | FAU | skoleoversikt | tjenestetorget >>
<< | sist oppdatert: 12.05.09 | Meld endringer: Meld endringer på oversikten
  Gåt il nettstedet Foreldreutvalget for grunnskolen

siste: Driftskomiteen – FAU – Enhetsledere oppvekst. Referat fra dialogmøte 06.05.09 PDF

-------------------------------------------------------------

Dokumenter, kronologisk, nyeste øverst (PDF), søk med Ctrl+F:

22.01.09 Referat fra KFU 22.01.09 PDF
10.12.08 Ekstraordinært årsmøte FGIL  - referat (regnskap 31.05.06-30.04.07 PDF)
10.12.08 Ekstraordinært årsmøte FGIL - Revitalisering av FGIL (kommunalt foreldreutvalg i Levanger kommune) - innkalling
25.09.08 Kurskveld FGIL og FAU 25.09.08 (powerpoint) - Trude Nøst
25.09.08 Kurskveld FGIL og FAU 25.09.08 (powerpoint) - Øyvind Næss, FUG
18.06.08 Møte med Driftskomiteen og FAU 18.06.08
18.10.07 Samarbeide hjem-skole PDF - powerpoint  -  Trude nøst
06.06.07 Møte med Driftskomiteen og FAU 06.06.07 PDF
06.06.07 Ekstraordinært årsmøte, valg, 06.06.07 PDF
11.05.07 Årsmelding 2006/2007 PDF
16.01.07 FGILs uttalelse til læringsstrategier/stiler PDF - høring
21.11.06 FGILs uttalelse til Budsjett 2007 PDF - høring
16.11.06 Invitasjon til møte og kurs - FAU/FGIL PDF
 -
Oppvekst Levanger powerpoint - Geir Mediås
 -
Skolering FAU powerpoint - Lars Einar Karlsen
 -
Oppsummering samspillet Hjem - Skole PDF
02.11.06 Innspill til forslaget til kommunebudsjett for 2007 PDF - (jfr. Økonomiplan)
20.10.06 Deltagelse på konferanse om kunskapsløftet og foreldremedvirkning - Sammendrag PDF  -  jfr. FUG.no
04.04.06 Uttalelse fra FGIL til Kunnskapsløftet PDF - frist 06.04.06  (word)
Kunnskapsløftet - Høring
10.02.06 Til FGIL fra rådmannen (svar på 23.01.06)
Brukerundersøkelser våren 2006 PDF
23.01.06 Til rådmannen fra FGIL
Brukerundersøkelser våren 2006. Vi viser til skriv fra Utdanningsdirektoratet av 16.01.06 til skoleeiere og skoleledere om dette emnet (Utdanningsdirektoratets referanse 2006/181)  PDF
23.10.05 Kvalitetsløftet i skolen i Levanger - høring - uttalelse fra FGIL
høringen
24.08.05 Viser til ditt brev av 04.08.05 om budsjettsituasjonen i Levanger kommune og konsekvensene for grunnskolen (til rådmannen)
14.08.05 Til FAU lederne  ved grunnskolene i Levanger, skole og økonomi
02.08.05 Viser til korsponddanse i forbindelse med saken om nedlegging av Levanger skole og de økonomiske konsekvensene av dette vedtaket (til rådmannen)

Vedtekter PDF - word

KFU - Styret etter årsmøte 2008  PDF

komplett oversikt m/kontaktinfo PDF

FAU | skoler

Møter
06.05.09 Driftskomiteen – FAU – Enhetsledere oppvekst. Referat fra dialogmøte 06.05.09 PDF
22.01.09 Referat fra KFU 22.01.09 PDF
22.10.08 Møte med Driftskomiteen/FAU PDF
06.06.07 Møte med Driftskomiteen/FAU PDF
06.06.07 Ekstraordinært årsmøte PDF
31.05.07 Årsmøte sakliste PDF
08.03.07 Møte m/FAU referat PDF
08.03.07 Møte m/FAU innkalling PDF
29.01.07 Møte m/Nøst referat PDF
16.01.07 Styremøte referat PDF
01.11.06 Styremøte referat PDF
31.08.06 Styremøte referat PDF
13.06.06 Årsmøte referat PDF
24.05.06 Møte med Driftskomiteen referat PDF
16.03.06 Styremøte referat PDF
19.01.06 Styremøte  PDF
31.10.05 Møte FAU-ledere og kommuneadministrasjonen - referat  PDF
Rådmannens orientering powerpoint
19.09.05 Innkalling FAU-ledere PDF - Referat PDF
13.06.05 Årsmøte PDF | word
29.11.04 FGIL-møte, innkalling PDF | word
18.10.04 Styremøte PDF | word
Tildeling av midler til elever med spesielle lærevansker - høringsuttalelse PDF - Joulf Lello
16.06.04 Styremøte PDF | word
12.05.04 Årsmøte 2004, referat PDF | word
15.04.04 Storforeldremøte | som word
29.09.03 Styremøte | som word
04.11.02 Møte m/FAU-ledere
Historikk

Styret etter årsmøte 2007  PDF

 • Inger Lise Utler Hemb, fung.
 • Kjell Otto Haugan
 • Liv S. S. Munkeby
 • Sahar Ismail
 • Narve Letnes

  varamedlemmer:
 • 1. Ingvild Eggen
 • 2. Line Thorsen

  andre:
 • revisor Oddgeir Tanem
 • valgkomité:
  Ingebjørg Johansen
  Laila Grande
  Gjertrud Aas

Årsmelding 2006/2007 PDF

Styre 2006/2007 - årsmøte 2006  PDF

Årsmelding FGIL 2005/2006  PDF
 - word

<<
<< undervisning
| FAU | skoleoversikt | tjenestetorget >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^