Gå til Levanger kommunes hovedside

Innskriving av høstens 1. klassinger 2002
<< skole | skolerute | skoleoversikt>>
<<
| >>

Elever som fyller 6 år i løpet av 2002 og skal begynne ved de kommunale skolene i Levanger kan skrive seg inn slik:

Markabygda skole: torsdag 14.februar  kl. 16.00 - 17.00
Mule oppvekstsenter: onsdag 13.feb kl 0900 på 1.klasserommet jfr tilsendt brev
Åsen barne- og ungdomsskole : tirsdag 12. februar kl 17.00 - 18.00 på 3. klasserommet i "nyskolen".
Ekne skole/Tuv oppvekstsenter: Onsdag 13.02. kl. 18.00-19.00
Halsan skole: Torsdag 14.02. kl. 17.00-19.00
Ytterøy skole – Alle 1. klassinger får eget brev om innskriving 11.02.
Lysaker skole:  Torsdag 14.02 kl 1700 – 2000 i småskoleavdelinga
Nesheim skole:     tirsdag 12/2  fra kl. 18.00 : Alle med etternavn som starter på A til H.
   
                   
       onsdag 13/2  fra kl. 18.00 : Alle med etternavn som starter på J til Å.
Levanger Oppvekstsenter
onsdag 13.02 kl 1200 – 1800. på Hegle skole
NB: Alle elever  fra Hegle og Levanger  skrives inn ved Hegle skole
Okkenhaug oppvekstsenter : onsdag 13.02 kl 1330 - 1700

Viktig: Grensa mellom Levanger oppvekstsenter og Nesheim skole går i Levangersundet.
Alle elver på Nesset-sida av Sundet skal skrives inn ved Nesheim.

Velkommen!

<< skole | skolerute | skoleoversikt>>
<<
| >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^