Gå til Levanger kommunes hovedside

Innskriving av høstens 1. klassinger 2003
<< skole | skolerute | skoleoversikt>>
<<
>>

Alle barn som er født i 1997 skal begynne på skolen høsten 2003.
Levanger kommune ønsker alle nye førsteklassinger velkommen til sin skole.

Ekne / Tuv Oppvekst:
Ekne:
Torsdag 06.02. Alle møter kl. 18.00
Tuv: Mandag 03.02. Alle møter kl. 18.00

Halsan skole: Torsdag 06.02. Alle møter kl. 17.00

Levanger Oppvekstsenter:
Hegle: Onsdag 05.02. kl. Oppmøte mellom 12.00 – 18.00 (Alle barn fra Hegle og Levanger krets skrives inn ved Hegle)

Okkenhaug: Mandag 03.02. Alle møter kl.15.00

Mule Oppvekstsenter:  Onsdag 05.02. Alle møter kl. 09.00

Nesheim skole: Tirsdag 04.02. Oppmøte mellom 17.30 – 20.00 - Etternavn på bokstavene A-L
Onsdag 05.02. Oppmøte mellom 17.30 – 20.00
- Etternavn på bokstavene M-Å                                                              

Skogn barne- og ungd.skole:
Lysaker: Onsdag 05.02. Alle møter kl. 17.00
Markabygda: Onsdag 05.02. Alle møter kl. 10.30

Ytterøy skole: Brev sendt til heimene.                                              

Åsen barne- og ungdomsskole: Torsdag 06.02. Alle møter kl. 18.00

Velkommen!

<< skole | skolerute | skoleoversikt>>
<<
>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^