Gå til Levanger kommunes hovedside

Innskriving av høstens 1. klassinger 2004
<< skole | skolerute | skoleoversikt>>
<<
>>

Innskriving av elever til 1.klasse høsten 2004 i Levanger kommune, skjer i uke 7.
Alle barn som fyller seks år i kalenderåret 2004 skal skrives inn. Likeså barn som har hatt utsatt skolestart. Elevene skrives inn ved personlig oppmøte på den skolen han/hun sokner til.
Eventuelle spørsmål rettes til den aktuelle skolen. 

Ekne skole:
Onsdag 11.02.  kl. 17.30 – 19.00

Halsan oppv.s.:
Onsdag 11.02.  kl. 17.00

Frol oppv.s. (Hegle):
Onsdag 11.02.  kl. 15.00 – 18.00

Levanger skole:
Onsdag 11.02.  kl. 17.00 – 19.00 Alle med etternavn på  A- G.
Torsdag 12.02. kl. 17.00 – 19.00 Alle med etternavn på H - Å
Alle elevene får personlige brev. 

Markabygda skole:
Onsdag 11.02.  kl. 18.00 – 20.00

Mule oppv.senter:
Onsdag 11.02.  Gruppe 1 kl. 09.00. Gruppe 2 kl. 11.30.

Elevene får brev.

Nesheim skole:
Mandag 09.02.  kl.17.30: Alle med etternavn som begynner med A-M

Tirsdag 10.02.  kl. 17.30: Alle med etternavn som begynner med N-Å

Okkenhaug oppv.s.:
Onsdag 11.02.  kl. 16.00. Oppmøte på naturleikeplassen

Skogn b/u:
Onsdag 11.02.  kl. 16.00 – 19.00. Elevene får brev.

Tuv oppv.s.:
Torsdag 12.02.  kl. 17.00

Ytterøy oppv.s.:
Elevene får brev med nødvendige opplysninger

Åsen oppv.s.:
Torsdag 12.02.  kl. 17.00

Velkommen!

<< skole | skolerute | skoleoversikt>>
<<
>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^