Gå til Levanger kommunes hovedside

Elevavgifter i musikkskolen 2008
<< musikk- og kulturskolen
<<

For hver elev pr. år:

Musikal

kr. 3.000,-

Sang/instrumentalopplæring

kr. 2.000,-

Dans/drama/bilde

kr. 2.000,-

Aspiranter

kr. 2.000,-

Sjonglering

kr. 2.000,-

Musikk og danseleik

kr. 1.600,-

Instrumentleie

kr. 280,-

<<