Gå til Levanger kommunes hovedside

Kunnskapsløftet - Levanger kommune og Verdal kommune
 

Verdal kommune - klikk for å gå til hjemmesideVerdal kommune

Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av hele grunnopplæringen i skolen i Norge.

Det er gitt statlige og kommunale midler til å iverksette både samarbeids- og utdanningstiltak for det pedagogiske personalet i grunnskolen.

 1. Videreutdanning for pedagogisk personell

 2. Reformrelatert utvikling og utvikling av kultur for læring

  • Skolen som lærende organisasjon

  • Nye læreplaner

  • 2 fremmedspråk

  • Fysisk aktivitet

  • Utdannings- og yrkesrådgiving

 3. Kompetanseutvikling for ledelsen av den enkelte skole og lærebedrift

Hvorfor
Lærere og elever skal settes i bedre stand til å møte kunnskapssamfunnets utfordringer ved å skape en bedre kultur for læring for et felles kunnskapsløft.
 

Historikk:
15.04.10 Fagdag utdanningsvalg 15. april 2010 - frist: 07.04.10
21.01.10 Kurs i gjennomgang av Skoleavtalen 2.0 - frist: 15.01.10
27.11.09 Foredrag ”Bedre vurderingspraksis” - frist 25.10.09
01.10.09 Forebygging av lese- og skrivevansker i barnehagene - frist 25.09.09
01.10.09 Lese- og skriveopplæring i grunnskolen; ”Vi var på plass med ett” – hva kan vi gjøre? - frist 25.09.09

13.05.09

Aksjonslæring - forskende partnerskap i skolen - Tom Tiller

 

Kurs i matematikk for matematikklærere Torsdag, 30.april kl 09-15 - Frist: 24.04.09

 

Kurs i Geogebra for matematikklærere på u-trinn og vg - påmeldingsfrist 01.04.09

 

Læringsmiljø - klasseledelse for Frol OS, u-trinn, Verdalsøra ungdomsskole og Vuku OS, u-trinn. Målgruppe: Skoleledelsen og pedagogene - januar 2009-januar 2010

 

Kurs i Muntlig eksamen i fremmedspråk 03.03.09 - påmeldingsfrist 20.02.09

 

ENGELSK metodikk for u-trinnene 19.02.-16.04.09 - påmeldingsfrist 10.02.09

13.01.09

Engelsk for u-trinn - påmeldingsfrist: 13.01.09 - obs! startdato endret til 29.01.09
AVLYST GRUNNET SYKDOM

02.01.09

Mål og kjennetegn på måloppnåelse 02.01.09

 

Appetitt-kurs i nybegynner spansk for ansatte i Levanger og Verdal kommuner og NAVskoleåret 2008-09 - påmeldingsfrist: 22.09.08

 

Forelesningsplan SPANSK FOR LÆRERE 1. semester, høst 2008
- obligatorisk arbeid - info

 

Plan for gjennomføring av 30 sp ENGELSK FOR LÆRERE (HiNT)

 

Plan for Videre kurs i matematikk didaktikk 18 sept 2008 – 17. april 2009

18.09.08

Videre kurs i matematikk didaktikk 18 sept 2008 – 17. april 2009 for lærere på barnetrinn og førskole i Verdal /Levanger som gikk kurs skoleåret 2007/08.
- påmeldingsfrist 05.09.08 -  plan for gjennomføring

16.08.08

Avisartikkel: Kunnskapsløftet i Levanger kommune
Skolen kan ikke lære elevene alt, men den kan lære dem å lære
PDF

20.05.08

Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner - høring 2008-2009
- høringsfrist: 20.05.08

30.04.08

Matematikk didaktikk (3. kurs) 8 mai - 13. juni 2008. Begynnende opplæring for lærere på barnetrinn og førskole i Levanger / Verdal - frist: 30.04.08

 

Karriereveiledning – hele skolens ansvar - 06.03.08 og 07.03.08

 

Teknologi og design i Nord-Trøndelag fylke - januar og mars 2008

02.01.08

Læringsstrategier - Modul 3a: Tankekart, styrkenotat, kolonnenotat, to-kolonnenotat - Alle pedagoger og assistenter i grunnskolen i Levanger

15.12.07

Begynneropplæring i norsk - januar-mars 2008

30.11.07

Voksenrollen i SFO - for SFO-ansatte i Levanger kommune 30.11.07

16.11.07

Matematikk didaktikk
Begynnende opplæring for lærere på barnetrinn og førskole i Levanger / Verdal

15.11.07

Norsk for språklige minoriteter

15.09.07

Gratis kurs i ”Daglig fysisk aktivitet og grunnleggende tilpasset opplæring” med både teori og praksis i skolen PDF - Frist: 15.09.07

15.09.07

Matematikk didaktikk - Begynnende opplæring for lærere på barnetrinn og førskole i Levanger / Verdal PDF - Frist: 15.09.07

15.09.07

Kunstfag studieåret 2007/2008 PDF - Frist: 15.09.07

31.08.07

Gratis kurs i engelsk, høst 2007 PDF - Frist: 31.08.07

 

Matematikk for lærere på barnetrinn i Levanger / Verdal 02.02.07 - 08.06.07  PDF

 

Daglig fysisk aktivitet i skolen 27.03.07, 11.04.07 og 18.04.07  PDF

 

Norsk - litteraturkunnskap, informasjonskompetanse, skolebibliotek samt lese- og skriveopplæring  22.02.07 osv. PDF

 

Rammer for stipend og utdanningstiltak i kunnskapsløftet PDF - frist 01.11.06

 

”Eksperimenter MER!”  PDF
Gratis kurs med gratis lunsj fra Vitensenteret – 5. oktober 2006, kl. 09:15-16:00
Maks 25 deltagere - Tone Volden Rostad

 

Kurs - Litteraturkunnskap, informasjonskompetanse, skolebibliotek samt lese- og skriveopplæring - 6 samlinger fra 3. oktober til 21. november 2006 PDF
 – frist: 26.09.06 - Norskkurs for alle pedagoger i grunnskolen Verdal og Levanger

23.02.06

Fagdag i læringsstiler med Tone Guldahl  PDF
Målgruppe: Pedagogisk personell i Levanger kommune med samarbeidsparter
Tid: 23. februar kl 0830 – 1600
Sted: Aulaen på Verdal VG skole

02.01.06

Undervisningspersonell med assistenter i  Levanger og Verdal inviteres til Aulaen, Verdal VG skole 2. januar 2006. Tema: Ledelse i klasserommet  PDF

Klikk for å åpne brosjyre i PDF-format

Kunnskapsløftet.no

Kvalitetsløftet i skolen i Levanger

Prosjektansvarlig :
Randi Segtnan,  Verdal
Prosjektleder
Tone Volden Rostad, Levanger

Prosjektgruppe, rådgivende funksjon:
Trude M. Nøst, kommunalsjef, Levanger
Torje Munkeby, Ekne/Tuv OS
Marit Hofstad, Stiklestad B-skole
Rune Martinsen, PPT Verdal
Bjørg Holmen, PPT Levanger
Mina Birgitte Rudi, Utdanningsforb. Levanger
Arnold Hjelde Utdanningsforb. Verdal

Kunnskapsløftet plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner
Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolene i Levanger og Verdal kommuner PDF


Behandling

Lokale læreplaner Levanger

Historikk
Prosjektgruppe, rådgivende funksjon:
 - Geir Solberg, Verdalsøra u-skole
 - Geir Mediås, Nesset u-skole
 - Aud Sægtnan, Utdanningsforbundet
 - Hilde Føll, Utdanningsforbundet
 - Arvid Vada, ass. Rådmann Verdal
 - Hans-Jakob Krabseth, Levanger
------------
Revidert planutkast mars 2006 PDF - høring

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolene i Levanger og Verdal kommuner PDF 2005
- 2007

Behandling

Kvalitetsplan Levanger
 - forslag 03.11.05 PDF
Plan for kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren Verdal
 - sluttrapport forprosjekt 2004

Klikk for kompetanseplan i PDF
Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolene i Levanger og Verdal kommuner PDF
2008-2009


Gå til Levanger kommunes hovedside ^