Gå til Levanger kommunes hovedside

MOT i Levanger kommune
<< skole
 

Gå til MOT's hjemmeside
 

 -  Nye sider>>

Historikk

Levanger ble MOT-kommune i juni 2002.

større plakat:  450 | 800 | 1600

 

 

Det første året ble brukt til utdanning av MOT-informatører og planlegging av arbeidet.
Høsten 2003 startet MOT-arbeidet opp i 8. klassene ved fire av kommunens fem ungdomsskoler.

 
 

Ny MOT-avtale signert 02.06.05 - klikk for større foto, eller velg størrelse under foto

  Overlevering Manifest 05.09.06 - klikk for større foto, eller velg størrelse under Overlevering Manifest 05.09.06

Sammen med
MOT-informatører

større foto 1000 | 1600 | 2000
© abr 05.09.06

Ny MOT-avtale signert 02.06.05
større foto: 900 | 1500 | 2048
© Gøril Engesvik - Levanger-Avisa - 02.06.05

Overlevering Manifest 05.09.06 - klikk for større foto, eller velg størrelse under Overlevering Manifest 05.09.06 - klikk for større foto, eller velg størrelse under Overlevering Manifest 05.09.06 - klikk for større foto, eller velg størrelse under
større foto 1000 | 1600 | 2700
Distriktsleder Nord-Trøndelag Tore Sandnes
Kommunekontakt: Hartvik Eliasson
Ordfører Odd Thraning
© abr 05.09.06
større foto 1000 | 1600
Tore Sandnes
© abr 05.09.06
større foto 1000 | 1600
Tore Sandnes
Ordfører Odd Thraning
© abr 05.09.06
Overlevering Manifest 05.09.06 - klikk for større foto, eller velg størrelse under Overlevering Manifest 05.09.06 - klikk for større foto, eller velg størrelse under Overlevering Manifest 05.09.06 - klikk for større foto, eller velg størrelse under
større foto 1000 | 1600
Tore Sandnes
Ordfører Odd Thraning
© abr 05.09.06
større foto 700 | 1000 | 1600
Ordfører Odd Thraning
© abr 05.09.06
større foto 1000 | 1600 | 2000
© abr 05.09.06


Noen fakta om MOT

MOT ble startet våren 1994 som et prosjekt under navnet: ”Norske Toppidrettsutøvere mot Narkotika.” Dette navnet ble etter hvert vedtatt forkortet til MOT. Organisasjonen har siden 1996 vært en stiftelse i stadig utbredelse.

Organisasjonens mål og visjoner er, slik de selv presenterer dem:

 • MOT skal innen 1.juli 2005 være inne med sitt skoleprogram til minimum 80% av skoleelevene i ungdomsskolen
 • MOT skal innen 1.juli 2005 være et valgfag ved de fleste ungdomsskoler og videregående skoler
 • Innen 1.juli 2005 skal det være MOT-tillitsvalgte ved minimum 30 % av ungdomsskolene og de videregående skolene i landet
 • Innen 1.juli 2005 skal MOT ha minimum 400 skolerte informatører
 • Innen 1.juli 2005 skal MOT ha minimum 150 samarbeidskommuner
 • Innen 1.juli 2005 skal MOT ha minimum 310 aktive medspillere (idrettslag og frivillige organisasjoner)
 • Det er et mål for MOT å være etablert med kommunikasjonskurs på svangerskapskurs
 • MOT skal være ledende innen pedagogisk utdannelse  både med hensyn til oppvekst og leder- og organisasjonsutvikling
 • MOT-skolen, en tre-årig videreutdanning etter v.g.skole, skal ha sitt første kull innen høsten 2005.

Hovedintensjonen med MOT-pedagogikken er å utvikle en pedagogikk som skal redusere mobbing, vold og rusmisbruk.
MOT-pedagogikkens tre grunnprinsipper er:

MOT til å si nei

 • Ungdom tar ofte valg ut fra situasjonen og omgivelsene de er i.  De tar valg med bakgrunn i et eksternt press uten å være bevisst på hvilke konsekvenser det kan ha for deres medmennesker.

 • MOT til å si nei, handler om å ta ansvar for seg selv ved å bruke ”indre bremser” og impulskontroll slik at det læres å bruke fornuft der press kan føre oss inn på farlige spor.

 • MOT til å si nei, handler om å håndheve regler, samt være tydelige til omgivelsene.

MOT til å leve

 • MOT til å leve, handler om å ”gripe dagen/livet.” En av de største drivkreftene  i mennesket er å kunne føle at de har en meningsfull hverdag hvor man stimuleres  til målsettinger, drømmer, aktive interesser og stimuli.

MOT til å bry seg

 • MOT til å bry seg handler om mennesker som viser medfølelse og omtanke for andre. Det dreier seg om bevisstgjøring av hvilke konsekvenser egne handlinger kan ha for andre og seg selv. MOT til å bry seg handler også om å skape en utviklingsstøttende kommunikasjon, relasjon og samspill mellom mennesker. Det å bry seg skal stimulere til miljø som er nettverksforsterkende, trygghetsskapende og konfliktdempende.

<< skole
 

Gå til Levanger kommunes hovedside ^