Gå til Levanger kommunes hovedside

Skolefritidsordningen - satser 2008
<< undervisning
<<

 
Helplass Redusert plass

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd.
Halsan, Frol OS, Lysaker og Mule
(ingen søskenmoderasjon):

Maks.
kr. 1.850,-
Maks.
kr. 1.300,-

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for et heldagsopphold
Tuv
(30% søskenmoderasjon):

Maks.
kr. 1.850,-
Maks.
kr. 1.300,- 

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd.
Nesheim
(30% søskenmoderasjon):

Maks.
kr. 1.850,-
Maks.
kr. 1.300,- 

Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd.
Åsen
(20% søskenmoderasjon kun på helplass):

Maks.
kr. 1.850,-
Maks.
kr. 1.300,- 

Kjøp av enkeltdager:

  Maks.
kr. 125,-

Kjøp av enkelttimer:

  Maks.
kr. 70,-

Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime):

kr. 185,-

1.
Vedtatte betalingssatser for 2007 gjelder ut skoleåret 2007/08
Nye betalingssatser 2008, gjelder fra 01.08.2008

2.
Det delegeres til enhetslederne å fastsette priser under maksgrensen.
Det forutsettes sjølkost.

<<