Gå til Levanger kommunes hovedside

Undervisningstjenester
 

 

Nye nettsider>>

 

Biologisk mangfold i Levanger
Brukerundersøkelse
 - 2004 PDF
 - 2002
"Skolestruktursaker" - lenkesamling
Statistikk
- forventet utvikling 2006-2011
barneskole
- elever/klasser 2002-2010
PDF  |  excel
- elever/klasser 2006-2007
- elever/klasser 2005-2006
- elever/klasser 2004-2005
- elever/klasser 2003-2004
- elever/klasser 2002-2003
Studentveiledning - praksis, helsefag
Utenlandsstudier - elever, lærere
Økonomiske fordeling mellom oppvekstområdene (2006)
Dokumenter mm (kronologisk):
18.01.05 Forskrift om nytt skolested for elever ved Levanger skole - høring
15.12.03

Forslag til endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter - Rådmannens vedtak PDF

18.11.03 Forslag til endring av dagens organisasjonsmodell - barnehage/skole/oppvekstsenter - Høringsfrist 28.11.03
18.06.03 Rådmannens brev av 18.06.03 til foreldre/foresatte ved Levanger Oppvekstsenter:
ENDELIG INFORMASJON OM ORGANISERING AV KLASSER I LEVANGER OPPVEKSTSENTER (LOS) SKOLEÅRET 2003/04 OG SKOLEÅRET 2004/05  PDF
(Levanger OS' brev vedr. samme sak - TRUKKET TILBAKE)
  ENØK i skolene - Energiøkonomisering for et bedre miljø. Grunnskoleprosjekt i Levanger kommune
1996/97 – 2000/01. Sluttrapport. (word)  |  UVK sak 49/01

 

Gå til Levanger kommunes hovedside ^