Gå til Levanger kommunes hovedside

Skoleoversikt
<< undervisning

sist oppdatert: 13.11.09  | Meld endringer: Meld endringer på oversikten

Ekne skole
Frol OS
Halsan skole
Mule/Okkenhaug OS
Nesset u-skole
Nesheim skole
Sjefsgården voksenopplæring
Skogn BU
Tuv skole
Ytterøy skole

Nye skolesider >>

Historisk

Levanger skole nedlagt fra 01.07.05, kom-sak 006/05 | kart | foto |

A-skolen
(Kings Road), Gamle Kongeveg, 7600 Levanger

Markabygda skole, avviklet våren 2004, kom-sak 013/04.
Montessoriskole fra høsten 2004

Frol ungdomsskole endret navn til Frol OS Ungdomstrinnet fra 01.01.04
Hegle skole endret navn til Frol OS Barnetrinnet fra 01.01.04

Levanger oppvekstsenter (resultatenheten) - Opphørt pr. 01.01.04 - vedtak
Levanger skole opprettet som egen resultatenhet
(program for 200 årsjubileum 2003)
Okkenhaug oppvekstsenter overført til Mule oppvekstsenter

Hegle skole overført til Frol oppvekstsenter

Steinerskolen i Levanger forsøkt oppstartet 2002

Finne skole  - kart
skolen nedlagt fra høsten 2000 | kommunestyrevedtak 12.04.00

Gjemble skole  - kart
skolen nedlagt fra høsten 2000 | kommunestyrevedtak 12.04.00
(skolen opprettholdt til høsten 2001 på grunn av plassmangel ved Nesheim)

Solhaug skole - kart
skolen nedlagt fra høsten 2000 | kommunestyrevedtak 12.04.00

Reithaug skole - se Åsen barne- og ungdomsskole 
Endret navn fra 01.08.01 UVK 042/00

<< undervisning
Gå til Levanger kommunes hovedside ^