Gå til Levanger kommunes hovedside

Skoleruta 2009-2010
<<undervisning | skolestart | tjenestetorget >>
<<  |  sist oppdatert: 06.08.09

Den enkelte skole kan ha noe avvik i sin skolerute. Kontakt skolen.       |  brev fra N-T fylkeskommune som PDF

År

Uke:

Dager

 

2009

34

3

Skolestart onsdag 19. august

 

35

5

 

 

36

5

 

 

37

5

 

 

38

5

 

 

39

5

 

 

40

5

 

 

41

3

Høstferie torsdag 8. og fredag 9. okt

 

42

5

 

 

43

5

 

 

44

5

 

 

45

5

 

 

46

5

 

 

47

5

 

 

48

4

Fri fredag 27. nov., faglig-pedagogisk dag

 

49

5

 

 

50

5

 

 

51

5

Siste skoledag før jul, fredag 18. desember

 

 Sum:

85 dager

 

2010

1

5

Første skoledag etter nyttår, mandag 4. januar 2010

 

2

5

 

 

3

5

 

 

4

5

 

 

5

5

 

 

6

5

 

 

7

5

 

 

8

0

 Vinterferie 22. - 26.februar

 

9

5

 

 

10

5

 

 

11

5

 

 

12

5

 

 

13

0

Påskeferie

 

14

4

Første skoledag etter påske, tirsdag 6. april

 

15

5

 

 

16

5

 

 

17

5

 

 

18

5

 

 

19

3

Fri Kristi Himmelfartsdag torsdag 13. mai, og fri fredag 14. mai

 

20

4

Fri mandag 17. mai, Grunnlovsdag

 

21

4

Fri mandag 24. mai, 2. pinsedag

 

22

5

 

 

23

5

 

 

24

5

 Siste skoledag fredag 18. juni

 

 

105 dager

 

 

 

190 dager

Første skoledag skoleåret 2010/2011 er onsdag 18. august

<<undervisning | skolestart | tjenestetorget >>
<<

Gå til Levanger kommunes hovedside
^