Gå til Levanger kommunes hovedside

Grunnskolen - "Skolestruktursaker" i Levanger
<< undervisning | skoleoversikt | nytt>>
siste endret: 10.05.2010

"Hendelser" i Levanger kommunes "skolestruktursaker", kronologisk
Bruk  CTRL + F for å søke,  siste endring=lysgul

  Oversiktskart skoler i Levanger kommune - klikk for større kart
Dato Hendelse Instans Skole
08.07.05 Frostating lagmannsrett: - Foreldrerådets begjæring om midlertidig forføyning, Levanger skole - kjennelse PDF Frostating
lagmannsrett
Levanger
16.06.05 Lagmannsretten - Tilsvar fra Kommuneadvokaten PDF JOR Levanger
06.06.05 Anke - Kjæremål til Frostating Lagmannsrett PDF(1,1MB)  (kun påstand) Stjør- og
Verdal tingrett
Levanger
25.05.05 Tingretten - Midlertidig forføyning (stopp i arbeide med overføring av elever fra Levanger skole) - Kjennelse  side 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Slutning Stjør- og
Verdal tingrett
Levanger
06.05.05 Tilsvar fra Levanger kommune v/kommuneadvokaten   -  side 5 (påstand) - hele dokumentet PDF JOR Levanger
29.04.05 Begjering om midlertidig forføyning - FAU v/Hans Aalberg   side 13 (påstand)
 | hele dokumentet PDF (0,5MB)
Stjør- og
Verdal tingrett
Levanger
15.04.05 Stadfesting av Kommunestyrets vedtak i sak 006/05 - nedleggelse av Levanger skole PDF (kommunestyrevedtaket) Fylkesmann Levanger
06.04.05 Svar på forespørsel av 18.02.05. til KS-advokaten - Fylkesmannens opphevelse av vedtak  side 2 (svar på henvendelse av 18.02.05) KS Levanger
06.04.05 Ekspedering av Kommunestyrevedtak sak 012/05 til Fylkesmannen OST Levanger
06.04.05 KOM-sak 012/05 - Budsjett 2005 - ny behandling av forskrift om nedlegging av Levanger skole mm - anmodning om lovlighetskontroll KOM Levanger
05.04.05 Svar på Klage fra FAU, Levanger skole av 04.04.05 PDF OST Levanger
04.04.05 Klage på vedtak om nedleggelse av Levanger skole - FAU, Levanger skole FAU Levanger
30.03.05 Ekstraordinært kommunestyremøte 06.04.05 orientering Norberg Levanger
29.03.05 Fylkesmannen i N-T svar på rådmannens anmodning av 17.03.05  PDF Fylkesmann Levanger
29.03.05 Lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak  PDF OST Levanger
17.03.05 Krav om lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak 006/05 Trøite Holten Haraldsen Levanger
17.03.05 Anmodning om lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak  PDF (rådmannen) OST Levanger
16.03.05

KOM-sak 006/05 - Budsjett 2005 - ny behandling av forskrift om nedlegging av Levanger skole mm (opphevelse)

KOM

Levanger
16.03.05

DK-sak 016/05 - Forskrift om fordeling av elever mellom skolene Frol, Nesheim og Halsan

DK Levanger
11.03.05 Brev fra Fylkesmannen i N-T av 11.03.05  side 2 (svar på ordførers brev 03.03) Fylkesmann Levanger
09.03.05 Rådmannens svar på Utdanningsforbundets klage av 08.03.05 OST Levanger
08.03.05 Klage på å ikke være høringsinstans - Utdanningsforbundet Utdanningsf. Levanger
08.03.05 E-post vedr. demonstrasjonsskole, Levanger skole  side 2 HiNT, Nebb Levanger
07.03.05

Levanger skole som demonstrasjonsskole for pedagogisk utviklingsarbeid - ny henvendelse PDF

HiNT, utred.gruppe Levanger
03.03.05 Ordførerens brev til Fylkesmannen av 03.03.05  PDF (vedr. opphevelse av vedtak i KOM-sak 085/04 - Nedleggelse Levanger skole (Budsjettsak) OET Levanger
18.02.05 Forespørsel til KS-advokaten - Fylkesmannens opphevelse av vedtak  side 2 JOR Levanger
17.02.05 Opphevelse av vedtak: Fylkesmannen i N-T  side 2, 3, 4, 5, 6 -
KOM-sak 085/04 - Nedleggelse Levanger skole (Budsjettsak)
Fylkesmann Levanger
16.02.05

Forskrift om fordeling av elever mellom skolene Frol, Nesheim og Halsan

DK Levanger
26.01.05 KOM-sak 002/05 - Budsjett 2005 - anmodning om lovlighetskontroll KOM Levanger
25.01.05 E-post vedr. demonstrasjonsskole, Levanger skole HiNT, Nebb Levanger
24.01.05

Levanger skole som demonstrasjonsskole for pedagogisk utviklingsarbeid PDF

HiNT, utred.gruppe Levanger
17.01.05 Forskrift om nytt skolested for elever ved Levanger skole - høring  OST Levanger
15.12.04 Krav om legalitetskontroll av 15.12.04 fra kommunestyremedlemmene Meinhardt (Frp), Haraldsen (V) og Trøite (SV) Trøite Holten Haraldsen Levanger
15.12.04 KOM-sak 085/04 - Nedleggelse Levanger skole (Budsjettsak) KOM Levanger
03.03.04

KOM-sak 013/04 - Markabygda skole - montessoriskole

KOM Markabygda
12.12.03

Levanger oppvekstsenter (resultatenheten) -
 -
høringsdokument  |  uttalelser | vedtak:  Levanger skole egen resultatenhet
Okkenhaug oppvekstsenter overført til Mule oppvekstsenter

Hegle skole overført til Frol oppvekstsenter

IRO Levanger
Okkenhaug
Hegle
17.06.03 Rådmannens brev av 18.06.03 til foreldre/foresatte ved Levanger OS:
Endelig informasjon om organisering av klasser i Levanger oppvekstsenter (los) skoleåret 2003/04 og skoleåret 2004/05 PDF
(Levanger OS' brev vedr. samme sak - Trukket tilbake)
OST Levanger
04.09.02

KOM-sak 038/02 -  Solhaug skole  - salg av eiendommen

KOM Solhaug
23.01.02 Justering av virksomheter for en del skoler/resultatenheter. stadfesting av vedtak
Stadfestelse av vedtak:
Fylkesmannen i N-T side 2, 3, 4, 5
DK
Fylkesmann
Levanger
Hegle
Okkenhaug
Tuv
Markabygda
19.09.01

Forny 2001 - forprosjektrapport -  økonomiplan 2002 - 2005  |  vedtak
"I området Levanger/Hegle går 1-4 på Hegle og 5-7 på Levanger"
Sluttrapport: Gruppe 3 (04.05.01) Undervisning
Hovedrapport pr. 21.06.01

KOM
Forny
Levanger
Hegle
 
18.04.01

Skolepolitisk handlingsplan - Skolestruktur - Høring -
KOM-sak 27/01 - Forny 2001. endring i skole- og barnehagestrukturen - vedtak


KOM
Flere
21.06.00

Budsjettet for 2000 - fordeling av elever mellom Hegle og Levanger skoler

KOM Levanger
Hegle
12.04.00

Revidert økonomiplan 2000-2003 og budsjett 2000  - 
Finn skole, Gjemble skole og Solhaug skole nedlagt fra høsten 2000

(Gjemble opprettholdt til høsten 2001 på grunn av plassmangel ved Nesheim)

KOM Finne
Gjemble
Solhaug
27.08.98

Levanger skole - godkjenning av forprosjekt (utbygging)

KOM Levanger
30.04.98

Levanger skole: romprogram i forbindelse med utbygging

KOM Levanger

Historisk

Levanger skole nedlagt fra 01.07.05, kom-sak 006/05 | kart | foto |

A-skolen
(Kings Road), Gamle Kongeveg, 7600 Levanger

Markabygda skole, avviklet våren 2004, kom-sak 013/04.
Montessoriskole fra høsten 2004

Frol ungdomsskole endret navn til Frol OS Ungdomstrinnet fra 01.01.04
Hegle skole endret navn til Frol OS Barnetrinnet fra 01.01.04

Levanger oppvekstsenter (resultatenheten) - Opphørt pr. 01.01.04 - vedtak
Levanger skole opprettet som egen resultatenhet
(program for 200 årsjubileum 2003)
Okkenhaug oppvekstsenter overført til Mule oppvekstsenter

Hegle skole overført til Frol oppvekstsenter

Steinerskolen i Levanger forsøkt oppstartet 2002

Finne skole  - kart
skolen nedlagt fra høsten 2000 | kommunestyrevedtak 12.04.00

Gjemble skole  - kart
skolen nedlagt fra høsten 2000 | kommunestyrevedtak 12.04.00
(skolen opprettholdt til høsten 2001 på grunn av plassmangel ved Nesheim)

Solhaug skole - kart
skolen nedlagt fra høsten 2000 | kommunestyrevedtak 12.04.00

Reithaug skole - se Åsen barne- og ungdomsskole 
Endret navn fra 01.08.01 UVK 042/00

<< undervisning | skoleoversikt | nytt>>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^