Gå til Levanger kommunes hovedside

Skolestart høsten 2009
<< skole | skolerute | skolekart | skoleoversikt>>
<< |

 

Vi ønsker alle elever, foreldre og ansatte velkommen til et nytt skoleår. En spesiell hilsen til dere i 1.klasse og andre nye elever og medarbeidere. Spørsmål knyttet til skolestarten rettes til den enkelte skole.
Skolen starter for elevene etter følgende oppsett:

Ekne skole

Onsdag 19.08.09: 1. – 7. klasse kl. 09.00 – 12.00

Frol oppvekstsenter

Onsdag 19.08.09: 2. – 10. trinn kl 08.30, 1. trinn starter samme dag kl 09.00.

Halsan skole

Onsdag 19.08.09: 2. – 7. trinn møter kl. 08.30, 1. trinn møter kl. 09.00

Mule skole

Onsdag 19.08.09: 2. – 7. trinn starter kl 08:30, 1. trinn starter kl 09:00

Nesheim skole

Onsdag 19.08.09: 1. klasse kl. 09.00. Onsdag 19.08.09: 2. - 7. klasse kl 08.30

Nesset ungdomsskole

Torsdag 20.08.09: Alle elever kl. 08.30

Okkenhaug skole

Onsdag 19.08.09: 2. – 7. trinn starter kl 08:30, 1. trinn starter kl 09:00

Sjefsgården voksenopplæring

Onsdag 19. august kl. 12.00

Skogn barne- og ungdomsskole

Onsdag 19.08.09: Barneskolen 1. – 7. klasse: 08:30 – 12:20.
Onsdag 19.08.09: Ungdomsskolen: 08:30 – 12:00

Tuv skole

Onsdag 19.08.09: 1. – 7. klasse kl. 09.00 – 12.20

Ytterøy oppvekstsenter

Onsdag 19.08.09: Alle klassene møter i gymsalen kl.08.15. Alle slutter kl. 12.00. Skolebuss. Prosjektet ”Vidsyn” hele første uka.

Åsen barne- og ungdomsskole

Onsdag 19.08.09: kl. 08.30 for alle. 1.- 10. klasse - vanlig skoledag.

 

<< skole | skolerute | skolekart | skoleoversikt>>

<< |

Gå til Levanger kommunes hovedside ^