Gå til Levanger kommunes hovedside

Tilbud i utlandet i 2004 for elever og lærere i grunnskolen
<< undervisning | tjenestetorget >>
sist endret: 23.09.2003

(komplett rundskriv skannet side 2, 3, 4)
Saksbehandler: Tor Audun Danielsen, e-post: tada@fm-va.stat.no, tlf. 381 76815

Fra Fylkesmannen i Vest-Agders rundskriv av 31.07.03 (nedenfor kun medtatt grunnskolen)

Dette rundskrivet gir en oversikt over noen tilbud i utlandet for elever og lærere som vårt kontor administrerer på vegne av Utdannings- og forskningsdepartementet. Skrivet med vedlegg sendes direkte til alle aktuelle skoler til oppfølging, og til fylkesmennenes, fylkeskommunenes og kommunenes utdanningsavdelinger til informasjon.

Til orientering følger også skriv om tilbud til engelsklærere i ungdomsskolen.

Tilbudene for enkeltelever er det trolig rådgiver ved skolen som bør ha. Til disse tilbudene er det knyttet stipendordninger. Mer detaljert informasjon om hvert enkelt tilbud følger som vedlegg.

Til grunnskoler med elever på ungdomstrinnet følger vedlagt informasjon om:  

  • treårig skoletilbud i Frankrike
  • ettårig skoletilbud i Frankrike
    (Dette tilbudet administreres av Det franske kultur- og språksenter, CCCL)
  • gjesteforeleser i engelsk og sommerstipend for engelsklærere til USA

 FRANSKE LYCEER

TREÅRIG SKOLETILBUD I FRANKRIKE FOR ELEVER I 10. KLASSE OG GRUNNKURSKLASSEN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE

Norge disponerer hvert år 22 skoleplasser ved:

LYCEE PIERRE CORNEILLE i Rouen (8 plasser for gutter)
Den norske seksjonen startet i 1918.

LYCEE ALAIN CHARTIER i Bayeux (6 plasser for jenter)
Den norske seksjonen startet i 1979.

LYCEE EDOUARD HERRIOT i Lyon (8 plasser for jenter/gutter. Til nå har det bare vært jenter der.) Den norske seksjonen startet i 1989.

Utdanningen er treårig og ferer fram til fransk baccalaureat.

Søknadsfrist er 1. april 2004 og søknaden skal sendes til Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret, Serviceboks 513, 4605 Kristiansand

ETTÅRIGE SKOLETILBUD I FRANKRIKE FOR ELEVER I 10. KLASSE Norge disponerer hvert år 16 skoleplasser ved:

LYCEE FRANC;OIS RABELAIS i Fontenay-Ie-Comte i Vendee (5 plasser for jenter/gutter)

LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PRIVE NOTRE DAME i Fontenay-Ie-Comte i Vendee (5 plasser for jenter/gutter)

LYCEE CHEVROLLIER I Angers (6 plasser for jenter/gutter)

Dette er et tilbud til norske ungdommer om å gå det første året på videregående skoles nivå i Frankrike.

Søknadsfristen er 1. april 2004, og søknadene skal sendes til Det franske kultur- og språksenter (CCCL), Holtegt. 29, 0355 OSLO. De vil også legge informasjon og søknadsskjema på internettsiden:  http://www.france.no

Tilbud om gjesteforeleser (Roving scholar) i engelsk og om sommerstipend til engelsklærere

1. AMERIKANSK GJESTEFORELESER

Fylkesmannen i Vest Agder, Utdanningskontoret, vil oppfordre skolene til å benytte anledningen som Roving Scholar-ordningen byr på. Ordningen har vært i gang i tre år, og er kommet i stand gjennom samarbeid mellom U.S.-Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange og Utdannings- og forskningsdepartementet. Det er vårt kontor som på oppdrag fra departementet administrerer ordningen fra norsk side. Gjesteforeleseren skal primært være kursholder for lærere, men han kan også benyttes til klassebesøk sammen med klassens lærer. (Han kan ikke benyttes som vikar i engelskklasser. )

Bruken av læreren koster ikke skolen noe, ettersom lønn, reise- og oppholdsutgifter dekkes av Fulbright og UFD.

Gjesteforeleseren for ungdomstrinnet kommende skoleår er dr. Michael V. Wells. Han skal bo i Oslo. Adressen er Gullkroken 5, 0377 Oslo. Skolene kan kontakte Dr Wells direkte for avtale, helst i god tid før det planlagte besøket, enten via mobiltlf. 936740 12 eller e-post: us.rover@fulbright.no  evt. via Fulbright-kontoret, tlf 22 01 40 10.

Dr. Wells har laget et forslag til emner som hall kan ta opp, se baksiden av dette brevet.

Det er meget positive erfaringer med Roving Scholar i videregående skole, der ordningen har eksistert i en god del år. (Kommende skoleår blir det Dorothy Battenfeld som innehar den funksjonen. Hennes adresse er Nedre Silkestra 9, 0375 Oslo, tlf. 22 06 04 26, eller mobiltlf. 98 46 24 06. Hun kan også nås på e-post:  vgs.rover@fulbright.no  eller via Fulbright-kontoret.)

2.  SOMMERSTIPEND TIL USA I 2004 FOR ENGELSKLÆRERE

Gjennom Fulbright er det i flere år delt ut 3-4 statsstipend til et 6 ukers studieopphold om sommeren. Søknadsfristen er ca. 1. februar, og stipendet dekker alle omkostninger ved reise og opphold så vel som kursavgift. Nærmere informasjon kan fås ved Fulbright-kontoret.

<< undervisning | tjenestetorget >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^