Trykk for å gå til samleside QR-merked trehus i Levanger sentrum
<<normal nettside

Sjøgata 16

"Cappelen gården"

 

Fakta:

 • Byggeår: 1898

 • Adresse: Sjøgata 16

 • Gnr./ bnr: 315/8

 • Stilart: Sveitserstilinspirert

 • Vernekategori:
  3 (eldre bygninger som i liten grad er endret)


Historikk:

Det var overlege Johan Christian Severin Cappelen som fikk bygd denne gården i 1898.
Før den siste bybrannen i 1897 lå Frichgården her.
Den ble leid bort til Klæbu Seminar (senere Levanger lærerskole).

Christian Cappelen var Nordre Trondheims Amts Sykehus sin andre overlege. Han var en fremragende kirurg og en populær lege. Det var under hans ledelse at sykehuset ble flyttet fra Eidesøra til sentrum.

Gården var i bruk som sorenskriverkontor i en lengre periode før Levanger kommune kjøpte gården i 1973.
I 1992 solgte kommunen gården til Stiftelsen Studentboliger som fortsatt eier gården og bruker den til utleiehybler.

Gjennom årene har det arbeidet kjente dommerfullmektiger ved kontoret. Blant annet John Lyng, som senere ble statsminister, og den kjente fangstmann og oppdagelsesreisende, Helge Ingstad.

Bygningen er restaurert. Panel og vinduer er kopiert på en god måte. Originalt panel mot sørøst.

 

Foto:

 


Sjøgata 16 i dag

 


Cappelen gården, foto fra 1904

 

Kilder:

 • Bygårder i Levanger, Asbjørn D.K. Eklo

 • Trehusbyen Levanger, Asbjørn D.K. Eklo

 • Kirkegaten i Levanger, Levanger Museum     

 • Fotosamlinger, Levanger Museum

 • Levanger kulturmiljøfredning (rapport), NIKU

 • Levanger kommunes byggesaksarkiv

 

<<normal nettside