Trykk for å gå til samleside QR-merked trehus i Levanger sentrum
<<normal nettside

Kirkegata 15
"Apoteket"

 

Fakta:

Byggeår: ca. 1877

Adresse: Kirkegata 15

Gnr./ bnr: 315/232

Stilart: Sveitserstilinspirert

Vernekategori: 3 (eldre bygninger som i liten grad er endret)

Historikk:

En bygård som er oppført like etter den andre store bybrannen på 1800-tallet, i 1877. Som fotoet nedenfor viser hadde bygningen både krysspost- og T-post vinduer, og liggende panel.  Bygningen er en av de få gjenværende bygninger som ikke gikk med i siste store bybrann i 1897.

Levanger Apotek ble opprettet ved kongelig resolusjon av 18. juni 1821 av Cand. Pharm Siwert Hougan, som det første apoteket i Nordre Trondhjems Amt. Den første lokaliseringen var i Brogaten.

I 1837 ble det bygd et kjempebygg på denne tomten, 62 meter i lengden og 11 meter i bredden. Bygget rommet blant annet apoteket. Denne bygningen gikk med i brannen i 1877.

Etter Siwert Haugan fulgte Peder Lykke Elisar Wolfgang Sissener, Peder Rascanus Firmann Tonning, Emanuel Birgiton Aagaard og Oluf Martin Eggen som apotekere. Både Sissener, Tonning og Aagaard var ordførere i Levanger. Apoteket flyttet i 1956 til Bøndenes Hus. Kirkegata 15 har etter dette vært i bruk som sportsforretning og restaurant.

Fasadene på bygningen er endret flere ganger og bygningen hadde i en periode eternittkledning. Dagens fasade ble etablert i 1990. Panel, belistning og vinduer er fornyet.

Foto:


Kirkegata 15 i dag

 


Levanger Apotek – foto fra 1904

 


Utsnitt av foto fra 1864-1868, apoteket er den store bygningen til høyre for kirka.

 

Kilder:

  • Levanger Apotek 1821-1996, Leif Rolfsjord

  • Bygårder i Levanger, Asbjørn D.K. Eklo

  • Fotosamlinger, Levanger Museum

  • Kirkegaten i Levanger, Levanger Museum

  • Levangerboka, Reidar Strømsøe

  • Levanger kulturmiljøfredning (rapport), NIKU

  • Levanger kommunes byggesaksarkiv

 

<<normal nettside