Gå til Levanger kommunes hovedside

17. MAI-KOMITEER 2005
<<andre utvalg, råd og nemnder |
program 2005>>
<<2004
| 2006>> |  formannskapssak
0132/04
sist oppdatert: 15.01.07

Saksbehandler: Marit H. Sandstad

Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer:
(Årets leder for Levanger/Frol/Nesset blir neste års leder for hovedkomiteen)
Kai Lennert Johansen, leder
Nils Vestrum, Ekne
Gunnar Reitan, Levanger, Frol og Nesset
Ivar Vinje, Markabygda
Bjørg Holberg, Ronglan
Odd Helge Langåsve, Skogn
Trude Langeland Støre, Ytterøy
Per Olav Skjesol, Åsen

Ekne
Nils Vestrum, leder                                                             7624 Ekne
Aud Wiborg                                                                        7624 Ekne
Roger Rundhaug                                                                7624 Ekne
Snefrid Skarsbakk                                                               7624 Ekne
Dag Magne Vinje                                                                7624 Ekne
Anne Rundhaug                                                                 7624 Ekne
Linda Vinje                                                                          7624 Ekne

Varamedlemmer:

Ingen

Levanger/Frol og Nesset
Gunnar Reitan, leder            Fiolvegen 3                         7600 Levanger
Gro Eva Nervik                    Fagerbakkvn. 4B                 7600 Levanger
Kari Nordset Salater           Smørblomstvegen 7            7600 Levanger
Kjell Skjetnemark                 Mule                                    7600 Levanger
Kari Norum                           Mule                                    7600 Levanger

Sissel Hartløff Helland       Bambergvn. 11A                 7600 Levanger

Lise Hafskjold                      Fiolvn. 17                             7600 Levanger
Ragna Olaussen                  Gustad                                  7600 Levanger
Geir Grande                          Bøkkervn. 2                          7600 Levanger

Varamedlemmer:

Ingrid Flægstad                   Eidsbotnv.
16                       7600 Levanger
Ragnar Wist                         Jacob Schivesv.
47              7600 Levanger

Markabygda
Ivar Vinje, leder                    Støringv. 3                            7622 Markabygda
Anne Knipenberg                                                                7622 Markabygda
Jorunn Hallan                                                                       7622 Markabygda
Knut Sjåstad                                                                         7622 Markabygda
Randi Elverum                                                                       7622 Markabygda
Per Annar Myrskog                                                              7622 Markabygda

Varamedlem:
Tore Knipenberg                                                                  7622 Markabygda

Ronglan
Bjørg Holberg, leder                                                           7623 Ronglan
Bjørn Pettersen                                                                   7623 Ronglan
Hege Berg                                                                           7623 Ronglan
Gunnbjørg Rangul                                                              7623 Ronglan
Jon Rangul                                                                           7623 Ronglan
Svein Erik Veie                                                                     7623 Ronglan
Merete Aunan                                                                      7623 Ronglan
Janne Buvik                                                                           7623 Ronglan

Varamedlemmer:

Ingen

Skogn
Odd Helge Langåsve, leder      Håndballvegen 1                 7620 Skogn
Grete Toremo                      Nøysomhet                                  7620 Skogn
Guri Rendum                                                                              7620 Skogn
Beata Jørstad               Elgvegen 69                                        7620 Skogn
Ottar Lynmo                Rådyrvegen 4                                      7620 Skogn
Odd Arne Lund           Sunde nedre                                        7620 Skogn
Kirsten Røssing            Holanvegen 17                                  7620 Skogn
Rune Rønning               Heimtun                                             7620 Skogn
Øyvind Lorentzen         Kjesbu nedre                                     7620 Skogn
Trude Hynne                   Sandberg nordre                             7620 Skogn

Varamedlemmer:

Agnar Skjørstad              Hynne øvre                                      7620 Skogn

Ytterøy
Trude Langeland Støre, leder   Erstad nedre                    7629 Ytterøy
Bjørg Saltvik                                                                          7629 Ytterøy
Oddgeir Hagen                                                                      7629 Ytterøy
Mary Wandsvik                                                                    7629 Ytterøy
Marie L. Møen                                                                       7629 Ytterøy
Anne Vigen                                                                            7629 Ytterøy
Brian Gjermstad                                                                     7629 Ytterøy
Arnfinn Saltvik                                                                      7629 Ytterøy
Rolf Hagen                                                                              7629 Ytterøy
Rune Skjørstad                                                                       7629 Ytterøy

Varamedlemmer:

Oddrun Laugsand                                                                  7629 Ytterøy
Roar Johannessen                                                                  7629 Ytterøy

Åsen
Per Olav Skjesol, leder     Skjesol øvre                                    7632 Åsenfjord
Hans Kristian Wennevold                                                         7630 Åsen
Vigdis Røkke                    Åvikaunet                                          7630 Åsen
Olav Haugen                    Torhaugen 26                                    7630 Åsen
Jon Annar Vordal                                                                         7630 Åsen
Morten Nyborg               Fossingtrøa 18                                    7630 Åsen
Eva Karin Berg Evenhus                                                             7630 Åsen
Anne Grete Simmons                                                                   7632 Åsenfjord
Mona Rendum                                                                              7630 Åsen
Marit Langø                                                                                  7632 Åsenfjord
Aud Andersen                   Mossing nedre                                7630 Åsen
Olav Nonstad                     Faarberg                                            7630 Åsen
Arild Hovdal                       Hammerøyveien 9b                         7630 Åsen

Varamedlemmer:

Bente Andresen                                                                            7630 Åsen

<<andre utvalg, råd og nemnder | program 2005>>
<<2004
| 2006>> |  formannskapssak
0132/04
Gå til Levangerkommunes hovedside ^