Gå til Levanger kommunes hovedside

17. MAI-KOMITEER 2008 - Levanger kommune
<<andre utvalg, råd og nemnder | program 2008>>

<<2007
formannskapssak
20/08 | 2009>>
sist oppdatert: 20.04.09

Saksbehandler: Marit H. Sandstad -

Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer:
(Årets leder for Levanger/Frol/Nesset blir neste års leder for hovedkomiteen)
Inger B. Solli, leder
Knut Jostein Brenne, Ekne
Jørn Endresen, Levanger, Frol og Nesset
Odd I. Moen, Markabygda
Heidi Almas, Ronglan
Liv Anita Nonstad, Skogn
Solfrid Nøst, Ytterøy
Lars Petter Husby, Åsen

Ekne

 

 

Knut Jostein Brenne, leder

 

7624 Ekne

Jørn Åvar Skogmo

Bursflata 1

7624 Ekne

Ingar Grønnesby

Grendevn. 28

7624 Ekne

Andreas Småli

 

7624 Ekne

Silje Skreden

Falstad Øvre

7624 Ekne

Linda Borg

Ringvegen 17

7600 Levanger

Helga Opheim

 

7623 Ronglan

Vara

 

 

Siv By

 

7624 Ekne

Torbjørn Stormoen

 

7624 Ekne

 

 

 

Levanger, Frol og Nesset

 

 

Jørn Endresen, leder

Sjøgt. 32 A

7600 Levanger

Svein Iversen

Fiolvn. 6

7600 Levanger

Inger Merete Walleraunet

Haugskottvn. 25

7600 Levanger

Øyvind Rolseth

Markvegen 11

7600 Levanger

Wenche Strand

Skolevegen 24

7600 Levanger

Gunn Kregnes Steinstad

Alosavn. 35

7600 Levanger

Torill Hov Tronstad

Ringvegen 6

7600 Levanger

Turid Brattgjerd

Åsgårdsvn. 6

7600 Levanger

Olav Daling

Arne Westrumsv. 19

7600 Levanger

Heidi Flaten

Odinsveg 23

7600 Levanger

Vara:

 

 

Liv Salthammer Kolaas

Byborgvegen 18

7600 Levanger

 

 

 

Markabygda

 

 

Odd I. Moen, leder

Støringv. 15

7622 Markabygda

Vigdis W. Myrskog

 

7622 Markabygda

Randi Renå

 

7622 Markabygda

Øyvind Myhre

 

7622 Markabygda

Steinar Fjellstad

 

7622 Markabygda

Marius Brenne

 

7622 Markabygda

VARA:

 

 

Monika Langdal

 

7622 Markabygda

Peder Andresen

 

7622 Markabygda

 

 

 

Ronglan

 

 

Heidi Almas

Pinenga 9

7623 Ronglan

Jarle Elgseter

 

7620 Skogn

Unni Veie Lynum

Lynum søndre

7620 Skogn

Mona Ronglan

Lundsvoll

7623 Ronglan

Aage Ness

Ness østre

7623 Ronglan

Ingebjørg Veie

Ringstad østre

7623 Ronglan

Vara:

 

 

Stian Haugskott

 

7623 Ronglan

Rune Nielsen

 

7623 Ronglan

 

 

 

Skogn

 

 

Liv Anita Nonstad, leder

Bjørnangvn. 21

7620 Skogn

Wenche Nordgjordet

Holanvn. 8

7620 Skogn

Nina Reitan

Olai Olsensv. 10

7620 Skogn

Stig Myhr

Røsslia

7620 Skogn

Terje A. Augdal

Oversand

7620 Skogn

Øystein Hallan

Byamarka 11

7620 Skogn

Heidi Røstad Haga

Berglia 22

7620 Skogn

Bodil Brenne

Heggstad

7620 Skogn

Birgit Aune

Konvalveien 10

7620 Skogn

Sissel Eggen

Ryggen

7620 Skogn

Vara:

 

 

Bente Eggen

Rådyrveien 10

7620 Skogn

 

 

 

Ytterøy

 

 

Solfrid Nøst, leder

 

7629 Ytterøy

Ingvar Nøst

 

7629 Ytterøy

Tone Lill Arntzen

 

7629 Ytterøy

Atle Skjerve

 

7629 Ytterøy

Ann Iren Brattaker

 

7629 Ytterøy

Dagrun Myhr

 

7629 Ytterøy

Olav Wandsvik

 

7629 Ytterøy

Magnulf Winje

 

7629 Ytterøy

Liv Winje

 

7629 Ytterøy

 

 

 

Vara:

 

 

Karl Laugsand

 

7629 Ytterøy

Marit Salater

 

7629 Ytterøy

Johan Salater

 

7629 Ytterøy

 

 

 

Åsen

 

 

Lars Petter Husby, leder

Husby nedre

7630 Åsen

Idar Reinås

 

7632 Åsenfjord

Aud Ringen

Vollamarka 9

7632 Åsenfjord

Oddgunn Leangen

 

7632 Åsenfjord

Kristoffer Leangen

 

7632 Åsenfjord

Kjersti Husby

Åsensenteret 9

7630 Åsen

Anne Evenhus

 

7632 Åsenfjord

Toril Traasdahl

 

7630 Åsen

Vara:

 

 

Elin Kirknes

 

7630 Åsen

<<andre utvalg, råd og nemnder | program 2008>>
<<2007
formannskapssak
20/08 | 2009>>
Gå til Levangerkommunes hovedside ^