Gå til Levanger kommunes hovedside

Driftskomité 2003-2007 - kom-sak 078/03 - 11 medlemmer
<<møtekalender | reglement | delegasjon | plan- og utviklingskomité | organisering>>
<<2002-2003
2007-2011  | oppmøte neste møte | *merknader | komitéledermøter

MIKALSEN STEINAR

KRF

Leder

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Nestleder

ELMI RUKIA MOHAMED

DNA

Medlem

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

NESGÅRD GUNHILD M Ø

DNA

Medlem

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

SOLEM ARNE

SP

Medlem

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

1, 23 BERRE BJARNE

SV

Medlem

HOLTEN STEINAR

FRP

Medlem

Varamedlemmer:

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Varamedlem 1

FLATEN HEIDI

V

Varamedlem 2

BULLEN KJELL

DNA

Varamedlem 3

VANDVIK EINAR

V

Varamedlem 4

HOJEM ANNE GRETE

DNA

Varamedlem 5

WEISETH PER EINAR

V

Varamedlem 6

KÅLEN JOSTEIN

DNA

Varamedlem 7

HAUGSKOTT INGUNN

V

Varamedlem 8

ERIKSEN ERLING JOHANNES

DNA

Varamedlem 9

HJELMSTAD ANDREAS JENSSEN

H

Varamedlem 1

MADSEN CHRISTINA

H

Varamedlem 2

HEGDALSAUNE ELI

H

Varamedlem 3

LUND TERJE

H

Varamedlem 4

DAHLEN JO VEGARD

SP

Varamedlem 1

LEIRA OLAUG

SP

Varamedlem 2

HOLBERG SOLVEIG H.

SP

Varamedlem 3

VANDSVIK KJELL

SP

Varamedlem 4

GROVEN BERIT

SV

Varamedlem 1

5

SV

Varamedlem 2

ISMAIL AHTEDAIL SAHAR

SV

Varamedlem 3

4

SV

Varamedlem 4

FOLKVORD ASBJØRN

SV

Varamedlem 5

ØYEN SOLGUNN

FRP

Varamedlem 1

PERSØY GEIR TORE

FRP

Varamedlem 2

SANDVIK ROALD MORTEN

FRP

Varamedlem 3

REINAN STEIN NAAVIK

FRP

Varamedlem 4

SANDBERG CHARLOTTE KJÆR

FRP

Varamedlem 5

SANDNESENG BODIL ÅSVEIG

FRP

Varamedlem 6

PETERSEN MORTEN BERNER

FRP

Varamedlem 7

SAND MORTEN

FRP

Varamedlem 8

AAMOT EIMUND

KRF

Varamedlem 1

AUNE MARIA

KRF

Varamedlem 2

KJØLSVIK IDAR

KRF

Varamedlem 3

PETTERSEN SIGRUN REITAN

KRF

Varamedlem 4

Klikk for å sende e-post til faste medlemmer i DK Send e-post til alle faste medlemmer i DK
Merknader

1

Marthe Hammer fritatt fra Driftskomiteen 05.02.04-30.06.04, Bjarne Berre fast medlem 05.02.04-30.06.04
2 Marthe Hammer fritatt fra Driftskomiteen fra 17.08.05 ut februar 2006, Bjarne Berre fast medlem i perioden
3 Marthe Hammer, SV, fritatt fra 16.08.06 (medlem) og ut perioden, Bjarne Berre valgt som nytt fast medlem resten av perioden
4 Per Solberg, SV fritatt fra 06.09.06 og ut perioden (varamedlem)
5 Sigurd Ingvaldsen fritatt fra 14.02.07 ut perioden

<<
<<møtekalender | reglement | delegasjon | plan- og utviklingskomité | organisering>>
<<2002-2003 2007-2011  | oppmøte neste møte |

Gå til Levanger kommunes hovedside ^