Gå til Levanger kommunes hovedside

Plan- og utviklingskomité 2003-2007 - kom-sak 078/03 - 11 medlemmer (Det faste utvalg for plansaker)
<<møtekalender | reglement | delegasjon | driftskomité | organisering>>
<<2002-2003
2007-2011  | oppmøte neste møte | *merknader | komiteledermøter

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

KARLSEN JANN

KRF

Nestleder

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

4 GRANDGÅRD KNUT BIRGER

H

Medlem

Varamedlemmer    se merknader
1 GRANÅS ASLE

DNA

Varamedlem 1

DULLUM REIDAR

V

Varamedlem 2

SVARVA ROBERT

DNA

Varamedlem 3

MARSCHHÄUSER KIRSTEN

V

Varamedlem 4

REHTMAR FLEMMING

DNA

Varamedlem 5

HEGGDAL GERD TALSNES

V

Varamedlem 6

2 EIDSVIK LAJLA

V

Varamedlem 7

1 ØFSTI EDVARD

DNA

Varamedlem 8

SANDSTAD SIGVAR

KRF

Varamedlem 1

FORBERG INGA SERENNE DAAE

KRF

Varamedlem 2

LØVRØD HANS MORTEN

KRF

Varamedlem 3

DALEN MARTA HELENE

KRF

Varamedlem 4

3 STORSVE ELI SKOGRAND

H

Varamedlem 1

HAUGBERG GRETHE

H

Varamedlem 2

HATTREM TROND

H

Varamedlem 3

HEIMBURG MORTEN VON

SV

Varamedlem 1

RØNNING JAN

SV

Varamedlem 2

LØVLI ELLEN

SV

Varamedlem 3

GRØNHAUG GUDMUND

SV

Varamedlem 4

TOGSTAD HANNE

SV

Varamedlem 5

REBERG ALF MAGNAR

SP

Varamedlem 1

MATBERG SIGBJØRN

SP

Varamedlem 2

FENNE HEIDI MUNKEBY

SP

Varamedlem 3

SVENDGÅRD STEINAR

SP

Varamedlem 4

RUDI MAGNE

SP

Varamedlem 5

JOHANSEN INGE

FRP

Varamedlem 1

PEDERSEN BORGHILD ELISA

FRP

Varamedlem 2

RAMBRAUT GEIR

FRP

Varamedlem 3

GRANLUND KARSTEN HÅKON

FRP

Varamedlem 4

MUSUM ODDMUND

FRP

Varamedlem 5

SANDNESENG LILL-TOVE

FRP

Varamedlem 6

REVHAUG HÅKON

FRP

Varamedlem 7

Klikk for å sende e-post til faste medlemmer i PUK Send e-post til alle faste medlemmer i PUK
Merknader
1 Petter Ingvald Walseth fritatt 01.10.04-30.06.06, Asle Granås fast medlem i perioden, opprykk varamedlemmer, Edvard Øfsti, DNA, varamedlem 8 (ny)
2 Åse Marie Hagen, DNA, fritatt som varamedlem (6) fra 22.11.04 og ut perioden, varamedlemmer rykker opp
3 Knut J. Dreier, H, fritatt som varamedlem (1) fra 14.06.06 og ut perioden, varamedlemmer rykker opp

4

Knut Birger Grandgård representerer Høyre fra 02.03.07, evt. vara kalles inn fra FRP

<<møtekalender | reglement | delegasjon | driftskomité | organisering>>
<<2002-2003 2007-2011  | oppmøte neste møte |

Gå til Levanger kommunes hovedside ^