Gå til Levanger kommunes hovedside

Kontrollutvalg 2003-2007 - kom-sak 078/03
<<organisering
reglement | møteplan>>
1999-2003 | 2007-2011

KomRev Trøndelag IKS
KomSek Trøndelag IKS

LANGÅSSVE JAN TORGEIR

FRP

Leder

HAUGBERG GERD

H

Nestleder

VALSTAD ODDRUN ASGJERD

SP

Medlem

GAUSEN FANNY*

DNA

Medlem

RAMFJORD SISSEL  

Medlem

Varamedlemmer

VANG KJELL JOHANSEN

SV

Varamedlem
FORR GUTTORM   Varamedlem

HOJEM, SIGRID

SP

Varamedlem

Merknad:

*Inge Arnljot Strømsnes fritatt fra 14.02.07 og ut perioden, nytt medlem: Fanny Gausen