Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 1999-2003 - 13 medlemmer
<< møtekalender  | reglement | delegasjon | organisering | kommunestyret>>
2003-2007>> |
sist oppdatert: 15.10.03 | samlefoto medlemmer |*merknader |
administrasjonsutvalg

Odd Thraning DNA Ordfører
Hans Heieraas SP Varaordfører
Gunnar L. Myhr H Medlem
Gudny Ronglan KRF Medlem
Gerd Haugberg H Medlem
11Steinar Mikalsen KRF Medlem11
Wenche Sundal DNA Medlem
Nils Åge Aune DNA Medlem
Steinar Svendgård SP Medlem
7Hilde Haugan Hynne SP Medlem7
4KJELL VANG SV Medlem4
Gerd Marit Svendsen SV Medlem
10Svein Erik Musum UAVH Medlem10
3, 8, 9, 11Sigvard K. Gilstad H Varamedlem 1
Olav J. Grenne KRF Varamedlem 2
Oddmund Myhr V Varamedlem 3
1Edvard Øfsti DNA Varamedlem 11
Einar Skjetnemark DNA Varamedlem 2
2ELMI, RUQIA MOHAMED DNA Varamedlem 32
5KJELL BULLEN DNA Varamedlem 45
Helge Dieset SP Varamedlem 1
Martin Stavrum SP Varamedlem 2
Guri Skjesol SP Varamedlem 3
Sigbjørn Matberg SP Varamedlem 4
Marte Hammer SV Varamedlem 14
Jostein Trøite SV Varamedlem 2
6AINA BYE SV Varamedlem 36
6ASBJØRN FOLKVORD SV Varamedlem 46
6VIGDIS SKÅRDAL SV Varamedlem 56
1 Jonas Nordenborg Utvik fritatt som varamedlem fra 06.09.00,
Margun Jonassen
fritatt som varamedlem fra 06.09.00
2 Rugia Mohamed Elmi valgt til ny varamedlem 06.09.00
3 Varamedlem Britt Tønne Haugan fritatt fra 04.10.00, varamedlemmer opp ett trinn
4 Sigurd Ingvaldsen fritatt  01.12.01 - 31.07.02 og 01.08.02 ut perioden. Nytt fast medlem Kjell Vang
5 Harriet Hjelde fritatt fra 16.01.02 (varamedlem), nytt varamedlem Kjell Bullen
6 Trond Martin Sæterhaug fritatt som varamedlem 28.02-15.07.02, nye varamedlemmer6
Trond Martin Sæterhaug
fritatt som varamedlem fra 29.05.02 og ut valgperioden
7 Trude M. Nøst fritatt fra 14.08.02 ut perioden, Hilde Haugan Hynne nytt fast medlem
8 Toni K. Solbakken fritatt som vara fra 14.08.02 og ut perioden, varamedlemmer opp ett trinn
9 Turid Erzaas fritatt som varamedlem fra 28.08.02 ut perioden, varamedlemmer opp ett trinn
10 Svein Erik Musum meldte seg ut av FRP 26.05.03, uavhengig representant resten av perioden
11 Jarle Haugan, fast medlem, død 10.08.03, nytt fast medlem Steinar Mikalsen, opprykk

------------------------
Fra og med neste valgperiode reduseres kommunestyret fra 53 til 35 og formannskapet fra 13 til 9 medlemmer. jfr. kommunestyrets sak 49/01.

Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget består av formannskapet og følgende fagforeningsrepresentanter:

Medlem Personlig varamedlem Fagforening
Steinunn Indgaard Bjørnhild Bremer Utdanningsforbundet
Arnhild Bornstedt* Ellen Onshuus Eriksen Utdanningsforbundet
Janne Amundsen, NSF Sissel Myhre Grindheim NSF/NETF/NFF
Tove R. Olsen, NHS Solfrid Karlsen, NHS NKF/NHS/FO
Tove I. Løvås, NKF Gunnhild Bjørnes, NKF NKF/NHS/FO
Berit Lyngen, NKF Bjørn Golimo, FO NKF/NHS/FO

 

*erstatter Berit Sunnset

2003-2007>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^