Medlemmer i hovedutvalg for kultur- og miljø 1995-1999
<<møtekalender  | kultur-, miljø- og landbrukskomite>>
| >>

KJELVIK, LUCIE ODDBJØRG Leder
NORDSIVEGEN 7 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER V - VENSTRE
E-post: Priv.tlf: 74081190
Arb.sted : Arb.tlf :
JONASSEN, MARGUN OLINE Nestleder
STØRINGV. 9 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7622 MARKABYGDA DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74017535
Arb.sted : Arb.tlf : 74080730
UTVIK, JONAS NORDENBORG Medlem
NORDSIVEGEN 22F Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post:  jonas@levanger.online.no Priv.tlf: 74082884
Arb.sted : ABB Installasjon Arb.tlf : 95807425
FURUNES, RANDI Medlem
ODINS VEG 27 B Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74080336
Arb.sted : Arb.tlf : 74098556
JOHANSEN, PER ANKER Medlem
TRYMS VEG 10 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: per.anker.johansen@levanger.kommune.no Priv.tlf: 74082662
Arb.sted : Arb.tlf : 74089217
NORBERG, OLAV KARSTEN Medlem
OLAI OLSENS VEG 1 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7620 SKOGN H - HØYRE
E-post: Priv.tlf: 74095438
Arb.sted : Arb.tlf : 74087000
FORBERG, INGA DAAE Medlem
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7612 YTTERØY KRF - KRISTELIG FOLKEPARTI
E-post: Priv.tlf: 74089043
Arb.sted : Arb.tlf : 74089088
HEIMBURG, MORTEN V. Medlem
RINGVEGEN 41 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER SV - SOSIALISTISK VENSTREPARTI
E-post: morten.v.heimburg@hint.no Priv.tlf: 74083398
Arb.sted : Arb.tlf :
VESTRUM, NILS ARVE Medlem
VESTRUM SØNDRE Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7624 EKNE SP - SENTERPARTIET
E-post: Priv.tlf: 74015424
Arb.sted : Arb.tlf : 74015424
DAHLEN, WENCHE WANGBERG Medlem
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7624 EKNE SP - SENTERPARTIET
E-post: Priv.tlf: 74015509
Arb.sted : Arb.tlf : 74012634
AASENHUS, RANDI ALVHILD Medlem
MUNKRØSTAD Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER SP - SENTERPARTIET
E-post: Priv.tlf: 74013040
Arb.sted : Arb.tlf : 74081263
VARAMEDLEMMER
AABAKKEN, ANN-MARI Varamedl.
ÅBAKKEN Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74095094
Arb.sted : Arb.tlf : 74098322
BULLEN, KJELL Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
  DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74017624
Arb.sted : Arb.tlf : 74087000
FINSTAD, ODDNY KRISTINE Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
  DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74013352
Arb.sted : Arb.tlf : 74084603
NESGÅRD, THOMAS ØVRUM Varamedl.
ALOSAVEGEN 15 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74080639
Arb.sted : Arb.tlf : 73930590
FOLKVORD, AASE M. Varamedl.
STAMNE, RØSTADLIA Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74082329
Arb.sted : Arb.tlf :
BROMSTAD, HELGE IVAR Varamedl.
JULSBORG NR. 14 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74088737
Arb.sted : Arb.tlf :
SÆTHER, TORE Varamedl.
RØSTADLIA ØVRE 5 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER H - HØYRE
E-post: Priv.tlf: 74082650
Arb.sted : Arb.tlf : 74089400
SKILLE, OLAV Varamedl.
KIRKEGATEN 12 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER H - HØYRE
E-post:olav.skille@levanger.kommune.no Priv.tlf: 74083511
Arb.sted : Arb.tlf : 74084641
DAHLEN, TURI Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
  H - HØYRE
E-post: Priv.tlf:
Arb.sted : Arb.tlf :
PETTERSEN, LYDIA SANDSTAD Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7612 YTTERØY KRF - KRISTELIG FOLKEPARTI
E-post: Priv.tlf: 74089832
Arb.sted : Arb.tlf : 74089741
LORENTZEN, ØYVIND Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
  KRF - KRISTELIG FOLKEPARTI
E-post: Priv.tlf: 74095424
Arb.sted : Arb.tlf : 94495140
ELGSETER, JORALF Varamedl.
ELGSETER SØNDRE Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7620 SKOGN KRF - KRISTELIG FOLKEPARTI
E-post: Priv.tlf: 74099760
Arb.sted : Arb.tlf :
BYE, AINA Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
  SV - SOSIALISTISK VENSTREPARTI
E-post: Priv.tlf: 74013111
Arb.sted : Arb.tlf :
AUNET, PER Varamedl.
VERDANDES VEG 13 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER SV - SOSIALISTISK VENSTREPARTI
E-post: Priv.tlf: 74082426
Arb.sted : Arb.tlf : 74012500
BERRE, BJARNE Varamedl.
BRANESV. 8 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER SV - SOSIALISTISK VENSTREPARTI
E-post: Priv.tlf: 74080292
Arb.sted : Arb.tlf :
SKILBRIGT, OLA Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7623 RONGLAN SP - SENTERPARTIET
E-post: Priv.tlf: 74096304
Arb.sted : Arb.tlf :
STRØM, ASBJØRN Varamedl.
GUSTAD ØSTRE Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER SP - SENTERPARTIET
E-post: Priv.tlf: 74015349
Arb.sted : Arb.tlf : 74087268
NØST, KRISTIN HAUGDAHL Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7612 YTTERØY SP - SENTERPARTIET
E-post: Priv.tlf: 74089885
Arb.sted : Arb.tlf :
SKEI, ELI Varamedl.
HOTTRAN Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7620 SKOGN SP - SENTERPARTIET
E-post: Priv.tlf: 74095502
Arb.sted : Arb.tlf :
BAKKEN, HELGE Varamedl.
SØRKLEIVA 6 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER V - VENSTRE
E-post: Priv.tlf: 74082032
Arb.sted : Arb.tlf : 74081186
BREMER, BJØRNHILD Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
  V - VENSTRE
E-post: Priv.tlf:
Arb.sted : Arb.tlf :
SCHEI, ODD Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
  V - VENSTRE
E-post: Priv.tlf: 74081744
Arb.sted : Arb.tlf :

| >>