Medlemmer i hovedutvalg for undervisning 1995-1999
<<møtekalender  | undervisningskomite>>

INGVALDSEN, SIGURD JAN Leder
FRIGGS VEG 13 E Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER SV - SOSIALISTISK VENSTREPARTI
E-post: Priv.tlf: 74080511
Arb.sted : Arb.tlf : 74098600
FOSSAN, JOHAN Nestleder
MULE Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER KRF - KRISTELIG FOLKEPARTI
E-post: johan.fossan@levanger.kommune.no Priv.tlf: 74013334
Arb.sted : KrF i Nord-Trøndelag Arb.tlf : 74166130
ØFSTI, EDVARD Medlem
SØRV. 16 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74082729
Arb.sted : Arb.tlf : 74078633
NESGÅRD, SIRI ØVRUM Medlem
ALOSAVEGEN 15 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74080639
Arb.sted : Arb.tlf : 74112000
NYENGET, KJELL Medlem
MARKVEGEN 30 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74081129
Arb.sted : Arb.tlf : 74153136
TUFF, EDEL HILDRUM Medlem
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
  DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74095119
Arb.sted : Arb.tlf : 74081222
HAUGBERG, GERD Medlem
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7620 SKOGN H - HØYRE
E-post: gerd.haugberg@levanger.kommune.no Priv.tlf: 74095461
Arb.sted : Arb.tlf : 74098000
RØNNING, BODIL BJØRAAS Medlem
BYAMARKA 8 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7620 SKOGN SV - SOSIALISTISK VENSTREPARTI
E-post: Priv.tlf: 74095925
Arb.sted : Arb.tlf : 74015388
HYNNE, HILDE HAUGAN Medlem
OKKENHAUG Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER SP - SENTERPARTIET
E-post: Priv.tlf: 74013227
Arb.sted : Arb.tlf :
BRENNE, ODD ARILD Medlem
BJØRNANGVEGEN 26 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7620 SKOGN SP - SENTERPARTIET
E-post: Priv.tlf: 74095264
Arb.sted : Arb.tlf : 74087000
RØSDAL, OLAV BIRGER Medlem
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7632 ÅSENFJORD V - VENSTRE
E-post: Priv.tlf: 74058722
Arb.sted : Arb.tlf : 74087000
VARAMEDLEM
HAUGAN, INGER MARIE Varamedl.
FRØYS VEG 3 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 740802690
Arb.sted : Arb.tlf : 74098000
AALBERG, PER MORTEN Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
  DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74080584
Arb.sted : Arb.tlf : 74112000
HYNNE, HALLGEIR Varamedl.
BURSFLATA 7 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7624 EKNE DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74015342
Arb.sted : Arb.tlf :
HUSBY, BENTE Varamedl.
BAMBERGVN. 6 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74080834
Arb.sted : Arb.tlf : 87 000
VORDAL, OLE Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7630 ÅSEN DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74056291
Arb.sted : Arb.tlf : 74/820040
BERGDAL, KNUT JON Varamedl.
PETTER NYENGETS VEG 7 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER H - HØYRE
E-post: Priv.tlf: 74080531
Arb.sted : Arb.tlf : 74086000
DREIER, KNUT JOHAN Varamedl.
FALSTADBERGET 21 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7620 SKOGN H - HØYRE
E-post: Priv.tlf: 74015307
Arb.sted : Arb.tlf : 74087000
JOHANSEN, ANNE KARIN Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
  DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74082855
Arb.sted : Arb.tlf :
AAMOT, EIMUND Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
  KRF - KRISTELIG FOLKEPARTI
E-post: Priv.tlf: 74082695
Arb.sted : Arb.tlf :
LØVRØD, LIV Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7612 YTTERØY KRF - KRISTELIG FOLKEPARTI
E-post: Priv.tlf: 74089829
Arb.sted : Arb.tlf : 74096104
HOVEN, GRETE Varamedl.
URDS VEG 9 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER KRF - KRISTELIG FOLKEPARTI
E-post: Priv.tlf: 74095146
Arb.sted : Arb.tlf : 74098213
NORDAHL, HEIDI SANDBERG Varamedl.
HAGETUN,MULE A Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER SV - SOSIALISTISK VENSTREPARTI
E-post: Priv.tlf: 74013452
Arb.sted : Arb.tlf :
FOLKVORD, ASBJØRN Varamedl.
STAMNE, RØSTADLIA Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER SV - SOSIALISTISK VENSTREPARTI
E-post: Priv.tlf: 74082329
Arb.sted : Arb.tlf : 74012500
BRENNE, GURI DALING Varamedl.
ROALDMARKA 9 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER SV - SOSIALISTISK VENSTREPARTI
E-post: Priv.tlf:
Arb.sted : Arb.tlf :
LÆGSTAD, STIG O Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
  SV - SOSIALISTISK VENSTREPARTI
E-post: Priv.tlf:
Arb.sted : Arb.tlf :
RICHARDSEN, TONE MYHR Varamedl.
SKJERVEHAUGEN Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7620 SKOGN SP - SENTERPARTIET
E-post: Priv.tlf: 74096152
Arb.sted : Arb.tlf : 74098696
NØST, INGVAR OLAV Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7612 YTTERØY SP - SENTERPARTIET
E-post: Priv.tlf: 74089792
Arb.sted : Arb.tlf :
ANDERSSEN, ASBJØRN JOHS. Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
  SP - SENTERPARTIET
E-post: Priv.tlf: 74056387
Arb.sted : Arb.tlf :
SKJERVE, KIRSTEN ANBJØRG Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
  SP - SENTERPARTIET
E-post: Priv.tlf:
Arb.sted : Arb.tlf :
DULLUM, REIDAR Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7630 ÅSEN V - VENSTRE
E-post: Priv.tlf: 74056161
Arb.sted : Arb.tlf : 74087000
SØRENSEN, INGRID RYE Varamedl.
  Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
  DNA - DET NORSKE ARBEIDERPARTI
E-post: Priv.tlf: 74095397
Arb.sted : Arb.tlf :
EIDSVIK, LAJLA ARVESEN Varamedl.
SIVS VEG 10 Valgperiode: 01.11.95 - : 31.10.99
7600 LEVANGER V - VENSTRE
E-post: Priv.tlf: 82 019
Arb.sted : Arb.tlf : 81 023