Gå til Levanger kommunes hovedside

Driftskomité 2002-2003 - 11 medlemmer
<<møtekalender | reglement | delegasjon | plan- og utviklingskomité | organisering>>
<<kml | <<undervisning | <<helse | >> |
 *merknader | komitéledermøter

ØFSTI, EDVARD

DNA

Leder

MIKALSEN, STEINAR

KRF

Nestleder

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

ELMI, RUQIA MOHAMED

DNA

Medlem

HENRIKSEN, MARIT SVARVA

DNA

Medlem

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

4 JOHANSEN, INGE

FRP

Medlem4

5 HEGGDAL, GERD TALSNES

V

Medlem5

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

Varamedlemmer: (merknader 1, 2)

BØRRESEN, PEDER BERNHARD

DNA

Varamedlem 1

LORENTSEN, LEIF KETIL

DNA

Varamedlem 2
2 HOLMEN, HEIDI KRISTIN

DNA

Varamedlem 3
KÅLEN, JOSTEIN

DNA

Varamedlem 4
HAUGAN, INGER MARIE

DNA

Varamedlem 5
SUNDAL, HEGE ANITA

DNA

Varamedlem 6

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Varamedlem 1

HOLBERG, SOLVEIG HAMMER

SP

Varamedlem 2

BRENNE, KNUT JOSTEIN

SP

Varamedlem 3

HOJEM, SIGRID

SP

Varamedlem 4

3 KARLSEN, JANN

KRF

Varamedlem 1

HUSTAD, TROND

H

Varamedlem 2

GRØNENG, TORE

FRP

Varamedlem 3

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Varamedlem 4

FOSTAD, INGEBJØRG

H

Varamedlem 5

DALEN, MARTA HELENE

KRF

Varamedlem 6

BYE, AINA

SV

Varamedlem 1

BERRE, ELISE

SV

Varamedlem 2

SOLBERG, PER

SV

Varamedlem 3

ROSTAD, MAJA ELISE

SV

Varamedlem 4

1 FOSTAD, BENTE

SV

Varamedlem 51

Felles varamedlemmer Høyre, KrF, Frp og Venstre, jfr. vedtak 28.11.01

1

Trond Martin Sæterhaug fritatt som varamedlem 28.02-15.07.02, ny varamedlem Bente Fostad
Trond Martin Sæterhaug fritatt som varamedlem fra 29.05.02 og ut valgperioden

2

Heidi Kristin Holmen, DNA fritatt i perioden 13.03-31.12.02(varamedlem)

3

Karstein Solvang innvilget fritak fra 08.05.02 og ut perioden, nytt varamedlem Jann Karlsen
4 Toni K. Solbakken fritatt fra 14.08.02 ut perioden, nytt fast medlem Inge Johansen
5 Torhild Wibe fritatt som medlem fra 15.08.03 ut perioden, nytt fast medlem Gerd Talsnes Heggdal

<<kml | <<undervisning | <<helse | >>
<<møtekalender | reglement | delegasjon | plan- og utviklingskomité | organisering>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^